Druhý dôchodkový pilier bude povinný pre všetkých. Čo sa ešte mení v penziách?

Výška dôchodku z II. piliera závisí od zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, dĺžky sporenia, veku odchodu do dôchodku, miery zhodnotenia týchto príspevkov a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku z druhého piliera.

28.12.2022 06:00
mechanik, živnostník, práca, oprava auta Foto: ,
Živnostník, ktorý si sporí v druhom pilieri, tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov.
debata (56)

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení okrem iného upravuje aj fungovanie II. piliera. Prináša zmeny vo forme zmien v poplatkoch, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Novelizovaný zákon chce zvýšiť efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a môže priniesť sporiteľom po 40 rokoch sporenia priemerne o 64 % viac úspor. Novela prináša aj niektoré novinky.

Predvolená investičná stratégia

K celkovému zlepšeniu stavu úspor prispeje vo veľkej miere predvolená investičná stratégia. V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch toto opatrenie zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch približne o 50 %.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky každý nový sporiteľ, respektíve existujúci sporitelia do veku 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách. Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť podľa svojho uváženia.

Dôležitou zmenou pre sporiteľov je aj zníženie a zmena poplatkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam, čo zabezpečí pre všetkých sporiteľov v II. pilieri zvýšenie celkových úspor. Táto zmena zvýši nasporenú sumu sporiteľa približne o 10 % v porovnaní s dnešným systémom.

Sporiteľom vo veku 54 rokov a starším, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, budú správcovské spoločnosti presúvať povinné príspevky na ich osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý bude určený pre predvolenú investičnú stratégiu.

Všetci ostatní sporitelia budú mať možnosť dobrovoľne vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie na základe vlastného uváženia, resp. po zohľadnení odporúčania svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Jednou z dôležitých zmien je automatický vstup do II. piliera, a to pri prvom dôchodkovom poistení z I. piliera do veku 40 rokov. Súčasný stav dovoľuje sporiteľom vstúpiť do II. piliera len do 35. roku života. Po novom budú mať všetci sporitelia možnosť vstupovať až do veku 40 rokov, pričom táto hranica sa bude aktívne prispôsobovať zmene dôchodkového veku. Automatickým vstupom sa dáva ľuďom príležitosť sporiť si na dôchodok efektívnejšie Účasť v II. pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku vystúpiť.

senior pocitac dôchodca dôchodkyňa Čítajte aj Oplatí sa dôchodkové sporenie aj pri dnešnej inflácii?

Ako nasporiť vyššiu sumu

Živnostník, ktorý si sporí v druhom pilieri, tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, a druhým dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Každý, kto je zapojený v druhom pilieri, si môže na svoj dôchodkový účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Nasporí si tak vyššiu sumu, ako keby mu sem smerovala len časť jeho dôchodkových odvodov.

Jednotlivé dôchodkové spoločnosti nemajú stanovenú minimálnu alebo maximálnu sumu, ktorú treba na dôchodkové sporenie posielať. Každý, kto si chce sporiť dobrovoľne, môže posielať ľubovoľne vysokú sumu vtedy, keď sa mu to hodí. Netreba preto sporiť každý mesiac, stačí poslať peniaze raz za rok či niekoľko rokov.

Výhodou dobrovoľného sporenia v druhom pilieri v porovnaní s podielovými fondmi je, že zákon určuje maximálne poplatky, ktoré si dôchodkové spoločnosti môžu od svojich klientov pýtať. Toto investovanie tak vyjde lacnejšie, ako keby sme si sporili v podielovom fonde.

Nevýhodou takéhoto sporenia je, že len čo pošleme peniaze na dôchodkový účet, môžeme sa k nim dostať až po splnení podmienok na získanie dôchodku. V prípade, že by ich niekto potreboval napríklad na kúpu auta či opravu domu, nebude ich môcť vybrať skôr.

Kto si chce posielať dobrovoľné príspevky do druhého piliera, musí si to s dôchodkovou spoločnosťou dohodnúť v zmluve alebo môže uzatvoriť dodatok k zmluve. Bez toho nie je možné dobrovoľné príspevky posielať. Za dobrovoľné príspevky si nemusíte kupovať doživotný dôchodok. Po dovŕšení dôchodkového veku si ich spolu s výnosmi môžete vybrať naraz aj v prípade, že výška vášho dôchodku nebude dostatočná, aby ste si mohli vybrať všetky peniaze nasporené v druhom pilieri. Rovnako dobrovoľné príspevky netreba pred dosiahnutím dôchodkového veku presúvať do garantovaných fondov.

56 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #II. pilier #dôchodkový systém #dobrovoľné dôchodkové poistenie #výška dôchodku