Odchod do penzie: Kto má nárok na odchodné a kto aj na odstupné? A v akej výške?

Dostane odchodné každý budúci dôchodca? Aký je rozdiel medzi odchodným a odstupným? A v akej výške sa vyplácajú?

28.06.2023 06:00
žena, dôchodkyňa, mobil, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Každý, kto odchádza do dôchodku, si zo zákona môže pri prvom skončení pracovného pomeru k poslednej výplate finančne prilepšiť. Podľa Zákonníka práce mu totiž vzniká nárok na takzvané odchodné.

„Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení,“ definuje túto dávku Zákonník práce. Pri odchodnom nezáleží na tom, z akého dôvodu alebo kto s kým končí pracovný pomer, a preto na prípadný nárok na odchodné nemá vplyv to, že ku skončeniu pracovného pomeru dôjde dohodou.

Odchod do dôchodku: Odpracované roky vám môžu dosvedčiť aj dvaja svedkovia
Video
Zdroj: TV Pravda

Na odchodné podľa ustanovení Zákonníka práce nárok nevzniká, ak bol pracovný pomer ukončený okamžite, zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu alebo bo odsúdený pre úmyselný trestný čin. Každý budúci dôchodca môže príspevok dostať iba od jedného zamestnávateľa a vyplatený mu môže byť len raz za život. Jedno odchodné dostane zamestnanec aj v prípade, ak odchádza do dôchodku a pracuje u viacerých zamestnávateľov.

usmiata dôchodkyňa Čítajte viac Ako sa zmenil vek odchodu do dochôdku? Pozrite sa v tabuľke, kedy pôjdete do penzie + príklady

"Ak zamestnanec pracoval pre viacerých zamestnávateľov a končí u nich v rovnaký deň pre odchod do penzie, odchodné mu vyplatí len jeden z nich. Zvyčajne ide o zamestnávateľa, s ktorým mal zamestnanec dohodnutý najväčší pracovný úväzok, prípadne u ktorého dosahoval najvyšší príjem. Ak by pracovné pomery neskončil v jeden deň, odchodné mu vyplatí ten zamestnávateľ, s ktorým skončil pracovný pomer ako prvý. A niekto odišiel do predčasného dôchodku a zamestnávateľ mu vyplatil odchodné, po dovŕšení riadneho dôchodkového veku už naň ďalší nárok nemá.

Odchodné sa vypláca vo výške minimálne priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. Zamestnávateľa a zamestnanci ale môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť aj vyššiu sumu. Priemerný zárobok vypočíta zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca vyplatenej zamestnancovi v rozhodujúcom období. Ide o obdobie kalendárneho štvrťroku predchádzajúcemu štvrťroku, v ktorom zamestnanec odchodné žiada. Ak idete do penzie v septembri, priemerný zárobok sa zisťuje zo mzdy vyplácanej v apríli až júni. Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

Pri odchode do dôchodku pracovný pomer nezaniká automaticky, preto ak chcete ísť do penzie, je potrebné sa so zamestnávateľom dohodnúť na jeho skončení. Ak však chcete získať odchodné, nesmiete po podaní výpovede či po dohode o skončení pracovného pomeru čerpať dávku v nezamestnanosti, musíte ísť rovno do dôchodku. Pri poberaní dávky v nezamestnanosti a až následnom vyplácaní dôchodku nárok na odchodné zaniká.

manželia, pár, dôchodcovia, premýšľanie, uvažovanie Čítajte viac Predčasný dôchodok. Dva druhy, rôzne podmienky. A od júla bude nedostupnejší

Prípadná práceneschopnosť nemá vplyv na nárok na odchodné alebo odstupné. Ak dôchodca pracuje aj po tom, čo mu Sociálna poisťovňa priznala dôchodok, jeho suma za odpracované obdobie sa zhodnocuje, a to vždy od 1. januára. Pracujúci dôchodca zo svojho príjmu neplatí poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že má nižšie odvody do Sociálnej poisťovne.

Iné podmienky vyplácania platia pri odstupnom. Na ten nevzniká nárok automaticky, postupuje sa podľa Zákonníka práce. Nárok na odstupné podľa Zákonníka práce vzniká zamestnancovi v prípade, ak s ním ukončí pracovný pomer zamestnávateľ. Pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo sa zamestnanec stane nadbytočný, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Zamestnancovi patrí v takomto prípade odstupné aj pri skončení pracovného pomeru dohodou. Výška odstupného závisí od doby trvania pracovného pomeru, ako aj od spôsobu jeho skončenia – dohodou alebo výpoveďou.

Ak však chcete získať odchodné, nesmiete po podaní výpovede či po dohode o skončení pracovného pomeru čerpať dávku v nezamestnanosti, musíte ísť rovno do dôchodku. Pri poberaní dávky v nezamestnanosti a až následnom vyplácaní dôchodku nárok na odchodné zaniká.

Prípadná práceneschopnosť nemá vplyv na nárok na odchodné alebo odstupné. Ak dôchodca pracuje aj po tom, čo mu Sociálna poisťovňa priznala dôchodok, jeho suma za odpracované obdobie sa zhodnocuje, a to vždy od 1. januára. Pracujúci dôchodca zo svojho príjmu neplatí poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že má nižšie odvody do Sociálnej poisťovne.

Dôchodkyňa s krabicami Čítajte viac Pri odchode do penzie vám patrí odchodné aj odstupné. Aké? Pozrite si príklady

Iné podmienky vyplácania platia pri odstupnom. Na ten nevzniká nárok automaticky, postupuje sa podľa Zákonníka práce. Nárok na odstupné podľa Zákonníka práce vzniká zamestnancovi v prípade, ak s ním ukončí pracovný pomer zamestnávateľ.

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo sa zamestnanec stane nadbytočný, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi patrí v takomto prípade odstupné aj pri skončení pracovného pomeru dohodou.

Výška odstupného závisí od doby trvania pracovného pomeru, ako aj od spôsobu jeho skončenia – dohodou alebo výpoveďou.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #odstupné #odchod do dôchodku