Ak chcete ísť do predčasného dôchodku, už nesmiete ďalej pracovať. Čo môžete robiť, ak sa vám zdá príliš nízky?

Predčasný dôchodok, fenomén posledných dní. Odísť doň tento rok, budúci alebo počkať na normálny dôchodok? Čo je výhodnejšie? Pýtali sme sa hovorcu Sociálnej poisťovne Martina Kontúra.

01.12.2023 06:00
debata (40)
Ide o peniaze: Všetko o výhodnosti a nevýhodnosti odchodu do predčasného dôchodku
Video
Odpovedá hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Premiéra 10. 11. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Jedna z najčastejších otázok, ktoré chodia od čitateľov je, kedy odísť do dôchodku? Aké sú základné parametre odchodu do dôchodku a kedy sa dá odísť do predčasného dôchodku?

Od januára tohto roku pribudla novinka – odchod do predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Doplnila predchádzajúcu možnosť, teda menej ako 2 roky do dovŕšenia vášho dôchodkového veku. Tieto dve možnosti odchodu do predčasného dôchodku spája ešte jedna vec. Výpočet vášho predčasného starobného dôchodku musí byť vyšší ako 1,6 násobok životného minima. Od 1. júla tohto roka je to orientačne na úrovni 430 €. Predčasný starobný dôchodok by mal byť teda vyšší, aby vám bol vôbec priznaný. Zabudnúť nesmieme ani na to, že keď odídete do predčasného starobného dôchodku, za každých 30 dní, o ktoré odídete skôr, sa vám z vašej sumy predčasného starobného dôchodku odráta 0,5%, čiže 6% za celý kalendárny rok. Inak je to v prípade, ak odídete do predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Za každý mesiac, o ktorý odídete skôr pred dovŕšením riadneho dôchodkového veku, odrátame z predčasného starobného dôchodku 0,3% za každých 30 dní. Čiže tam sa dostávame na úroveň plus mínus 4% ročne.

Čo všetko sa ráta do 40 odpracovaných rokov a môže sa stať, že budú do dôchodku odchádzať ľudia ešte pred šesťdesiatkou?

Našim žargónom v Sociálnej poisťovni to zvykneme nazývať, že sú to „natvrdo“ odpracované roky. Nezarátava sa do toho napríklad obdobie štúdia, obdobie, keď ste boli nezamestnaní a poberali dávky v nezamestnanosti. Pozor, do obdobia dôchodkového poistenia sa nezarátava ani obdobie, v ktorom ste poberali dávku v nezamestnanosti a neskôr ste sa rozhodli, že za toto obdobie si dôchodkové poistenie doplatíte. Treba byť veľmi opatrný a treba si to veľmi zvážiť. Keď sa bavíme o štúdiu, tak máme na mysli stredné a vysoké školy. Napríklad učňovský pomer má trošku iné parametre a ten sa už zarátava do obdobia dôchodkového poistenia.

Či budeme mať poberateľov predčasného dôchodku pod úrovňou 60 rokov, to je asi skôr otázka pre špecialistov a analytikov pracovného trhu. Môžeme predpokladať, že teraz ešte dobieha obdobie, keď napríklad zdravotné sestry vyšli zo školy a celý život pracovali v jednej nemocnici. Môže sa stať, že niektorí šoféri z povolania nastúpili po škole hneď u jedného zamestnávateľa a potiahli v úvodzovkách šnúru 40 odpracovaných rokoch bez zásadnejšieho prerušenia. Je možné, že v takýchto situáciách aj naši klienti, ktorí majú tesne pod 60 rokov, požiadajú o predčasný starobný dôchodok.

penzista, pracujúci dôchodca, práca, zamestnanie, technik Čítajte viac Niektoré penzie budú budúci rok nižšie. Čo treba urobiť, aby ste neprišli o desiatky eur?

Ako sa vypočítava výška predčasného dôchodku?

Je na to vzorec: POMB x ODP x ADH. POMB je priemerný osobný mzdový bod, ten vieme preložiť ako priemer všetkých hrubých miezd počas vášho profesionálneho pracovného života, z ktorých bolo odvedené na dôchodkové poistenie. ODP je obdobie dôchodkového poistenia, teda ako dlho ste boli dôchodkovo poistený a aké dlhé doby vás evidujeme v Sociálnej poisťovni. ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je napríklad pre rok 2023 niekde na úrovni okolo 16,50 €.

Do hry teda vstupuje viacero faktorov. Keďže sa bavíme o predčasnom dôchodku a hovoríme, že je to fenomén záveru tohto roka, tak do hry vstupuje valorizácia. Tento rok sa dôchodky valorizovali dvakrát. Ak by teda niekto požiadal o predčasný dôchodok v týchto dňoch, tak sa mu vypočítaná suma bude valorizovať dvakrát za tento rok a ešte aj v januári?

Povedzme to na príklade, že sa rozhodnete ísť do predčasného starobného dôchodku k 1. decembru 2023. Keďže požiadate o predčasný starobný dôchodok k tomuto dátumu, nachádzate sa ešte v roku 2023. Podľa zákona vám teda platí aj januárová valorizácia 11,8%, ktorá bola v tomto roku a taktiež tá mimoriadna valorizácia 10,6%, ktorá bola od 1. júla tohto roka. Čiže tieto dve valorizácie automaticky dostanete k priznanému predčasnému starobnému dôchodku. A patrí vám už aj valorizácia od 1. januára 2024, v tomto prípade vo výške 3,6%.

Ako sa má človek rozhodnúť? Dá sa to nejakým spôsobom dopredu vypočítať, či mu to bude výhodnejšie teraz alebo v januári, ak rátame s tým, že sú tam tie zrážky 0,3% alebo 0,5% za každých 30 dní, ktoré ste spomínali?

Keby na to existoval univerzálny recept, boli by sme radi aj my v Sociálnej poisťovni, pretože by nám to neuveriteľným spôsobom zjednodušilo prácu. Profesionálny život každého človeka je veľmi rozmanitý, unikátny a pestrý. Nedá sa to unifikovať do štandardného modelu. Je potrebné si naozaj veľmi dobre zvážiť, aký mám za sebou profesionálny život, aké dlhé obdobie mám, či je to naozaj tých 40 odpracovaných rokov a na základe toho sa rozhodnúť. Možno by som si na úvod zobral pero a papier a snažil sa rozpomenúť si na všetky moje obdobia, kde som približne v ktorých rokoch pracoval.

Ak si toto všetko nepamätáte, tak ideálna cesta je elektronický účet poistenca. Všetci naši poistenci ho majú od nás automaticky a zadarmo, stačí si k nemu aktivovať prístup. Práve v tomto elektronickom účte poistenca zistia, či majú dostatočné obdobie natvrdo odpracovaných rokov, ktoré je potrebné práve pre predčasný starobný dôchodok. Nájdu tam, samozrejme, obdobia, ktoré o nich evidujeme ale aj obdobia, ktoré o nich neevidujeme a v Sociálnej poisťovni nemáme informáciu, čo robili napríklad v čase od januára 2001 po október 2003. Ak majú doklady, že v tom čase niekde pracovali a je to možné nejakým spôsobom doložiť do Sociálnej poisťovne, je dobré tak urobiť. Ak má náhodou niekto odpracovaných 38 a pol roka, tak práve tento rok a pol mu môže pomôcť splniť podmienku tých 40 odpracovaných ro­kov.

Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne. Foto: Pravda
Martin Kontúr Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

Ak niekto požiada o predčasný dôchodok, ako je to s prácou? Musí ukončiť pracovný pomer, alebo sa dá aj popri predčasnom dôchodku pracovať?

Vyzývame našich klientov k obozretnosti. Aby si naozaj dobre zvážili, či chcú ísť do predčasného starobného dôchodku. V momente, keď žiadate o predčasný starobný dôchodok, povedzme, že k tomu 1. decembru 2023, už nesmiete pracovať, nesmiete byť napríklad živnostníkom a nesmiete ani poberať dávku v nezamestnanosti. Predpoklad predčasného starobného dôchodku je, že buď nemáte prácu, nemôžete pracovať z rozličných dôvodov alebo už nechcete pracovať. K momentu priznania vašej žiadosti o predčasný starobný dôchodok už za vás nesmie byť odvádzané na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne. Treba si zvážiť, či máte dostatok prostriedkov na obdobie schvaľovania predčasného starobného dôchodku.

Ak je toto všetko v poriadku, môžem sa do tej žiadosti pustiť. Následne, keď už predčasný starobný dôchodok schválime a začneme ho vyplácať, tak môže poberateľ predčasného starobného dôchodku pracovať – ale len do sumy 200 € mesačne. To je tá známa odvodová úľava, čiže poberateľ predčasného starobného dôchodku môže robiť v „nejaký“ typ brigádnickej práce do 200 € mesačne. V momente, ako dosiahne svoj riadny dôchodkový vek, jeho predčasný starobný dôchodok sa preklápa na riadny starobný dôchodok a tým pádom už môže začať štandardne pracovať ako bežný poberateľ starobného dôchodku. V súčasnosti za mesiac september máme približne 154 000 poberateľov riadneho starobného dôchodku, ktorí popri dôchodku aj pracujú a približne 1132 poberateľov predčasného starobného dôchodku tiež pracuje.

Ak by klient požiadal o predčasný dôchodok a nie je spokojný s jeho výškou, môže túto žiadosť stiahnuť späť?

Áno, je to možné. Keď vám vyrátame predčasný starobný dôchodok, nie ste spokojný s tou sumou, ktorú zistíte z rozhodnutia a zvažujete, že by ste ostali teda pracovať až do vášho povedzme riadneho dôchodkového veku, je to možné. Treba dať ale pozor na termíny, musíte to stihnúť písomne do 30 dní odo dňa, keď od nás obdržíte rozhodnutie o výške tohto predčasného starobného dôchodku. Potom, samozrejme, môžete pracovať ďalej, ale môže sa stať, že váš pôvodný zamestnávateľ, u ktorého ste boli zamestnaný a dali ste výpoveď, vaše miesto obsadil a musíte si nájsť novú prácu. Preto, ešte raz, si odchod do predčasného dôchodku treba veľmi dobre premyslieť.

Dôchodci Čítajte viac Dá sa vyplatiť dôchodok aj spätne? Koľko rokov dozadu vám poisťovňa započíta a ktoré roky nezoberie do úvahy?

Napriek tomu, že ste povedali, že sa to presne nedá, skúsme nejaký príklad. Klient Sociálnej poisťovne sa narodil 1. januára 1962 a dá si žiadosť o odchod do predčasného dôchodku k 1. decembru 2023. Aký bude jeho dôchodok, ak by dal žiadosť k decembru a aký by mohol byť, keby ju dával 2. januára? Rátajme, že zarábal celý život sumu totožnú s priemernou mzdou na Slovensku.

Tu sme už na trošku špekulatívnej úrovni. Ak by sme sa mali baviť o štandardnom človeku, ktorý prežil v jednom zamestnaní celý život, tak pozriem do priemerov priznaných predčasných starobných dôchodkov od januára až septembra 2023. V súčasnosti je priemerný predčasný starobný dôchodok na úrovni približne 704 – 705 €. Tam sa môžeme pohybovať, čo sa týka najštandardnejších momentov. Poberateľov predčasného starobného dôchodku za prvých 9 mesiacov tohto roka je požehnane. Máme ich už priznaných k začiatku novembra 11 208. V tejto chvíli je ešte predčasné hovoriť o akýchkoľvek výpočtoch pre rok 2024, pretože nám chýba jedna z tých hlavných veličinách a síce aktuálna dôchodková hodnota. Tá bude známa od Štatistického úradu po 4. decembri. Po tomto dátume už bude možné viac lavírovať medzi tými číslami, či sa mi oplatí viac rok 2023 alebo rok 2024.

Či sa niekomu už urobiť nechce, alebo robiť nevládze, lebo doteraz ťažko pracoval, už sa rozhodol a ide do predčasného dôchodku. Čo všetko pre to treba urobiť?

Treba sa pozrieť na svoju životnú situáciu alebo si to skontrolovať vo svojom elektronickom účte poistenca. Je potrebné sa aj popozerať po všetkých možných dokladoch z minulosti, ktoré máte a evidujete si od dôb štúdia, povedzme cez vojenčinu a tak ďalej. Je to dobré, aj pre potreby riadneho starobného dôchodku, mať čo najviac tých papierov doma a skontrolovať si, či ich Sociálna poisťovňa o mne aj eviduje. Ten proces bude následne jednoduchší, efektívnejší a rýchlejší. A následne, keď už ste si istý, že máte všetko čo potrebujete, je ideálne si vopred dohodnúť termín v Sociálnej poisťovni na spísanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok.

Médiami prebehla správa, že termíny na podávanie žiadostí o predčasný dôchodok sa minuli. Predpokladáme, že ide o elektronické termíny. Vieme, že tých žiadostí je pomerne veľa. Keby sa niekto dnes rozhodol ísť do predčasného dôchodku, vie to stihnúť do konca roka?

Neexistuje také niečo, že sa termíny v Sociálnej poisťovni minuli. Zo zákona sme povinní všetkým klientom vyjsť v ústrety a urobiť všetko pre to, aby mali šancu a možnosť požiadať o svoj predčasný dôchodok, ak o to majú záujem. V tejto súvislosti sme od 6. novembra zaviedli niekoľko opatrení, ktoré pomáhajú zvládnuť práve túto súčasnú situáciu. Personálne sme posilnili naše kapacity, takisto sme upravili procesy, aby toho naši kolegovia stíhali viac a rozšírili sme otváracie hodiny na našich pobočkách a vysunutých pracoviskách. Konkrétne otváracie hodiny si viete zistiť cez web stránku Sociálnej poisťovne alebo priamo na pobočke.

Rozšírili sme aj možnosť, že žiadosť o predčasný starobný dôchodok už nemusíte podávať len v mieste vašej príslušnej pobočky, ale môžete si zvoliť ktorúkoľvek pobočku naprieč Slovenskom, ktorá Vám v tom čase vyhovuje, ak náhodou vaša pobočka nebude mať dispozícii termín, ktorý by vám vyhovoval. Termíny v našom elektronickom rezervačnom systéme k dispozícii sú, niekde viac, niekde menej. Popri elektronickom rezervačnom systéme máme k dispozícii voľné termíny aj pre tých, ktorí sa v úvodzovkách naslepo len tak z ulice zastavia v pobočke Sociálnej poisťovne. Sme ochotní a schopní ich vybaviť, pokiaľ to denné kapacity dovoľujú. Taktiež je možné dohodnúť si termín aj telefonicky. Naši kolegovia naprieč Slovenskom veľmi pozorne sledujú situáciu a upravujú všetky rezervačné možnosti podľa toho, aby sme stihli vybaviť všetkých klientov, ktorí majú o to záujem.

Spomínali ste elektronický účet poistenca. Čo je v ňom nové?

Úrazové dávky. Podobne ako napríklad pri dávke v nezamestnanosti, si viete sledovať celý proces priznania úrazovej dávky. Následne si viete po priznaní dávky sledovať napríklad jej výplatu, kedy bude vyplatená, v akej výške, a tak ďalej. Pripravujeme aj informatívny výpočet sumy dôchodku, o ktorom budeme včas informovať.

Ďalšie konkrétne otázky a odpovede o predčasnom dôchodku prinesieme v relácii Ide o peniaze v sobotu 2. decembra.

Seniori Čítajte viac Trinásty dôchodok v sume 640 eur? Nie je to vylúčené. Dostanú ešte seniori ďalší doplatok okrem decembrových 300 eur?

© Autorské práva vyhradené

40 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #predčasný dôchodok #Ide o peniaze #Martin Kontúr #elektronický účet poistenca