Invalidné dôchodky sa zmenili. Kto dostane viac peňazí?

Od augusta nastali zmeny v invalidných dôchodkoch. Viac ako desaťtisíc penzistom Sociálna poisťovňa prepočíta percento invalidity, čo znamená, že sa im zmení aj výška penzie.

09.08.2023 08:30
invalid, vozík, vozíčkar, pár, manželia,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Invalidi sa konečne dočkali zmien. V auguste sa totiž zvýšia niektoré invalidné dôchodky a rovnako aj nárok na dôchodok splní väčšia skupina osôb. Vychádza to z novely zákona o sociálnom poistení. Presnejšie novela upravuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia ako jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok.

Úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach umožní zaradiť nové druhy ochorení, čo bude mať vplyv na uznanie invalidity. S tým súvisí aj výška invalidného dôchodku a nárok naň. Podľa predpokladov Sociálnej poisťovne sa zmeny dotknú približne 5 300 súčasných poberateľov, čiže čiastočných invalidných dôchodkov (v kategórii „do 70%“). Priemerne si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur.

Okrem toho ďalších 16 100 súčasných poberateľov čiastočného invalidného dôchodku sa stane poberateľmi plného invalidného dôchodku. Teoreticky dôjde k ich preklasifikácii z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“. Ich dôchodok sa mesačne zvýši priemerne o 182 eur.

vozíčkar, invalid, invalidný dôchodok Čítajte viac Veľké zmeny v invalidných dôchodkoch: kto dostane viac peňazí?

Novela zároveň predpokladá aj nárast novopriznaných invalidných dôchodkov. A to ročne o 476 nových poberateľov čiastočného invalidného dôchodku, teda v kategórii „do 70 %“, s odhadovanou mesačnou výškou dôchodku približne 240 eur. A zároveň o 1 436 poberateľov riadnych invalidných dôchodkov, pri ktorých sa priemerná mesačná suma dôchodku zvýši o 247 eur.

Hlavným zámerom celej novely je podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sa všetky ochorenia posudzovali na účely invalidity podľa najnovších poznatkov medicíny založených na dôkazoch a úprava percentuálnej miery schopnosti presne zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia. Zároveň, aby sa do posudzovania zaradil čo najširší okruh skupín ochorení.

Sociálna poisťovňa bude mať dva roky od účinnosti vládnej novely zákona o sociálnom poistení, aby rozhodla o všetkých invalidných dôchodkoch, ktorých sa úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť dotkne.

peniaze, peňaženka, hotovosť Čítajte viac Ste invalid, máte rovnaké ochorenie ako známy a máte nižší invalidný dôchodok ako on? Prečo sú rozdiely v penziách v stovkách eur? + Príklady

Prehodnotenie percenta invalidity poberateľov invalidného dôchodku bude Sociálna poisťovňa vykonávať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu. Ak nebola určená lehota nasledujúcej kontrolnej lekárskej prehliadky, teda ide o stav trvalý (kontrolná lekárska prehliadka bola určená ako nepotrebná), alebo je lehota kontrolnej lekárskej prehliadky určená až po 31. júli 2023, Sociálna poisťovňa bude postupne prehodnocovať percento invalidity tých poberateľov invalidného dôchodku, ktorých sa zmena prílohy č. 4 týka, a to zo zákona (ex offo), t. j. z vlastného podnetu.

Nie je potrebné, aby si poberatelia invalidného dôchodku podávali vlastnú žiadosť. Sociálna poisťovňa si ich vyhľadá vo svojom informačnom systéme.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidné dôchodky #invalidita #invalidné poistenie