Penziu si môžete zvýšiť. Ako? Prácou aj poistením

Mladí ľudia tému dôchodkov neriešia. Odchod do penzie o viac ako štyridsať rokov je pre nich taký vzdialený, že ho nepovažujú za dôležitý. Spoliehať sa len na I. pilier nestačí.

, 01.03.2023 08:00
pracujúci penzista, dôchodok, pracovníci, majstri, Foto:
Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného dôchodku.
debata (7)

Existuje viacero možností, ako si sporiť na budúci dôchodok. Je tu druhý aj tretí pilier. Každý, kto si sporí na penziu v treťom pilieri, si môže po splnení podmienok odpočítať z daní najviac 180 eur za rok.

Väčšina ľudí však začína výšku svojho dôchodku riešiť až pár rokov pred odchodom do penzie. To sa ale väčšinou nevypláca. Mnoho ľudí si myslí, že ak celý život platia odvody, bude ich budúca penzia dostatočná na vykrytie života v penzii. Priemerný slovenský dôchodok však na Slovensku nedosahuje ani 520 eur. Mnohé dôchodky sú navyše oveľa nižšie.

Výška starobného dôchodku sa priamo odvíja od výška zaplatených odvodov. „O budúcom dôchodku poistenca sa rozhoduje počas jeho aktívneho života. Zvýši si ho tým, že viac zarába, čiže dosahuje vyššie vymeriavacie základy, ktoré vstupujú do výpočtu dôchodku. Okrem toho je dôležité aj to, aké dlhé je obdobie jeho zamestnania. V princípe – dlhšie odpracované obdobie znamená aj vyšší dôchodok,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Kto si chce zvýšiť dôchodok od štátu, musí teda platiť vyššie odvody. Jednou z možností je nájsť si k svojej terajšej práci brigádu. Keďže sa aj z práce na dohodu platia odvody, bude sa tento príjem zohľadňovať aj pri výpočte dôchodku. Napríklad keby pri zárobku 800 eur vo svojom stálom zamestnaní zamestnanec na dohodu zarobil ďalších 200 eur, do dôchodku by sa mu zarátal vymeriavací základ 1 000 eur.

Ďalšou možnosťou, ako si zvýšiť vymeriavací základ, z ktorého sa počíta dôchodok, je platiť si dobrovoľné odvody. Každý si sám zvolí vymeriavací základ, z ktorého si bude platiť odvody na dobrovoľné poistenie.

Svoju budúcu penziu si môžete zvýšiť aj tak, že dovŕšením dôchodkového veku nepožiadate o starobný dôchodok a urobíte tak až neskôr, napríklad po ukončení zamestnania. Vypočíta sa vám potom suma penzie ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku a k nej sa pripočíta ešte suma zvýšenia za dôchodkové postenie získané po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku podľa vzorcov stanovených zákonom. Zvýšiť dôchodok si môžu aj tí ľudia, ktorí ho už poberajú. A to prácou. V prípade, že človek pracuje a je z tejto práce povinne dôchodkovo poistený, môže po zániku tohto poistenia požiadať o zvýšenie svojho dôchodku.

Dôchodkyňa s krabicami Čítajte aj Pri odchode do penzie vám patrí odchodné aj odstupné. Aké? Pozrite si príklady

Je teda pre penzistu výhodnejšie popri práci pracovať bez poberania dôchodku alebo požiadať o penziu a ďalej pracovať? „Na túto otázku niet jednoznačnej odpovede. Je to vždy individuálne rozhodnutie každého poistenca, ktorý vstúpil do dôchodkového veku. V každom prípade, ak poistenec dosiahol dôchodkový vek a splnil zákonné podmienky nároku, má právo požiadať o dôchodok, ktorý mu bude Sociálna poisťovňa vyplácať. A to aj v prípade, že popri dôchodku pracuje,“ vysvetlil Kontúr.

Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky pracujúcim dôchodcom automaticky vždy od 1. januára za odpracované obdobie predchádzajúceho roka. „Dôchodca môže o takéto zvýšenie aj požiadať, a to raz ročne, ale až po ukončení poistného pomeru. Ak ich má viac, musia byť ukončené všetky. Pri prepočte a zvýšení dôchodku sa potom prihliada na zárobky zo všetkých poistných vzťahov pracujúceho dôchodcu,“ dodal Martin Kontúr. Rozhodnutie o zvýšení penzie dostanú dôchodcovia do konca marca.

Ak práca na dohodu presiahne mesačne 200 eur, aj pri uplatňovaní výnimky sa dôchodok zvýši

Som poberateľom starobného dôchodku. Pracujem na dohodu s pravidelným príjmom od 1. februára a uplatňujem si aj výnimku z platenia poistného. V mesiacoch marec, apríl a máj 2023 môj príjem prekročí sumu 200 eur. Zvýši sa mi za toto obdobie dôchodok?

Áno. Váš zamestnávateľ v mesiacoch, keď ste prekročili sumu 200 eur, za vás odviedol poistné z rozdielu medzi skutočne dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Za obdobie, keď ste boli povinne dôchodkovo poistený, vám patrí zvýšenie starobného dôchodku. Sociálna poisťovňa vám starobný dôchodok zvýši automaticky od 1. januára 2024. Písomné rozhodnutie o zvýšení dôchodku by vám malo byť doručené začiatkom apríla 2024.

Dohodári odvody platiť nemusia

Starobní penzisti, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, si môžu určiť v jednom mesiaci jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur.

Ak by dôchodca z určenej dohody za mesiac zarobil viac ako 200 eur, platí poistné len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Ak teda zarobí napríklad 280 eur, odvody zaplatí iba zo sumy 80 eur.

dôchodca, žiaci, práca, lekcia Čítajte aj Dôchodca a práca na dohodu? Platí odvodová úľava

Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného dôchodku – môže poberať predčasný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Ak jeho príjem za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje.

Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.

Podobne na tom budú aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na základe toho, že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného dôchodku. Sotva dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovná ju s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú penziu, ktorá bude vyššia.

Ako sa bude tento rok u dôchodcov-dohodárov uplatňovať odvodová odpočítateľná položka

Od 1. januára sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stal každý dôchodca s vymedzeným druhom dôchodku v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce (DoVP) alebo dohody o pracovnej činnosti (DoPČ). Status zamestnanca získajú bez ohľadu na to, či im z príslušnej dohody plynie právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, resp. či od 1. januára dôchodca využije právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky alebo nie.

Ako si dôchodca uplatní odvodovú odpočítateľnú položku (OOP)

Dôchodca má právo od 1. januára určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu na účely odvodovej odpočítateľnej položky, ktorou je 200 eur za kalendárny mesiac.

Penzista-dohodár, ktorý si chce uplatniť odpočítateľnú položku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o jej uplatnení aj o skončení uplatňovania. Čestné vyhlásenie, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci, už zákon nevyžaduje.

Kedy vašu žiadosť o zvýšenie dôchodku zamietnu?

  • 1. Ak pracujete súčasne v dvoch alebo viacerých zamestnaniach a jedno ukončíte a požiadate o zvýšenie dôchodku, Sociálna poisťovňa vašu žiadosť zamietne, pretože ste aj naďalej povinne dôchodkovo poistený. O zvýšenie dôchodku totiž môžete požiadať až po ukončení povinného dôchodkového poistenia, teda po ukončení všetkých zamestnaní.
  • 2. Sociálna poisťovňa vašu žiadosť zamietne aj v prípade, ak požiadate o zvýšenie dôchodku viac ako jeden raz v roku, pretože tak môžete urobiť v jednom roku len raz. Napríklad ak ste pracovali od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2022 a o zvýšenie dôchodku ste požiadali od 1. 6. 2022, žiadosti bolo vyhovené. Potom ste sa zamestnali od 1. 8. 2022 do 30. 11. 2022 a o zvýšenie dôchodku ste požiadali od 1. 12. 2022. Táto žiadosť vám bude zamietnutá, lebo v roku 2022 bol dôchodok už raz zvýšený a ďalšie zvýšenie v roku 2022 už nebolo možné. Dôchodok za obdobie od 1. 8. do 30. 11. 2022 vám Sociálna poisťovňa zvýši až v januári 2023.
  • 3. Žiadosť o zvýšenie penzie vám bude zamietnutá aj vtedy, ak ste predčasný starobný dôchodca a máte zastavenú výplatu dôchodku z dôvodu zamestnania, dovŕšite dôchodkový vek a požiadate o uvoľnenie dôchodku z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a zároveň o zvýšenie penzie, hoci naďalej pracujete. Sociálna poisťovňa vám síce výplatu dôchodku uvoľní, ale žiadosť o zvýšenie dôchodku zamietne z dôvodu, že nebolo ukončené povinné dôchodkové poistenie, teda že ste neprestali pracovať. Požiadať o zvýšenie penzie môžete až po ukončení povinného dôchodkového poistenia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #penzia #seniori #pracujúci penzista
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy