Koľko času má poisťovňa, aby rozhodla o vašom dôchodku? A kedy sa dozviete, či naozaj dostanete penziu?

Za ako dlho musí Sociálna poisťovňa rozhodnúť o tom, či máte nárok na dôchodok?

19.12.2023 06:00
muž, dôchodca, senior, telefón, mobil,... Foto:
Ilustračné foto.
debata
 • Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní.
 • Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).
 • Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.
 • V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.
Veľký presun peňazí v II. pilieri má priniesť vyššie dôchodky. O koľko dostanete viac?
Video
Zdroj: TV Pravda

Vyplácanie preddavkovo

Dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len za splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok, avšak pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku je potrebné ešte zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie.

živnostník Čítajte viac Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024 budú opäť vyššie. Koľko budete platiť?

Od čoho závisí suma môjho dôchodku:

 • Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia.
 • K tomuto obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré ste získali pred vznikom invalidity, sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.
 • Suma invalidného dôchodku tiež závisí od stanovenej miery poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (stanoví posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe posúdenia zdravotného stavu).
 • Od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne).

Pozor!

Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na invalidný dôchodok.

dôchodci, dôchodcovia, manželia, počítač Čítajte viac Ako ovplyvní výšku dôchodku PN? Počíta sa do penzie aj toto obdobie alebo budete mať o to nižší dôchodok?

Ako bude dôchodok vyplácaný?

 • Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.
 • Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa.
 • Dôchodková dávka vám bude vyplácaná na účet, ktorý ste uviedli pri spisovaní žiadosti o dôchodok.
 • Dôchodková dávka môže byť vyplácaná aj na účet vášho manžela (manželky), ak o to požiadate a máte dispozičné právo k účtu a váš manžel/manželka s tým súhlasí.

Ako je vyplácaný dôchodok v zariadení sociálnych služieb?

Ak ste umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Môžem poberať dôchodok aj v hotovosti?

Áno, ale je potrebné o to vopred požiadať.

Dôchodok na pošte

Rozhodli ste sa, že už nechcete, aby vám dôchodok chodil na účet v banke? Uprednostňujete poberanie dôchodku v hotovosti prostredníctvom pošty? O zmenu môžete požiadať z akýchkoľvek dôvodov jednoduchou žiadosťou.

Ako postupovať?

 1. Napíšte neformálnu žiadosť (list), v ktorej požiadate, aby vám bol dôchodok posielaný v hotovosti na vašu adresu prostredníctvom pošty. V žiadosti nezabudnite uviesť presnú adresu vášho bydliska.
 2. Podpísanú žiadosť doručte: ústrediu Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk).
 3. Počkajte na písomné oznámenie Sociálnej poisťovne o vykonanej zmene.

Ak vám pred podaním žiadosti chodil dôchodok na účet v banke, ktorý sa chystáte zrušiť, nerušte ho skôr, ako dostanete zo Sociálnej poisťovne oznámenie o výplate dôchodku v hotovosti prostredníctvom pošty. V opačnom prípade môže dôjsť k prerušeniu výplaty dôchodku.

Ako dlho trvá, kým Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok v hotovosti prostredníctvom poš­ty?

Maximálne tri mesiace, tie však treba počítať od dátumu splátky dôchodku nasledujúcej po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť doručená Sociálnej poisťovni. To znamená, že ak bola vaša žiadosť Sociálnej poisťovni doručená napríklad 10. decembra a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, dôchodok budete mať vyplatený poštou najneskôr 20. marca budúceho roku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #invalidné dôchodky #vyplácanie penzie #dôchodková dávka