Jedna diagnóza, rôzne výšky invalidnej penzie. Sumu dôchodku ovplyvňujú aj odpracované roky, v nevýhode sú invalidi z mladosti +príklady

Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred vznikom invalidity, pripočíta takzvané pripočítané obdobie, to je obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

24.04.2024 06:00
UP Invalidný dôchodok Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Ak ide o poistenca, ktorého:

1. schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako POMB x ODP x ADH

  • POMB = priemerný osobný mzdový bod
  • ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia
  • ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku
dôchodca, invalid, vozík Čítajte aj Invalidné dôchodky sa zvyšujú, poisťovňa ich stále prehodnocuje. Niektorí poberatelia dostanú o stovky eur viac

2. schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu

invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) / 2 alebo (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu/2

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia, ale

  • bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený v rozsahu menej ako rok,
  • získal obdobie dôchodkového poistenia len dodatočným zaplatením poistného na dôchodkové poistenie za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo
  • bol dobrovoľne dôchodkovo poistený a získal obdobie dôchodkového poistenia po dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie v celkovom rozsahu kratšom ako jeden rok,
  • sa s účinnosťou od 1. januára 2014 určí tak, že namiesto POMB sa použije osobný mzdový bod v hodnote 0,67.

Ak ide o vyššie uvedeného poistenca vo veku do 20 rokov, ktorého

  • schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

0,67 x ODP x ADH

  • schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(0,67 x ODP x ADH) x miera poklesu %

Príklad poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %

Poistenec bol od 4. januára 2024 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042).

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eura.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2024 sa určí nasledovne: 0,7874 × 21,1­042 × 17,7688 = 295,30 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma invalidného dôchodku sa (podľa § 82 a § 293gb ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 4. januára 2024 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 42,90 eur mesačne na 338,20 eura mesačne.

Príklad poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 50 %

Poistenec bol od 4. januára 2024 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %.

Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261).

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eura.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2024 sa určí nasledovne: 0,9616 × 41,3­261 × 17,7688 × 50 % = 353,10 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma invalidného dôchodku sa (podľa § 82 a § 293gb ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 4. januára 2024 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 51,20 eur mesačne na 404,30 eura mesačne.

Znevýhodnené invalidné dôchodky z mladosti

Systém pre výpočet vyplácania dôchodkov z mladosti je nastavený diskriminačne. Hlavne pre tých, ktorí majú priznaný percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 % od mladosti.

Oproti takto isto znevýhodnenej osobe, ktorá mohla odpracovať napríklad čo len jeden rok, dostanú výrazne nižšiu penziu.

Ide o to, že na výpočet invalidného dôchodku pre znevýhodnenú osobu už z mladosti sa od roku 2014 počíta výška osobného mzdového bodu vo výške 0,67, čo výrazne ovplyvňuje výšku dôchodku.

Výška invalidného dôchodku sa vypočíta ako priemerný osobný mzdový bod (POMB) x počet odpracovaných rokov (POR) x aktuálna dôchodková hodnota (ADH)

Predstavme si napríklad Milana, ktorý sa narodil s nefungujúcimi dolnými končatinami. Jeho percentuálny pokles vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %. V roku 2023 dovŕšil 18 rokov. Odvtedy sa mu začal vyplácať invalidný dôchodok.

0,67 × 44 × 17,7688 = 523,82 eura

V roku 2023 však boli dve valorizácie. Prvá na začiatku roka, tá zvýšila Milanovi dôchodok o 11,8% čiže o 61,81 eura na sumu 585,63 eura. Druhá valorizácia 10,6% zdvihla Milanovi dôchodok o 62,07 eura na 647,70 eura.

V roku 2024 sa poberateľom dôchodkov valorizovali penzie o 3,6 %, čo mu zvýšilo dôchodok o 23,32 eura na 671,02 eura. Dnes teda dostáva dôchodok vo výške 671,02 eura.

Na druhej strane je Martin, ktorého autonehoda pripravila o možnosť chodiť. Jeho percentuálny pokles vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %. Odpracovať stihol jeden rok a v roku 2024 má, tak isto ako Milan, 19 rokov. Výpočet Martinovho dôchodku:

1 × 43 × 17,7688 = 764,06 eura

POMB má 1, počítame, že zarobil priemernú mzdu.

UP Seniori Čítajte aj Tisícky ľudí nedostanú od štátu dôchodky, ani starobné, ani invalidné. Veľmi ľahko sa môžete ocitnúť medzi nimi

Valorizácia v roku 2024 pre novopriznaných dôchodcov je 14,5%, čo v tomto prípade prestavuje 110,79 eura.

Dôchodok Martina bude 874,85 eura. Čo je o 203,83 eura viac ako v prípade Milana. Pritom ide o rovnaké diagnózy a rovnaký vek v oboch prípadoch.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #invalidný dôchodok #dôchodkové poistenie