Zdravotne postihnutí ľudia: Čo by ste mali dostať od zamestnávateľa

Na čo máte ako osoba s ŤZP nárok od zamestnávateľa? Čo na to zákonník práce?

, 20.07.2021 08:00
ťzp. invalidný vozík, práca Foto:
Zákon o službách zamestnanosti stanovuje za určitých podmienok povinnosť zamestnávať hendikepovaných občanov.
debata

Pri zamestnávaní zdravotne postihnutých (ZP) je vhodné dohodnúť sa, aby sami uviedli, aké úpravy považujú pre seba za nevyhnutné. Zamestnávatelia by mali vychádzať v ústrety oprávneným žiadostiam týchto osôb a vytvoriť im podmienky, aby sa mohli podieľať na plnení úloh rovnako ako ostatní zamestnanci, a to už v štádiu pri prijímaní do zamestnania.

Postup v kariére môže zahŕňať aj prispôsobenie pracovných pozícií, aby zamestnanci so zdravotným postihnutím mohli zastávať rôzne alebo vyššie pracovné pozície, a takto rozvíjať nové zručnosti.

Zamestnanci so zdravotným postihnutím majú rovnaké právo na vzdelávanie ako ostatní. Zamestnávateľ by mal vytvárať podmienky, aby sa títo zamestnanci mohli zúčastniť na kurzoch a vzdelávacích programoch, ktoré organizuje tak v internom, ako aj v externom vzdelávaní.

Osobám so ZP by malo byť v rámci možností tiež umožnené aktívne sa zúčastňovať na pracovných aktivitách, ktoré zamestnávateľ organizuje. Ako príklad môže slúžiť vytvorenie podmienok, akými sú úprava pracovného času, zamestnanie na čiastočný úväzok, práca na doma, telepráca. Potrebné bude aj sprístupňovanie písomných materiálov vo vhodných formátoch; zabezpečenie osobitného softvérového vybavenia, umožňujúce používanie intranetu/internetu na pracovné účely a podobne.

žena, maska, inhalačná maska, dýchanie, ŤZP Čítajte aj Príspevky na kompenzáciu hendikepu sú vyššie

Zákonník práce

Zvýšenú ochranu občanov so ZP v pracovnoprávnych vzťahoch zabezpečuje Zákonník práce. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi so zdravotným postihnutím výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, inak je výpoveď neplatná. Úrad práce rozhoduje o udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 13 ods. 1 písm. e) bodu 3 zákona o službách zamestnanosti.

Zákon o službách zamestnanosti stanovuje povinnosť zamestnávať hendikepovaných občanov v prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so ZP v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. Túto povinnosť je možné naplniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so ZP alebo zadaním zákazky občanovi, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Neplnenie uvedených povinností je sankcionované vo forme finančného odvodu za každého občana, ktorý chýba zamestnávateľovi do splnenia povinného podielu.

Medzi aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľovou skupinou sú výhradne občania so zdravotným postihnutím, patria:

  • príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím,
  • príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska,
  • príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní,
  • príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
  • príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
  • príspevok na činnosť pracovného asistenta,
  • príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.
Zdroj: gender.gov.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnávateľ #ŤZP #zdravotne postihnutí ľudia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy