Aké budú dôchodky v roku 2024? Ktorí penzisti si prilepšia? Pozrite si prepočty v príkladoch

Výška dôchodkov v budúcom roku je známa. Pre jej presný výpočet sú dôležité tri veličiny. Jednou z nich je aktuálna dôchodková hodnota (ADH), ktorej výška bude od januára 17,7688 eura.

07.12.2023 06:00
žena, staršia žena, dôchodkyňa, seniorka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na výpočet starobného dôchodku sú potrebné tri sumy, a to osobný mzdový bod, počet odpracovaných rokov a aktuálna dôchodková hodnota.

Pozrite si, ako budú vyzerať dôchodky s novou dôchodkovou hodnotou, platnou pre rok 2024.

Ide o peniaze: Ako sa pripraviť na prvý dôchodok
Video
Odpovedá Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda

Príklad 1:

Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok 28. februára 2024. V tento deň aj požiada o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,12.

K 28. februáru 2024 získa 41 rokov dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688.

Suma jeho dôchodku sa určí nasledovne. 1,12× 41 × 17,7688= 815,91 eura mesačne.

Percento pravidelnej každoročnej valorizácie dôchodkov sa odvíja od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov a pre rok 2024 aj za prvý polrok roka 2023.

Dôchodcovská inflácia za prvý polrok roka 2023 bola 14,5 %. Pri zvýšení dôchodkov priznaných v roku 2024 sa podľa platného zákona o sociálnom poistení použije vyššia hodnota, teda 14,5 %. Čo znamená, že suma jeho dôchodku sa navýši o valorizáciu 14,5 percenta. To predstavuje nárast o 118,31 eura.

Dôchodok poistenca v roku 2024 bude 934,22 eura.

dôchodcovia, seniori, manželia Čítajte viac Výška penzií na budúci rok je potvrdená. Ktoré dôchodky budú vyššie a kto naopak dostane menej? Pozrite si prepočty v príkladoch

Príklad 2:

Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok 31. januára 2024. V tento deň aj požiada o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota priemerného osobného mzdového bodu je 1.

K 31. januáru 2024 získa 40 rokov dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688.

Suma jej dôchodku sa určí nasledovne.

1× 40 × 17,7688= 710,75 eur mesačne.

Percento pravidelnej každoročnej valorizácie dôchodkov sa odvíja od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov a pre rok 2024 aj za prvý polrok roka 2023.

Dôchodcovská inflácia za prvý polrok roka 2023 bola 14,5 %. Pri zvýšení dôchodkov priznaných v roku 2024 sa podľa platného zákona o sociálnom poistení použije vyššia hodnota, teda 14,5 %.

Čo znamená, že sumu jej dôchodku sa navýši o valorizáciu 14,5 percenta. To predstavuje nárast o 103.06 eura.

Dôchodok v roku 2024 bude mať poistenec 814,35 eura.

Príklad 3:

Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2024. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).

K 1. januáru 2024 získa 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eur.

Suma starobného dôchodku od 1. januára 2024 sa určí nasledovne:

1,0012 × 43,6­768 × 17,7688 = 777,10 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Dôchodcovská inflácia za prvý polrok roka 2023 bola 14,5 %. Pri zvýšení dôchodkov priznaných v roku 2024 sa podľa platného zákona o sociálnom poistení použije vyššia hodnota, teda 14,5 %.

Takže suma poistenca sa zvýši o 112, 68 eura. Čo znamená, že jeho dôchodok bude mať výšku 889,78 eura.

Príklad 4:

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2024. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416.

K 1. januáru 2024 získal 15 988 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,8028 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 988 : 365 = 43,8028).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eur.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2024 sa určí nasledovne:

0,5416 × 43,8­028 × 17,7688= 421,54 eur mesačne.

Dôchodcovská inflácia za prvý polrok roka 2023 bola 14,5 %. Pri zvýšení dôchodkov priznaných v roku 2024 sa podľa platného zákona o sociálnom poistení použije vyššia hodnota, teda 14,5 %.

Takže suma poistenca sa zvýši o 61.12 eura. Čo znamená, že jeho dôchodok bude mať výšku 482,66 eura.

dôchodca, senior, dôchodky, penzista Čítajte viac Ako sa zmení vek odchodu do dôchodku v roku 2024? Kedy pôjdete vy: tabuľka s prehľadom rokov odchodu do penzie podľa ročníkov narodenia

Príklad 5:

Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2024, o priznanie starobného dôchodku nepožiada, ale bude ďalej zamestnaný až do 31. marca 2024 a o priznanie starobného dôchodku požiada od 1. apríla 2024.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).

K 1. januáru 2024 získa 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eur.

Za obdobie od 1. januára 2024 do 31. marca 2024 mál poistenec osobný vymeriavací základ 2 847,63 eur.

Suma starobného dôchodku od 1. apríla 2023 sa určí nasledovne:

1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. do 31. decembra 2023:

1,0012 × 43,6­768 × 17,7688 = 777 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov na­hor)

2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára 2024 do 31. marca 2024, 2 847,63 : 15 648,00 = 0,1820 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor), (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 15 648 eur, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2022, ktorý dva roky predchádza roku 2024) vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,1820 × 17,7688 = 3,22339216 eur mesačne.

Táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok 777+ 3,22339216 = 780,23 eur mesačne.

3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5

prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 × 0,5 = 1,5 %

780,23 + (1,5 % x 780,23 ) = 780,23 + 11.70= 791,93 eur.

Dôchodcovská inflácia za prvý polrok roka 2023 bola 14,5 %. Pri zvýšení dôchodkov priznaných v roku 2024 sa podľa platného zákona o sociálnom poistení použije vyššia hodnota, teda 14,5 %.

Takže suma poistenca sa zvýši o 114.83 eura. Čo znamená, že jeho dôchodok bude mať výšku 906,76 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #senior #dôchodky #2024 #ADH