O invalidite rozhoduje posudkový lekár, neprizná ju každému + príklad, ako to funguje v praxi

Chystáte sa požiadať o invalidný dôchodok? Pripravte sa na posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti pracovať.

06.06.2023 06:00
dôchodkyňa, invalidný vozík, sestrička,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti pracovať

  • vykonáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne a v prípadoch konania o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu aj posudkový lekár sociálneho poistenia Ústredia Sociálnej poisťovne, za osobnej účasti poistenca
  • vzhľadom na to, že lekárska posudková činnosť sa robí len na účely sociálneho poistenia, posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu sa vykonáva len v rámci konania o dôchodkovú dávku na základe žiadosti poistenca
  • lekár pri zisťovaní invalidity posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti pracovať
  • dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok
  • pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravého človeka. Pri posudzovaní poklesu schopnosti pracovať sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok
  • pokles schopnosti pracovať sa posudzuje na základe: lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja a liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť pracovať, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie; miera poklesu schopnosti pracovať sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery sa nesčítavajú. Určenú mieru poklesu schopnosti pracovať možno zvýšiť najviac o 10 %
dievča, žena, smútok, rozmýšľanie, depresia Čítajte viac Invalidný dôchodok? Od júla by mala nastať zmena, ktorá prinesie vyššie penzie tisíckam invalidných dôchodcov

Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, choroby a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť

  • posudkový lekár posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa a chorobu a stav nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť. Posúdenie sa vykonáva napríklad na účely sirotského dôchodku, resp. na účely určenia povinného dôchodkového poistenia

Príklad: Ako to celé prebieha? Tu je príklad

Pán Ernest požiadal o priznanie invalidného dôchodku. Pracuje ako robotník, má vymenený bedrový kĺb, lieči sa na vysoký tlak a diabetes, má aj problémy s chrbticou v krížovej oblasti, ktoré ho obmedzujú v pohybe, s občasným vystreľovaním do ľavej dolnej končatiny. Predpísané lieky užíva nepravidelne, niekoľkokrát absolvoval rehabilitačnú liečbu. Zobrazovacími vyšetreniami boli potvrdené degeneratívne zmeny na stavcoch driekovej chrbtice. A navyše pred rokmi utrpel úraz pravého ramena, v dôsledku ktorého pretrváva obmedzenie pohyblivosti v ramene. Keďže ide o praváka, obmedzenie funkcie je na dominantnej končatine.

Posudkový lekár vyhodnotil ako rozhodujúce postihnutie degeneratívne poškodenie ľavého bedrového kĺbu riešené operačne, ktoré je v prílohe zákona o sociálnom poistení uvedené v kapitole XV – Choroby podporného a pohybového aparátu, oddiel G – Postihnutie končatín, položka 44.1 – Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového alebo kolenného kĺbu – jednostranná totálna endoprotéza, kde je uvedené percentuálne rozpätie miery poklesu schopnosti pracovať od 35 do 45 %. Posudkový lekár určil hornú hranicu, teda 45 %, pretože u posudzovaného bolo zistené skrátenie operovanej končatiny o 4 cm, ochabnutie svalstva a porucha pohyblivosti v operovanom kĺbe.

Z ostatných zdravotných postihnutí – vysoký tlak, cukrovka, bolesti chrbtice, bolesti pravého ramenného kĺbu – ani jedno samo osebe svojou závažnosťou nepodmieňuje invaliditu, teda miera poklesu schopnosti pracovať ani pri jednom ochorení nie je nad 40 %, ale vo vzájomnej súvislosti vzhľadom na to, že posudzovaný vykonáva robotnícke profesie, posudkový lekár zvýšil percentuálnu mieru o 10 %.

Pán Ernest bol teda uznaný za invalidného s mierou poklesu schopnosti pracovať o 55 percent.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #invalidný dôchodok #posudkový lekár