Kto dostane tento rok 13. dôchodok? +Ako sa vypočíta suma 13. dôchodku

Štát tento rok opäť vyplatí 13. dôchodok tým, ktorí naň majú nárok. Ktorí penzisti sú to?

12.08.2023 06:00
penzista, senior, peniaze, bankovka, euro Foto:
Ilustračné foto.
debata (39)

Nárok majú títo ppoberatelia dôchodkov:

 • poberateľ starobného dôchodku,
 • poberateľ predčasného starobného dôchodku,
 • poberateľ invalidného dôchodku,
 • poberateľ vdovského dôchodku,
 • poberateľ vdoveckého dôchodku,
 • poberateľ sirotského dôchodku,
 • poberateľ sociálneho dôchodku.

Na určenie sumy 13. dôchodku sa prihliada na sumu

 • dôchodkov, ktoré sú uvedené vyššie,
 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera,
 • vyrovnávacieho príplatku a
 • dorovnávacieho prídavku podľa právnych predpisov Českej republiky.
vozíčkar, invalid, invalidný dôchodok Čítajte viac Veľké zmeny v invalidných dôchodkoch: kto dostane viac peňazí?

Ako sa vypočíta suma 13. dôchodku

Plná suma 13. dôchodku predstavuje 300 eur. Ale len v tom prípade, ak poberateľ dôchodku nedostáva vyššiu sumu ako 268,88 eura. Čo je suma životného minima. Najnižšia suma 13. dôchodku je 50 eur, tá je určená pre penzistov, ktorí dostávajú penziu v sume 963,40 eura alebo viac.

Výška 13. dôchodku sa určí vzorcom {300,00 – 0,36 x (D – 268,88); 50}.

 • Kde je 300 maximálna výška 13 dôchodku.
 • D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov.
 • 268,88 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.
 • 50,00 eura, ak suma dôchodku/dôchodkov je od 963,40 eura a viac.

Suma 13. dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 • 13. dôchodok sa poskytuje každej oprávnenej osobe len raz.
 • 13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom.
 • 13. dôchodok nepatrí k dôchodku manželky.

Ako sa vypláca?

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok bez žiadosti. Trinásty dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku, ak je dôchodok v Slovenskej republike poukazovaný v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

Ak je dôchodok poukazovaný do cudziny

 • pravidelne vopred mesačne, 13. dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku,
 • v trojmesačných lehotách, 13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku.
dôchodcovia, manželia, dôchodky Čítajte viac Aké zmeny platia od júla v dôchodkoch? Ktorí penzisti dostanú opäť viac peňazí? Čo sa počíta po novom?

Do 31. augusta 2023 nezabudnite oznámiť sumu dôchodku z cudziny

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že aj v roku 2023 je potrebné podľa zákona oznámiť naposledy vyplatenú sumu dôchodku (t. j. sumu dôchodku vyplatenú za august 2023), ktorú im vypláca zahraničný platiteľ dôchodku. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v roku 2023 v novembri.

Ak poberáte dôchodok z cudziny, zo zákona máte povinnosť oznámiť jeho sumu Sociálnej poisťovni do 31. augusta 2023. Postup na oznámenie je rovnaký ako minulý rok. Je potrebné použiť e-formulár dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Použitie uvedeného elektronického formulára je jednoduché. Po zapísaní základných identifikačných údajov dôchodcu do príslušných častí e-formulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a elektronický formulár odoslať Sociálnej poisťovni.

Dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok len zo Slovenskej republiky, sa uvedená povinnosť netýka.

Trinásty dôchodok nepodlieha exekúcii

Dávka 13. dôchodok nepodlieha exekúcii a príjemca ju dostane v takej výške, na akú má nárok. Penzisti, ktorých dôchodky sú krátené z dôvodu exekučných konaní, sa tak nemusia báť, že by im na 13. dôchodok siahol exekútor.

Exekútor naň nesmie siahnuť ani v prípade, ak ho dôchodca dostane na účet v banke. Trinásty dôchodok totiž nie je príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, preto ho nie je možné exekučne krátiť. Je to štátna sociálna dávka a jej účelom je zmiernenie sociálnej situácie poberateľov dôchodkov žijúcich na Slovensku.

© Autorské práva vyhradené

39 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #trináste dôchodky #trináste a štrnáste dôchodky