Dostali ste už 13. dôchodok? Sociálna poisťovňa ho už začala vyplácať. Prišiel vám v správnej výške? Pozrite si postup, ako sa počíta

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v novembri 2023 automaticky, o 13. dôchodok teda netreba osobitne žiadať. Od budúceho roka by sa mal spôsob výpočtu zmeniť, a to tak, že všetci poberatelia starobného dôchodku dostanú rovnakú sumu vo výške priemerného dôchodku z predchádzajúceho roka. Minister práce Erik Tomáš (Hlas) predpokladá, že by suma mohla byť približne 606 eur. Pre ďalších poberateľov dôchodkov, bude suma 13. dôchodku minimálne 300 eur.

08.11.2023 06:00
žena, dôchodkyňa, pani Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)

Maximálna suma 13. dôchodku v novembri 2023 bude 300 eur a dostanú ju tí, ktorí poberajú dôchodok v sume 268,88 eura a nižší.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 268,89 eura do 963,32 eura sa suma 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eura. Najnižší 13. dôchodok v sume 50,00 eura dostanú poberatelia, ktorí poberajú dôchodok 963,33 eura a vyšší.

Sociálna poisťovňa pripravila pre poberateľov dôchodku kalkulačku na výpočet 13. dôchodku a zverejnila ju na svojej webovej stránke. Použitie kalkulačky je jednoduché. Poberateľ dôchodku do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko Vypočítať ihneď zistí, v akej sume mu patrí 13. dôchodok v novembri 2023.

Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom sama prepočíta inú menu na euro (suma dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. septembra 2023.

dôchodca, senior, dôchodky, penzista Čítajte viac Trinásty dôchodok v novembri nedostanú všetci penzisti. Komu ho štát nevyplatí? Toto ste určite nevedeli + príklady

Príklady na výpočet 13 dôchodkov

Príklad 1:

Pani Klára,poberá najnižší minimálny dôchodok 389,90 eura, ale k tomu nepoberá žiaden iný dôchodok. Jej sa vypočíta takto: Od 389,90 sa odčíta suma životného minima 268,88, to je 121,10. Následne ju vynásobíme koeficientom 0,36, čo predstavuje 43,60 eura. Po odčítaní z 300, jej mesačný dôchodok vychádza 256,40 eura.

Z čoho vychádza tvrdenie, že žiadny penzista, ktorý poberá starobný dôchodok, nedostane plnú sumu 300 eur.

Príklad 2:

Pani Simona dostáva najnižší minimálny dôchodok 389,90 eura. K tomu však poberá aj vdovský dôchodok vo výške 120 eur. Dohromady teda dostáva 509,90 eura.

Od tejto sumy 509,90 eura sa odpočíta 268,88 (suma životného minima, pozn. red.) Výsledok, čiže 241,02 eura sa vynásobí koeficientom 0,36, čo je 86,77 eura. Túto sumu odpočítame od 300 (maximálny 13. dôchodok) to je 213,23. To predstavuje výšku jej 13. dôchodku.

Príklad 3:

Pani Žaneta poberá predčasný dôchodok vo výške 635 eur. Ako v predchádzajúcich príkladoch sa vypočíta jej výška 13. dôchodku ako 635 – 268,88, čo je 366, 12. 366,12 × 0,36, to je 131,80. 300 – 131,80 = 168,20. Pani Nadežda dostane 13. dôchodok vo výške 168,20 eura.

dôchodci, seniori, dôchodcovia, manželia Čítajte viac Rodičovské dôchodky budú od januára vyššie. Zmení sa aj spôsob ich vyplácania. O koľko dostanete viac?

Príklad 4:

Pán Adam dostáva len starobný dôchodok vo výške 523 eur. Jeho 13 dôchodok sa vypočíta zo sumy jeho starobného dôchodku, ktorú odrátame o 268,88, čo vychádza 254,12. Túto sumu vynásobíme koeficientom 0,36, výsledok 91,48 odčítame od 300. 13. dôchodok pána Andreja bude 208,52 eura.

Príklad 5:

Pán Juraj poberá starobný dôchodok vo výške 420 eur. K tomu dostáva ďalších 130 eur ako vdovecký dôchodok. Sumy dôchodkov dohromady robia 550 eur. Z toho sa odpočíta suma životného minima 268,88 eura, čo predstavuje 281,12 eura. Táto suma sa vynásobí o 0,36, čo je 101,20 eura. Z nej sa odpočíta suma 300 a výsledok je 198,80. Pán Juraj teda dostane 198,80 eur ako 13. dôchodok.

Príklad 6:

Pani Petra má dôchodok 970 eur. Pri vysokých dôchodkoch od 963,40 eur a viac dostanú seniori 50 eur. Čiže pani Alžbeta bude mať výšku 13. dôchodku 50 eur.

Výška dôchodku 13. dôchodok 2023
Menej ako 268,88 € 300
300 – 350 € 288,8 €
350 – 400 € 270,8 €
400 – 450 € 252,8 €
450 – 500 € 234,8 €
500 – 550 € 216,8 €
550 – 600 € 198,8 €
600 – 650 € 180,8 €
650 – 700 € 162,8 €
700 – 750 € 144,8 €
750 – 800 € 126,8 €
800 – 850 € 108,8 €
850 – 900 € 90,8 €
900 – 950 € 72,8 €
963,40 alebo viac 50 €

Zdroj: vlastné spracovanie v eurách

Nepodlieha exekúcii

Dávka 13. dôchodok nepodlieha exekúcii a príjemca ju dostane v takej výške, na akú má nárok. Penzisti, ktorých dôchodky sú krátené z dôvodu exekučných konaní, sa tak nemusia báť, že by im na 13. dôchodok siahol exekútor. Exekútor mu naň nesmie siahnuť ani v prípade, že ho dôchodca dostane na účet v banke. Trinásty dôchodok totiž nie je príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, preto ho nie je možné exekučne krátiť. Je to štátna sociálna dávka a jej účelom je zmiernenie sociálnej situácie poberateľov dôchodkov žijúcich na Slovensku.

Kto dostane 13. dôchodok, poberateľ:

 • starobného dôchodku
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku,
 • sociálneho dôchodku.
pracujúci dôchodca, prenzista, daňové priznanie, práca, dôchodok Čítajte viac Začal sa vyplácať trinásty dôchodok. Viete, koľko máte dostať? Suma sa dá overiť + kalkulačka na výpočet trinásteho dôchodku

Na určenie sumy 13. dôchodku sa prihliada na sumu

 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera,
 • vyrovnávacieho príplatku a
 • dorovnávacieho prídavku podľa právnych predpisov Českej republiky.

Ako sa vypočíta suma 13. dôchodku

Plná suma 13. dôchodku predstavuje 300 eur. Ale len v tom prípade, ak poberateľ dôchodku nedostáva vyššiu sumu ako 268,88 eura. Čo je suma životného minima. Najnižšia suma 13. dôchodku je 50 eur, tá je určená pre penzistov, ktorí dostávajú penziu v sume 963,40 eura alebo viac.

Výška 13. dôchodku sa určí vzorcom

{300,00 – 0,36 x (D – 268,88);50}

 • Kde je 300 maximálna
 • D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov,
 • 268,88 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.
 • 50,00 eura, ak suma dôchodku/dôchodkov je od 963,40 eur a viac.

Suma 13. dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 • 13. dôchodok sa poskytuje každej oprávnenej osobe len raz.
 • 13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom.
 • 13. Dôchodok nepatrí k dôchodku manželky.

Ako sa vypláca?

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok bez žiadosti. Trinásty dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku, ak je dôchodok v Slovenskej republike poukazovaný v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

Ak je dôchodok poukazovaný do cudziny

 • pravidelne vopred mesačne, 13. dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku.
 • v trojmesačných lehotách, 13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #výška dôchodkov #trináste dôchodky #trináste a štrnáste dôchodky