Dôchodca a práca na dohodu? Platí odvodová úľava

Dôchodca dohodár si môže uplatniť výnimku a určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie.

26.09.2022 10:00
dôchodca, žiaci, práca, lekcia Foto:
Potrebné tlačivá na splnenie podmienok sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
debata (1)
  • Dôchodca pracujúci na dohodu si môže uplatniť odvodovú úľavu. Výnimka sa týka dôchodcu so starobným, s predčasným, invalidným, výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidným výsluhovým dôchodkom, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).
  • Na účely platenia poistného na dôchodkové poistenie právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia.
  • Tento dôchodca si bude môcť uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. V prípade ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu dohodára z určenej dohody za mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.
dôchodca, dôchodok, senior, pár Čítajte aj Penzijný systém je ako labyrint. Je možné ho pochopiť? Tu je návod
  • Dôchodca dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
  • Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – teda môže poberať predčasnú penziu a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku. V ďalšom kalendárnom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa poberateľovi predčasnej penzie s uplatnenou výnimkou dôchodku vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že tento poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #Dôchodcovia #práca na dohodu #pracujúci penzista #pracujúci dôchodca