Predaj nehnuteľnosti často komplikuje predkupné právo. Naozaj musíte predať dom príbuznému? Kedy toto právo neplatí?

Rozhodli ste sa vzdať svojho spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti a previesť ho na inú osobu? Musíte to oznámiť ostatným spoluvlastníkom a ponúknuť im svoj podiel na predaj?

23.02.2024 06:00
UP muž s laptopom Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (2)

Musí spoluvlastník pri predaji rešpektovať predkupné právo ostatných spoluvlastníkov?

Nie vždy chcú spoluvlastníci spoločne hospodáriť so spoločným majetkom alebo nie sú schopní dohodnúť sa, ako s ním nakladať, preto sa rozhodnú vec, ktorú spoločne vlastnia, predať.

Každý zo spoluvlastníkov je oprávnený nakladať len so svojím spoluvlastníckym podielom, ktorý je, potrebné chápať ako ideálny podiel na veci.

V prípade predaja veci v spoluvlastníctve tretej osobe je potrebné rešpektovať zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, čo znamená, že spoluvlastník, ktorý má záujem previesť svoj spoluvlastnícky podiel, musí najskôr osloviť ostatných spoluvlastníkov, oznámiť im cenu a ostatné podmienky, za akých chce previesť svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu.

Až keď spoluvlastníci odmietnu ponuku na odkúpenie, môže spoluvlastnícky podiel previesť na tretiu osobu. Predkupné právo treba rešpektovať aj pri darovaní.

Ak sa spoluvlastníci nehnuteľnosti nedohodnú na jej užívaní, no ani na predaji, môže rozhodnúť súd. Ten prihliada na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.

Ak vec ani jeden zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Vzhľadom na dlhodobosť súdnych konaní, a teda súvisiace znehodnocovanie spoločnej veci, čo platí najmä pri nehnuteľnostiach, o ktoré sa počas súdneho konania nikto nestará, sa vždy javí ako najlepšia cesta dohoda medzi spoluvlastníkmi.

Aj v tomto prípade platí, že dobré dohody znamenajú dobré vzájomné vzťahy.

Ako sa uplatňuje predkupné právo?

Spoluvlastník, ktorý chce predať svoj podiel na pozemku, musí osloviť všetkých ostatných spoluvlastníkov a ponúknuť im svoj podiel. Ako sa v takomto prípade postupuje? Ponuku na uplatnenie predkupného práva treba urobiť ohlásením všetkých podmienok týkajúcich sa prevodu vlastníctva.

V prípade nehnuteľností sa vyžaduje písomná podoba. Spoluvlastník je povinný zaslať písomnú ponuku na prevod podielu ostatným spoluvlastníkom­.V prípade hnuteľných vecí ponuka byť písomná nemusí. Odporúča sa poslať ponuku v písomnej podobe aj v prípade hnuteľných vecí.

UP kalkulačka, dom Čítajte viac Delíte majetok v spoluvlastníctve? Pozor na zákaz drobenia pozemkov, dôležité sú výmery 3 000 m² a 5 000 m²

Môže slúžiť ako dôkaz v súdnom konaní. Ak totiž spoluvlastník oznámi, že ponuku na uplatnenie predkupného práva nedostal, je na predávajúcom spoluvlastníkovi, aby dokázal, že takúto ponuku dal ostatným spoluvlastníkom.

Odporúča sa v takomto prípade kontaktovať ostatných spoluvlastníkov, napríklad formou doporučeného listu, kde spoluvlastník oznámi že ponúka svoj podiel na predaj za cenu, ktorú ponúka iný prípadný záujemca.

Ak spoluvlastníci na túto ponuku nezareagujú a nevyplatia sumu do dvoch mesiacov, až vtedy môže svoj podiel spoluvlastník predať inej osobe. Predkupné právo sa v takomto prípade neuplatňuje len vtedy, ak by išlo o prevod blízkej osobe.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosť #spoluvlastníctvo #spoluvlastnícky podiel