Môže dieťa dostávať aj dva sirotské dôchodky? Aká je ich suma

Nárok na sirotský dôchodok môže vzniknúť dieťaťu po každom z rodičov alebo osvojiteľov. To znamená, že dieťa môže poberať aj dva sirotské dôchodky.

, 28.12.2022 12:00
sirota, dieťa, smrť rodičov, sirotský dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý splnil jednu z týchto podmienok: ku dňu smrti poberal starobný, invalidný alebo mal nárok na predčasný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal niektorú z týchto penzií, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok pre daný vek, ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (to znamená, že rodič nemusel získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia – zamestnania).

Nárok na sirotský dôchodok môže vzniknúť dieťaťu po každom z rodičov alebo osvojiteľov. To znamená, že dieťa môže poberať aj dva sirotské dôchodky.

Dokedy sa dieťa považuje za nezaopatrené?

Sirotský dôchodok možno vyplácať len nezaopatrenému dieťaťu. Nezaopatrené dieťa je dieťa: do skončenia povinnej školskej dochádzky, po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia veku 26 rokov vtedy, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa: ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul, ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Aké životné situácie neovplyvnia nárok na sirotský dôchodok?

Na výplatu sirotského dôchodku nemá vplyv to, že sa sirota, ktorá je stále nezaopatreným dieťaťom, vydala/oženila, narodilo sa jej vlastné dieťa, odsťahovala sa od žijúceho rodiča. Rovnako na výplatu sirotského dôchodku nemá vplyv forma štúdia (denná, externá).

vysoká škola, mladí ľudia, študent Čítajte aj Ste študent a zároveň sirota? Kedy musíte predložiť doklad o návšteve školy?

Príklady výpočtu

Suma sirotského dôchodku je 40 % starobného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, invalidného alebo predčasného dôchodku priznaného zomretému rodičovi alebo osvojiteľovi.

Príklad č. 1:

Poistenec, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku, zomrel. K tomuto dňu získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto jeho synovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, vznikol nárok na sirotský dôchodok. Ku dňu smrti získal zomretý rodič 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2022 je 15,1300 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý rodič nárok, sa určí nasledovne: 0,9616 × 41,3­261 × 15,1300 = 601,30 eura mesačne.

Suma sirotského dôchodku predstavuje 40 % tejto sumy: 40 % x 601,30 = 240,60 eura mesačne.

Príklad č. 2:

Poistenec zomrel 4. februára. Pretože bol poberateľom predčasného starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol jeho dcére, ktorá je nezaopatreným dieťaťom, nárok na sirotský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý rodič predčasný starobný dôchodok v sume 481,20 eura mesačne.

Suma sirotského dôchodku predstavuje 40 % uvedenej sumy: 40 % x 481,20 = 192,50 eura mesačne.

Suma dôchodku sa odo dňa priznania dôchodku nezvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku, keďže suma sirotského dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného predčasného starobného dôchodku zomretého poistenca.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #sirotský dôchodok #smrť blízkej osoby #osvojiteľ
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy