Na tento dôchodok treba splniť prísne podmienky, pravidelne sa zvyšuje a zaručuje, že dochodcovia neupadnú do chudoby

O priznanie tohto dôchodku netreba žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na penzijné minimum rozhodne Sociálna poisťovňa.

28.10.2023 06:00
dôchodca, alzheimer, lekár Foto:
Ilustračné foto.
debata

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť taký penzijný príjem, aby dôchodca nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O jeho priznanie nemusí penzista žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na penzijné minimum rozhodne Sociálna poisťovňa.

O priznanie tohto dôchodku netreba žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na penzijné minimum rozhodne Sociálna poisťovňa.

Podmienkou zvýšenia je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. A ako sa dôchodok zvýši? Suma, o ktorú dostanete viac sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, alebo celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku.

Čo sa počíta do celkového dôchodkového príjmu: starobný dôchodok, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení, pozostalostný dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera, dôchodok z cudziny, pri invalidnom dôchodku sa sa započítava aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Kto má nárok na minimálny dôchodok

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ**

  • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo
  • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

  • získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia,
  • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je: obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok, v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241 obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Zvýšenie minimálnych dôchodkov

Suma minimálnych dôchodkov sa naposledy zvyšovala od októbra tohto roka. Už druhýkrát v tomto roku tak Sociálna poisťovňa zvýšila sumy minimálneho dôchodku. Jeho základná suma za 30 rokov dôchodkového poistenia sa z doterajších 365,70 eura mesačne zvýšila na 389,90 eura mesačne. Zvýšené sumy dôchodkov dostali tak penzisti už tento mesiac vo svojich obvyklých októbrových výplatných termínoch. Zvýšenie minimálnych dôchodkov sa týka približne 60-tisíc poberateľov dôchodkov.

Zmeny v minimálnych dôchodkoch súvisia so zvýšením súm pomoci v hmotnej núdzi. Hodnota minimálneho dôchodku bola nastavená tak, aby poberateľ dôchodku nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Ako sa zvýšili minimálne dôchodky?

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, od 1. októbra tohto roka predstavuje 145 % (namiesto doterajších 136 %) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku sa tak od 1. októbra 2023 z 365,70 eura mesačne zvýši na 389,90 eura mesačne.

Základná percentuálna suma minimálneho dôchodku 145 % sa od 1. októbra 2023 zvýšila o:

2,5 % (namiesto doterajších 2 %) za 31. až 39. rok,

3 % (rovnako ako doteraz) za 40. až 49. rok,

5 % (rovnako ako doteraz) za 50. až 59. rok,

7,5 % (namiesto doterajších 7 %) za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia.

žena, muž, seniori, penzia Čítajte viac Seniorom s nízkymi penziami pomôže od októbra štát eurami navyše k penzii, desiatky až stovky eur mesačne ale dostanú aj títo ľudia

Minimálny dôchodok dostáva viac dôchodcov

Pretože sumy minimálneho dôchodku sa zvýšili, rozšíril sa tak okruh poberateľov dôchodku, ktorým vzniol nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok tak vznikol aj niektorým dôchodcom, ktorí do októbra minimálny dôchodok nepoberali. Ak by bola 1. októbra 2023, po zvýšení minimálnych dôchodkov, suma ich riadneho súčasného dôchodku (alebo úhrnu viacerých dôchodkových dávok) nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikol im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok sa bude vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov tak dostanú dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší, teda vyšší.

Príklad:

Pán Ján poberá od 1. júla 2023 minimálny dôchodok v sume 376,50 eur mesačne za 32 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku (140 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Suma jeho starobného dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok je 320,40 eur mesačne. Nová suma minimálneho dôchodku za 32 rokov bude od 1. októbra 2023 403,40 eura mesačne (150 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu).

(Sociálna poisťovňa)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #dôchodková dávka #minimálne dôchodky