Dostanete budúci rok nižšiu penziu? Kto môže prísť o desiatky eur + príklady prepočtov

Oplatí sa čakať a ísť do dôchodku až v budúcom roku alebo ešte tento? Je dobré zvážiť aj predčasný dôchodok? Experti jednoznačne odporúčajú: nečakajte. Odložením dôchodku na budúci rok by ste totiž mohli prísť o značnú sumu peňazí.

24.08.2023 06:00
dôchodcovia, manželia, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prečo je to tak?

Skúsme si to vysvetliť na príklade. Predstavme si osobu, ktorá má nárok na dôchodok v júli 2024, no zvažuje, či si dôchodok nárokovať už v júli 2023 (teda o 360 dní skôr). Ak by sa rozhodla ísť do dôchodku už teraz, získala by nárok na aktuálnu valorizáciu dôchodkov od júla, ktorá by bola o 10,6 % vyššia, navyše k štandardnej valorizácii v januári o 11,8 %. Výpočet dôchodku by bol založený na dôchodkovej hodnote roku 2023, ktorá je 16,4764 eura. Pri predčasnom dôchodku by však táto osoba utrpela 6 % penalizáciu (prípadne len 3,6 %, ak má odpracovaných 40 rokov a dôchodok je vyšší ako 375 eur).

Ak by však odložila dôchodok na budúci rok, v júli 2024, získala by nárok na štandardnú valorizáciu v januári. Avšak kvôli aktuálnej predčasnej valorizácii by táto valorizácia bola nižšia, a to iba o 3,6 %. Na druhej strane, dôchodková hodnota pre rok 2024 by stúpla v dôsledku rastu miezd v ekonomike o približne 10 %, čo by znamenalo hodnotu približne 18,12 eura. Aj keď by toto zvýšenie aktuálnej hodnoty dôchodku bolo stále nižšie než dve valorizácie v roku 2023, po započítaní 6 % penalizácie za predčasný dôchodok a za menej odpracované roky (okolo 2,5 %), by bol dôchodok stále vyšší.

žena, dôchodkyňa, mobil, práca Čítajte viac Odchod do penzie: Kto má nárok na odchodné a kto aj na odstupné? A v akej výške?

Neváhajte s dôchodkom

Ekonóm a člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Martin Šuster.vysvetľuje, že teda, paradoxne, tento rok sa oplatí mnohým zamestnancom ísť do dôchodku a nečakať na rok 2024. Pre priemerne zarábajúcu osobu, ktorá má odpracovaných 40 rokov, by to znamenalo, že dôchodok by mal byť v budúcom roku vo výške 751 eur. Ak by však išla do predčasného dôchodku teraz, mohla by očakávať sumu 747 eur, ktorá by sa v budúcom roku zvýšila na 774 eur. To znamená, že okrem toho, že by dostávala dôchodok o rok skôr, bola by jej suma stále vyššia o viac ako 20 eur.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Ak máte plánovaný dôchodkový vek v roku 2025, radšej počkajte

Pre úplnosť Šuster dodáva, že tí, ktorí budú mať plánovaný dôchodkový vek až v roku 2025, nebudú pravdepodobne musieť riešiť túto paradoxnú situáciu. Dôchodková hodnota by mala v roku 2025 pokračovať v rýchlom raste, predpokladá sa asi o 8 %, čo je viac ako očakávaná valorizácia v budúcom roku (asi 6 %). Preto by skorší odchod do dôchodku bol výhodný iba pre tých, ktorí by išli do štandardného dôchodku budúci rok. Najoptimálnejší čas na žiadosť o predčasný dôchodok by teda bol koniec tohto roka, aby sa minimalizovala penalizácia za každý predčasný deň odchodu do dôchodku.

Expert na dôchodky Jozef Mihál vypracoval dva príklady, kde porovnáva dôchodcu Ladislava a dôchodkyňu Luciu. Na príkladoch je jasne vidieť, že dôchodca, ktorý bude poberať penziu až budúci rok, tak dostane o niekoľko desiatok eur menej. Prečo?Pán Ladislav dosiahol dôchodkový vek 10.12.2023.

K tomuto dňu požiadal v Sociálnej poisťovni o priznanie starobného dôchodku.

Získal presne 40 rokov dôchodkového poistenia. Pretože mal v rozhodujúcom období vymeriavacie základy „plus – mínus“ vo výške priemernej mzdy, jeho priemerný osobný mzdový bod (určený za roky 1984 až 2022 vrátane) je presne 1,00.

Suma starobného dôchodku = 1,00 × 40 rokov x 16,4764 € (ADH v roku 2023) = 659,10 €.

Keďže dôchodok je priznaný počas roka 2023, táto suma sa valorizuje najskôr o 11,8 % (valorizácia k 1.1.2023), teda pripočítame 11,8 % z 659,10 € = 736,90 €. Ďalej valorizujeme o 10,6 % (valorizácia k 1.7.2023), pripočítame 10,6 % z 736,90 € = 815,10 €.

Výsledná suma starobného dôchodku priznaná k 10. 12. 2023 je 815,10 €. Poznámka: Pán Ladislav v roku 2023 nedostane 13. dôchodok, pretože starobný dôchodok bude mať priznaný a vyplatený prvýkrát až za december 2023.

K 1.1.2024 sa dôchodok pána Ladislava valorizuje o (odhadom) 2,2 %, teda pripočítame 2,2 % z 815,10 € a dostaneme sumu 833,10 €.

Od 1.1.2024 tak dôchodok pána Ladislava bude 833,10 €.

Pani Lucia dosiahla dôchodkový vek rovnako 10. 12. 2023.

Pani Lucia už nepracuje, ale na rozdiel od pána Ladislava sa rozhodla požiadať o starobný dôchodok až od 10. 1. 2024.

Rovnako ako pán Ladislav získala presne 40 rokov dôchodkového poistenia a jej priemerný osobný mzdový bod (určený za roky 1984 až 2023 vrátane) je rovnako ako u pána Ladislava presne 1,00. Suma starobného dôchodku = 1,00 × 40 rokov x 18,05 € (Odhadovaná ADH v roku 2024) = 722 €.

Keďže dôchodok je priznaný počas roka 2024, táto suma sa ešte valorizuje o (odhadom) 13 %, teda pripočítame 13 % z 722 € a dostaneme sumu 815,90 €. Výsledná suma starobného dôchodku pani Lucie, ktorá je priznaná k 10. 1. 2024, je 815,90 €.

Výsledok:

Dôchodok pána Ladislava (od 1. 1. 2024) bude vo výške 833,10 €, dôchodok pani Lucie bude (len) 815,90 €.

Dôchodok pani Lucie je nižší o 17,20 €.

Súčasne pani Lucia tým, že požiadala o dôchodok jeden mesiac po dovŕšení dôchodkového veku, prišla o jeden mesačný dôchodok.

Uvedené príklady od Mihála dokazujú, že ak správne odhadujeme medziročný rast priemernej mzdy o 10 % a dôchodcovskú infláciu za prvých 9 mesiacov roka 2023 na 13 %, tak jednoznačne bude výhodnejšie požiadať o dôchodok ešte počas roka 2023.

A to aj v tom prípade, ak ide o predčasný starobný dôchodok, pretože pri odchode do predčasného dôchodku o 6–12 mesiacov pred dovŕšením dôchodkového veku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odchod do dôchodku #výška penzie #výška dôchodku #odchod do penzie