Nechcete prísť o penziu? Aké sú vaše povinnosti? Čo musíte nahlásiť a koľko dní na to máte?

Konktrétne povinnosti penzistu a odpovede na časté otázky, týkajúce sa vyplácania dôchodku.

, 27.09.2022 06:00
Senior, penzisti, dôchodcovia, dôchodok, manželia Foto:
Aj po priznaní penzie musí dôchodca splniť isté povinnosti.
debata

Žiadateľ o dôchodok:

 • je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu,
 • v prípade, ak žiada o invalidný dôchodok, je povinný zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • má nárok a môže žiadať o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok.

Dôchodca a príjemca dôchodku je povinný:

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu, zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • vyhovieť v lehote do ôsmich dní písomnej výzve Sociálnej poisťovne, aby poberateľ dôchodkovej dávky, osobitný príjemca alebo zákonný zástupca preukázali rozhodujúce skutočnosti, ak táto neurčila inú lehotu,
 • každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni,
 • do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava,
 • poberateľka invalidného dôchodku je povinná Sociálnej poisťovni oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku (napríklad ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa/detí, ktoré nebolo/neboli uvedené v žiadosti o dôchodok).
Dôchodky, seniori, penzia Čítajte aj Dôchodky vyvolávajú množstvo otázok. Kedy do penzie? Ako sa zmení dôchodkový vek...

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila v poskytovanej sume, ak:

 • – nesplnil povinnosť uloženú zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • – prijímal penzijnú dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila,
 • – vedome inak spôsobil, že dôchodková dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila.
 • Sociálna poisťovňa nie je jediná inštitúcia v SR, ktorá vypláca dôchodky. Ak dôchodcovi vypláca dôchodok iná inštitúcia, je potrebné obrátiť sa s otázkami týkajúcimi sa tohto dôchodku na inštitúciu, ktorá dôchodok vypláca.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #Dôchodcovia #seniori
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy