Prečo treba ísť do dôchodku hneď a kto dostane budúci rok nižšiu penziu? O koľko +príklady

Sociálna poisťovňa zaznamenala počas uplynulých týždňov zvýšený nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok, najmä o legislatívnu novinku – predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch. V tejto súvislosti prijala viacero organizačno-technických opatrení na včasné vybavenie klientov.

07.11.2023 06:00
seniori, park Foto:
Štastný pár seniorov v parku.
debata (1)

Posilňuje personálne kapacity a internú organizáciu práce a od 6. novembra 2023 predlžuje úradné hodiny svojich pobočiek a vysunutých pracovísk. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok umožní podať v ktorejkoľvek pobočke na Slovensku (namiesto doterajšej príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu).

Poistencom pripomína, že okrem online rezervačného systému môžu využiť na rezerváciu termínu telefonickú objednávku a tiež osobnú návštevu priamo na pracoviskách Sociálnej poisťovne. Zároveň klientom odporúča využívať Elektronický účet poistenca (EUP), v ktorom nájdu informácie o počte evidovaných odpracovaných rokov potrebných na priznanie predčasného starobného dôchodku. Budúci poberateľ v EUP rovnako získa praktický prehľad dokladov potrebných pre spísanie žiadosti. Následný proces posudzovania tak bude rýchlejší a efektívnejší.

Ide o peniaze: Požiadali ste o dôchodok a... Kedy vám na účte pristane ten prvý? A ako sa vypočíta jeho výška?
Video
Odpovedá Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. Premiéra 7. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Situácia sa v rôznych pobočkách líši, Sociálna poisťovňa odporúča rezerváciu termínu aj osobne či telefonicky.

Medziročný nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok je na úrovni takmer 56 %. Kým do konca septembra 2022 Sociálna poisťovňa evidovala 9 861 žiadostí o predčasný starobný dôchodok, v septembri tohto roka ich bolo 15 359. Medzi­mesačne stav žiadostí vzrástol o takmer 120 %. „Stav podávania žiadostí o dôchodok pozorne sledujeme, pravidelne vyhodnocujeme a prijímame priebežné opatrenia,“ ubezpečuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

V jednotlivých pobočkách v rôznych regiónoch Slovenska je situácia rôzna a aktuálne sa priebežne mení. Najmä vo väčších mestách ako je napríklad Bratislava, Košice, Trnava či Žilina, ktoré spádovo obsluhujú väčší počet poistencov, Sociálna poisťovňa zaznamenala zvýšený záujem o rezervovanie si termínov online prostredníctvom rezervačného systému na svojej webovej stránke. V menších mestách a pobočkách sú zase online rezervačné termíny stále voľné a poistenci uprednostňujú telefonickú objednávku či osobnú návštevu pobočky.

dôchodcovia na túre, prechádzka, turistika, penzia, Čítajte viac Záujem o túto penziu majú tisícky ľudí, odchod do dôchodku nikdy nebol tak výhodný. Pozrite si manuál, ako oň požiadať

„Myslíme aj na klientov, ktorí nemajú prístup k internetu alebo potrebné zručnosti – stále sa môžu objednať aj telefonicky či prísť osobne, kolegovia v tomto prípade disponujú ďalšími voľnými kapacitami určenými pre rezerváciu termínu. Rezervačný systém totiž nepredstavuje celú kapacitu pobočiek na spísanie žiadosti. Zároveň zavádzame do praxe ďalšie opatrenia, ktorých kombinácia prispeje k zrýchleniu vybavenia priamo v pobočke a zvýšeniu kapacity našich pracovísk. Samozrejme, dôležité je, aby mali pre plynulé vybavenie žiadosti v poriadku doklady preukazujúce ich dôchodkové obdobia,“ dodáva Michal Ilko.

Čo vykoná Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v záujme plynulého vybavovania klientov prijala nasledovné opatrenia:

1. Rozširuje úradné hodiny, zamestnanci sú klientom k dispozícii dlhšie

Od 6. novembra 2023 Sociálna poisťovňa predlžuje úradné hodiny dôchodkového oddelenia všetkých pobočiek a vysunutých pracovísk s celotýždňovou prevádzkou. Výnimkou je len 13 vysunutých pracovísk tzv. II typu, teda pracovísk, ktoré poskytujú služby občanom len v rámci jedného alebo dvoch pracovných dní, príp. neposkytujú služby dôchodkovej agendy. Tieto pracoviská zostávajú v pôvodnom režime. Od 6. novembra 2023 bude 36 pobočiek a 32 vysunutých pracovísk Sociálnej poisťovne otvorených každý pracovný deň takto:

  • Pondelok od 8:00 h až do 17:00 h
  • Utorok od 8:00 h do 15:00 h
  • Streda od 8:00 h až do 17:00 h
  • Štvrtok od 8:00 h do 12:00 h
  • Piatok od 8:00 h do 15:00 h

Výnimkou, ktoré zostávajú v doterajšom režime, sú len vysunuté pracoviská v nasledovných mestách: Šamorín, Šahy, Štúrovo, Detva, Krupina, Banská Štiavnica, Žarnovica, Medzilaborce, Stropkov, Giraltovce a Moldava nad Bodvou, Krompachy, Bratislava-Klientske centrum štátnej správy-ESO.

Mimoriadne otváracie hodiny pre dôchodkovú agendu vo svojej pobočke alebo vysunutom pracovisku si môžete overiť aj priamo na webstránke Sociálnej poisťovne TU: Pobočky – kontakty

2. Umožňuje spísanie žiadosti o dôchodok aj v inej ako miestne príslušnej pobočke, objednať si termín možno online aj telefonicky či osobne

Klient môže osobne spísať žiadosť o predčasný starobný dôchodok v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, nielen podľa miesta trvalého či prechodného pobytu. Buď si nájde voľný termín v online Rezervačnom systéme Sociálnej poisťovne na webovej stránke alebo si ho telefonicky či osobne dohodne priamo v pobočke, ktorú si zvolí. Do procesu vybavovania klientov sa tak zapoja aj menej vyťažené pobočky.

3. Posilňuje personálne kapacity pobočiek v dôchodkovej agende, zavádza nadčasy a zjednocuje postupy s cieľom zrýchliť spísanie žiadosti

Sociálna poisťovňa prijala interné organizačné opatrenia na posilnenie personálnych kapacít. Upravila a zjednotila tiež pracovné procesy a postup spisovania žiadostí v pobočkách, ktoré majú urýchliť a efektívnejšie vybaviť žiadosti klientov. Podstatou zmeny je, že pracovníci pobočky po úvodnej konzultácii a doložení dokladov predpripravia žiadosť klientov bez ich

prítomnosti a následne ich vyzvú na kontrolu a podpis. Návšteva klienta sa tak skráti, čo umožní spísať viac žiadostí. Zamestnanci Sociálnej poisťovne zároveň pri práci nadčas vybavia a skompletizujú viac žiadostí.

Dôchodkyňa s perom Čítajte viac Predčasný dôchodok sa kráti, o koľko peňazí dostanete menej, ak pôjdete do predčasnej penzie? +príklady

4. Spisovať žiadosti o predčasný starobný dôchodok je možné aj skôr, avšak žiadateľ nemôže byť dôchodkovo poistený (pracovať) a poberať dávku v nezamestnanosti

Spisovať žiadosti o predčasný starobný dôchodok pobočky už umožňujú klientom aj pred dátumom, od ktorého žiadajú dôchodok priznať. Pozor, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak ku dňu vzniku nároku na tento dôchodok je (bude) povinne dôchodkovo poistený (najmä žiadateľ o dôchodok, ktorý je v čase spísania žiadosti povinne dôchodkovo poistený, teda napr. pracuje). Zároveň nie je možné súbežne poberať dávku v nezamestnanosti.

Kombinácia vyššie uvedených opatrení má slúžiť k tomu, aby Sociálna poisťovňa dokázala obslúžiť viac klientov a umožnila každému žiadateľovi spísať žiadosť o dôchodok. Situáciu bude naďalej monitorovať a opatrenia prispôsobovať podľa potrieb jednotlivých regiónov.

Čo Sociálna poisťovňa odporúča klientom

1. Sociálna poisťovňa odporúča klientom skontrolovať si obdobia svojho dôchodkového poistenia a pripraviť si všetky potrebné doklady.

Ak máte zriadený EUP:

  • Skontrolujte si svoje doby poistenia a chýbajúce obdobia poistenia v záložke Príprava na dôchodok. V záložke Neevidované obdobia zistíte, za ktoré obdobie je potrebné si pripraviť a doplniť doklady k spísaniu žiadosti o dôchodok. Platí, že čím komplexnejšie je klient pripravený, tým menej návštev pobočky absolvuje/resp. návšteva pobočky je rýchlejšia. V prípade zvažovania žiadosti o predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch si v EUP rovnako môžete skontrolovať, či ste potrebné obdobie dosiahli. Ak máte v záložke Príprava na dôchodok v EUP uvedené neevidované obdobia a doklady o nich predložíte pobočke, doby dôchodkového poistenia sa môžu zmeniť.

Ak EUP nemáte:

Všeobecné podmienky o nároku a odporúčania, čo si na spísanie žiadosti pripraviť, nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Ide o všeobecné informácie, kým v EUP máte konkrétne informácie o svojich dôchodkových obdobiach.

  • Ako si môžete online aktivovať Elektronický účet poistenca nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU: Ako si zriadim prístup do elektronického účtu poistenca
  • Podrobné informácie o tom, či spĺňate zákonné podmienky nároku na starobný alebo predčasný starobný dôchodok, aké obdobia dôchodkového poistenia sú pre získanie

nároku potrebné, či aký je aktuálny dôchodkový vek, sú dostupné aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU: Dôchodok

2. Sociálna poisťovňa pripomína, že termín na spísanie žiadosti si môžete rezervovať nielen cez webový Rezervačný systém, ale aj telefonicky alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke. Rezervačný systém nepredstavuje celú kapacitu pobočiek Sociálnej poisťovne na spísanie žiadosti. Pobočky a pracoviská klientov vybavujú aj pri osobnej návšteve bez rezervácie. Ak to nebude v daný deň možné, zamestnanec pobočky ich objedná na iný voľný termín.

3. Ak klient súhlasí a jeho životná situácia mu to dovoľuje (napr. pracuje, podniká), pobočka ho môže v súčasnej situácii s jeho súhlasom objednať na spísanie žiadosti o iný druh dôchodku ako je predčasný starobný dôchodok na voľnejšie termíny v budúcnosti. Klienti o nič neprídu. Sociálna poisťovňa ubezpečuje, že ich nároky na základe žiadosti posúdi a vybaví aj spätne. Dôchodkovú dávku dostanú vyplatenú aj s doplatkom od dátumu priznania dôchodku.

Výhodnosť odchodu do dôchodku sa ešte nedá presne určiť

Dôchodok (starobný i predčasný) sa vždy vypočítava podľa konkrétnej (individuálnej) situácie daného klienta – jeho výška závisí od období jeho dôchodkového poistenia, vymeriavacích základov, z ktorých odvádzal poistné na dôchodkového poistenie a od aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH), ktorá sa stanovuje každoročne na konci roku pre nasledujúci kalendárny rok (pre rok 2024 má byť známa až 4. decembra 2023).

Predčasných starobných dôchodkov, ktoré sú priznané v tomto roku, sa týka tohtoročná dvojnásobná valorizácia. V budúcom roku sa novopriznané dôchodky budú valorizovať o 14,5 %. Pri požiadaní o predčasný starobný dôchodok, napr. o pár mesiacov neskôr, treba zohľadniť aj to, že jeho krátenie potom nebude také vysoké. Okrem toho do výpočtu sumy dôchodku vstupuje aj ďalšia dôležitá veličina – spomínaná ADH. Predpokladá sa, že v súvislosti s rastom priemernej mzdy v národnom hospodárstve bude ADH platná v budúcom kalendárnom roku vyššia, ako je v tomto roku a prispeje k zvýšeniu výslednej sumy dôchodku priznaného v roku 2024.

Mihál odporúča, ísť na dôchodok už teraz

Expert na dôchodky Jozef Mihál (Demokrati) odporúča všetkým, ktorí sa rozhodujú, či ísť na dôchodok už tento rok alebo ešte počkať, aby neváhali a vytúžený dôchodok začali čerpať už dnes.

„A to najmä v prípade, ak máte nárok na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, pretože vtedy sa suma dôchodku kráti priaznivejšie,“ vysvetľuje vo svojom facebookovom statuse.

Ďalej Mihál uviedol aj príklad:

Pani Melánia požiadala o predčasný starobný dôchodok od 24.12.2023, do 31.12.2023 ho poberala vo výške 635,80 € (za jeden celý mesiac), od 1.1.2024 ho mala zvýšený na 658,70 €. Tým, že o predčasný starobný dôchodok požiadala, za dobu od 24.12.2023 do 17.11.2024 dostala predčasný starobný dôchodok v celkovej výške približne 7124 €. Ak by o PSD nežiadala, ale počkala by na „riadny“ starobný dôchodok, od 18.11.2024 by poberala starobný dôchodok 672,90 €. Takto by bol jej starobný dôchodok o 14,20 € vyšší (672,90 € – 658,70 € = 14,20 €). Sumu 7124 € by v podobe vyššieho dôchodku dostala za 500 mesiacov poberania dôchodku, teda po približne 41 rokoch. Inými slovami, ak by žila ešte 41 rokov, v podobe vyššieho dôchodku by získala sumu, ktorú mohla mať v podobe predčasného dôchodku v období od 24.12.2023 do 17.11.2024. Au­torovi článku z toho znova jednoznačne plynie záver, že požiadať o predčasný starobný dôchodok je výhodnejšie aj pre pani Melániu.

Na svojej stránke relia.sk uviedol Mihál ďalší príklad pani Márie:

Pani Mária dovŕši dôchodkový vek 10.6.2024. Pani Mária nebola sporiteľkou v II. pilieri.

Počas roka 2023 je zamestnaná, v zamestnaní má mzdu približne 1000 eur brutto mesačne. Uvažuje, že v novembri 2023 požiada o PSD.

Dátum, ku ktorému požiada o PSD, by mala zvoliť tak, aby jej do dovŕšenia dôchodkového veku chýbal taký počet dní, ktorý je násobkom 30-tich.

V novembri 2023 je takýmto dňom 13.11.2023.

Ak požiada o PSD k 13.11.2023, do dovŕšenia dôchodkového veku jej bude chýbať presne 210 dní a suma PSD sa tak bude krátiť o 7 × 0,5 % = 3,5 %.

Aby mohla požiadať o PSD, nesmie byť k 13.11.2023 dôchod­kovo poistená. Svoje zamestnanie tak musí ukončiť najneskôr do 12.11.2023.

Podľa § 76a Zákonníka práce, ak požiada o PSD do desiatich dní po skončení pracovného pomeru, patrí jej odchodné najmenej v sume jej priemerného mesačného zárobku.

Pani Mária k 13.11.2023 do­siahla 41 rokov dôchodkového poistenia (ODP). Z toho sú však 3 roky štúdia na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky. Tieto roky sa pre posúdenie nároku na PSD „po 40 odpracovaných rokoch“ nezapočítavajú.

Pani Mária tak k 13.11.2023 nebude mať nárok na PSD „po 40 odpracovaných rokoch“, ale bude mať nárok na „klasický“ PSD.

V rozhodujúcom období danom ako roky 1984 až 2022 má priemerný osobný mzdový bod (POMB) vo výške 0,8572.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2023 je 16,4764 €.

V prvom kroku sa určí suma PSD podľa vzorca:

PSD = POMB x ODP x ADH = 0,8572 × 41 × 1­6,4764 € = 579,066 € (táto suma sa nezaokrúhľuje).

V druhom kroku sa táto suma zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na PSD do dovŕšenia dôchodkového veku. Od 13.11.2023 do 10.6.2024 chýba presne 210 dní (viď vyššie). To znamená, že suma PSD sa bude znižovať o 7 × 0,5 % = 3,5 %.

3,5 % z 579,066 € = 20,267 €

579,066 € – 20,267 € = 558,799 €, po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor 558,80 €.

Táto suma sa ešte navýši o obe valorizácie pre rok 2023, teda najskôr o 11,8 % na 624,80 € a ďalej o 10,6 % na 691,10 €, čo bude výsledný predčasný starobný dôchodok pani Márie, ktorý jej bude priznaný od 13.11.2023.

Pretože pani Mária má PSD priznaný ešte v novembri 2023, má v novembri 2023 nárok na 13. dôchodok.

Pri sume PSD = 691,10 € je podľa kalkulačky SP suma 13. dôchodku = 148,01 €.

K 1.1.2024 sa suma PSD navýši o valorizáciu pre rok 2024, ktorá je platná pre dôchodky priznané pred 1.1.2024, teda o 3,6 % na 716,00 €.

K 10.6.2024 sa jej PSD „preklopí“ na „riadny“ starobný dôchodok (vo výške 716 €).

Ak by pani Mária o PSD nežiadala, ďalej by pracovala a počkala by na „riadny“ starobný dôchodok, na ktorý by mala nárok od 10.6.2024.

Za predpokladu, že pani Mária by ďalej pracovala, k 10.6.2024 by dosiahla 41 rokov + 210 dní = 41,575 rokov dôchodkového poistenia (ODP).

V rozhodujúcom období danom ako roky 1984 až 2023 by mala priemerný osobný mzdový bod (POMB) približne 0,85.

POMB sa „máličko“ zníži, vzhľadom na to, že počas roka 2023 má mesačnú hrubú mzdu len 1000 €.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2024 bude odhadom 18,05 € (tento údaj bude známy 4. decembra 2023).

SD = POMB x ODP x ADH = 0,85 × 41,575 × 1­8,05 € = 637,90 €.

Táto suma sa ešte navýši o valorizáciu pre rok 2024, platnú pre dôchodky priznané počas roka 2024, teda o 14,5 % na 730,40 €.

To znamená, že ak by pani Mária nežiadala o predčasný starobný dôchodok, ale počkala by na „riadny“ starobný dôchodok, ten by mala od 10.6.2024 priznaný vo výške 730,40 €. Zdroj: Jozef Mihál, relia.sk

1 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #dôchodky