Napriek invalidite vám zamietli penziu. Kedy to poisťovňa urobí?

Žiadosť o invalidný dôchodok vám bude zamietnutá v prípade, ak je vaša miera poklesu schopnosti pracovať menej ako 41 percent v porovnaní so zdravou osobou alebo ak ste nezískali potrebný počet odpracovaných rokov na vznik nároku na invalidný dôchodok.

22.02.2023 09:00
ťzp, hendikep, invalid Foto:
Ilustračné foto.
debata

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa nevyžaduje, ak sa poistenec stal invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania; v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom; v období, v ktorom je doktorandom v dennej forme štúdia a nedovŕšil 26 rokov veku.

Platí aj podmienka odpracovaných rokov

Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku, v ktorom poistenec bol uznaný za invalidného. Čím je starší, tým viac rokov musí mať odpracovaných.

Zákon to stanovuje takto: ak má vek do 20 rokov, na priznanie invalidného dôchodku môže mať odpracovaný menej ako jeden rok, nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky, nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov, nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov, nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

partia zabávajúcich sa seniorov, dôchodcovia, usmievaví penzisti Čítajte aj Minimálne dôchodky: Rozmrazia ich už v júli? Vzrásť by mali o 15 až 30 eur. Kto si polepší?

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

Príklad č. 1

Posudkový lekár na základe žiadosti o invalidný dôchodok posúdil dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pána Juraja na účely invalidity.

Na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie bola stanovená miera poklesu schopnosti pracovať na 38 percent.

Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla s odôvodnením, že nie je invalidný, pretože jeho miera poklesu schopnosti pracovať je 38 percent, a teda nie je vyššia ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom.

Príklad č. 2

Žiadosť o invalidný dôchodok pre dlhodobé zdravotné problémy si podal 49-ročný Marian. Posudkový lekár na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie stanovil jeho mieru poklesu schopnosti pracovať na 75 percent, invalidita mu vznikla od 10. januára tohto roka. K tomuto dňu má ale odpracovaných len 13 rokov.

Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla, pretože nezískal potrebný počet odpracovaných rokov. Aby mu bol invalidný dôchodok priznaný, mal by mať odpracovaných najmenej pätnásť rokov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok