Ste invalidný a chcete pracovať? Ako je to s penziou, prídete o ňu alebo nie?

Invalidní ľudia a osoby so zdravotným postihnutím patria na trhu práce medzi znevýhodnené skupiny. Napriek tomu, že by sa mnohí radi zamestnali, často narážajú na prekážky. Je preto dôležité, aby im štát pomohol. Existuje tak viacero opatrení, ako pomôcť osobám so zdravotným postihnutím dostať sa na trh práce a motivovať zamestnávateľov, ale aj samotných znevýhodnených ľudí. A to príspevkami.

28.04.2023 06:00
Muž na vozíku Foto:
Ilustračná foto.
debata

Ľudia so zdravotným postihnutím predstavujú minimálne 16 % celkovej populácie Európskej únie v produktívnom ve­ku.

Viac ako 45 miliónov ľudí v Európe vo veku od 16 do 64 rokov má dlhodobý zdravotný problém alebo zdravotné postihnutie.

Predsudky o ich pracovnom výkone a využiteľných schopnostiach v zamestnávaní vedú k ich diskriminácii pri vstupe na trh práce.

„Žiť len z invalidného dôchodku je ťažké. Riešením je zamestnanie zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorých schopnosti a zostatkový pracovný potenciál pracovať umožňujú. Náš Inštitút pracovnej rehabilitácie občanov so zdravotným postihnutím vyvíja snahy práve v tejto oblasti,“ hovorí Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.

dôchodca, penzia, senior, Sociálna poisťovnňa Čítajte viac Minimálne dôchodky čaká od júla "rozmrazenie". Nárok na ne bude mať viac penzistov

Ako uviedol, ľudia so zdravotným postihnutím tvoria neoddeliteľnú súčasť každej spoločnosti, preto je jej úlohou nastaviť legislatívny rámec v oblasti zdravotného poistenia a sociálnej politiky tak, aby boli prostredníctvom kvalitnej komplexnej rehabilitačnej starostlivosti schopní pracovať, vytvárať hodnoty a neostávali len príjemcami sociálnych dávok a kompenzácií.

Zdravotne postihnutý občan, ktorý sa chce zamestnať, môže využiť aj viaceré štátne príspevky na podporu zamestnávania.

Tie sa odvíjajú od celkovej ceny práce, ktorú každoročne určuje Štatistický úrad SR. „Štatistický úrad SR stanovil celkovú cenu práce pre tento rok na sumu 1 711,61 eura,“ uviedla Marianna Šebová z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Znevýhodnený občan, ktorý je zamestnaný, je chránený v prípade výpovede. Takémuto zamestnancovi môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, inak je výpoveď neplatná.

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok. Dôvodom výpovede však nesmie byť jeho invalidita.

Lehota úradu práce na vybavenie žiadosti je sedem dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Invalid, invalidný dôchodok, PN, poistenec, Čítajte viac Ako možno získať peniaze na kúpu auta pre hendikepovaného človeka. Prečo nedostane príspevok každý

Zamestnancom so zdravotným postihnutím musí zamestnávateľ zabezpečiť pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť sa a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav, umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie.

Je však aj povinný utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať vybavenie pracovísk tak, aby mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.

Pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #invalidný dôchodca