Ak nechcete prísť o dôchodok, plňte si povinnosti. Aké to sú? Tu sú odpovede

Ste penzista alebo sa chystáte o penziu požiadať? Prinášame prehľad vašich povinností voči Sociálnej poisťovni.

21.02.2023 21:42
dôchodca, penzia, senior, Sociálna poisťovnňa Foto:
Ilustračné foto.
debata

Žiadateľ o dôchodok:

 • je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu,
 • v prípade, ak žiada o invalidný dôchodok, je povinný zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • má nárok a môže žiadať o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok.

Dôchodca a príjemca dôchodku je povinný:

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu, zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • vyhovieť v lehote do ôsmich dní písomnej výzve Sociálnej poisťovne, aby poberateľ dôchodkovej dávky, osobitný príjemca alebo zákonný zástupca preukázali rozhodujúce skutočnosti, ak táto neurčila inú lehotu,
 • každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni,
 • do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava,
 • poberateľka invalidného dôchodku je povinná Sociálnej poisťovni oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku (napr. ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa/detí, ktoré nebolo/neboli uvedené v žiadosti o dôchodok).
žena, seniorka, dôchodkyňa Čítajte viac Povinností sa ani ako penzista nezbavíte. Na čo nesmiete zabúdať, aby ste o dôchodok neprišli?

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila v poskytovanej sume, ak:

 • nesplnil povinnosť uloženú zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • prijímal penzijnú dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že bola vyplatená neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila,
 • vedome inak spôsobil, že dôchodková dávka alebo jej časť bola vyplatená neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila.
 • Sociálna poisťovňa nie je jediná inštitúcia v SR, ktorá vypláca dôchodky. Ak dôchodcovi vypláca dôchodok iná inštitúcia, je potrebné obrátiť sa s otázkami týkajúcimi sa tohto dôchodku na inštitúciu, ktorá dôchodok vypláca.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #seniori #penzisti