Vymeniť správcu domu môžete kedykoľvek

Prvým krokom je zvolanie schôdze alebo žiadosť o vyhlásenie písomného hlasovania. Druhý krok predstavuje doručenie pozvánok na schôdzu alebo vyhlásenie písomného hlasovania. Tretím krokom je samotný priebeh schôdze alebo písomné hlasovanie. Štvrtým krokom je vypovedanie zmluvy o výkone správy so starým správcom.

, 14.04.2022 11:00
správa domov, správca, dobré bývanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Správcu bytového domu je možné odvolať na schôdzi majiteľov bytov a nebytových priestorov, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Každý priestor v bytovom dome má zvyčajne jeden hlas. V prípade nespokojnosti je teda možné správcu bytového domu odvolať. V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správcom právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá vykonáva činnosti správy a údržby bytového fondu. Pokiaľ správca svoje povinnosti neplní, majú vlastníci právo vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy nedohodnú inak. Ak hlasovanie o odvolaní nezvolá správca do 15 dní od doručenia žiadosti, právo zvolať schôdzu ma štvrtina vlastníkov bytov.

vetranie, okno, údržba, dobré bývanie, Čítajte viac Nevyhadzujte peniaze z okna. Ako ušetriť eurá už túto vykurovaciu sezónu

Vlastníci o zmene správy môžu rozhodnúť vo dvoch variantoch. "Môžu požiadať o zvolanie schôdze, na ktorej odvolajú starého správcu a zvolia si nového, alebo požiadajú o vyhlásenie písomného hlasovania, ktorého predmetom je odvolanie správcu, " uvádza na webovej stránke Eka správca bytových domov. Žiadosť musí obsahovať presný dátum konania, čas konania, miesto konania schôdze a program schôdze. Pripravenú žiadosť je potrebné doručiť správcovi, vždy na protipodpis na kópii, aby mali vlastníci doklad o doručení.

O pravidlách schôdze vlastníkov bytov s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 29. 10. 2021.

Pozvánku na schôdzu v písomnej podobe doručuje správca bytového domu, a to minimálne päť pracovných dní pred konaním schôdze. Pozvánka musí byť doručená každému vlastníkovi v písomnej podobe. Ak sa vlastníci na schôdzi uznesú v jednotlivých bodoch a schvália vypovedanie zmluvy so starým správcom a schvália si nového správcu, musia starému správcovi doručiť výpoveď zo zmluvy. Na to, aby bolo rozhodnutie vlastníkov zo schôdze právoplatné, musí byť starému správcovi doručená výpoveď zo zmluvy o výkone správy. Táto výpoveď musí byť doručená písomne a odovzdaná na protipodpis.

Ak vlastníkom nevyhovuje hlasovanie formou schôdze, môžu vlastníci požiadať správcu o vyhlásenie písomného hlasovania. Žiadosť musí podpísať minimálne štvrtina všetkých vlastníkov bytov daného bytového domu. Správca je povinný vyhlásiť písomné hlasovanie do 15 dní od doručenia žiadosti. Ak tak správca neurobí, môžu si vlastníci vyhlásiť hlasovanie sami. Do 15 dní od doručenia žiadosti je správca povinný vyhlásiť písomné hlasovanie obvyklým spôsobom. Oznam o vyhlásení hlasovania musí byť vyvesený na dome minimálne sedem kalendárnych dní pred hlasovaním.

Po písomnom hlasovaní správca alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým, a to vyvesením zápisnice z hlasovania. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade neúspešného písomného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov.

Na to, aby bolo rozhodnutie vlastníkov zo schôdze právoplatné, musí byť starému správcovi doručená výpoveď zo zmluvy o výkone správy.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dobré bývanie #správca domov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy