Predčasný penzista a práca? Áno, ale s obmedzením

Predčasný dôchodca nemôže pracovať a zároveň poberať predčasnú penziu. Existuje ale výnimka, kedy to možné je. Aká?

07.02.2022 08:00
pracujúci penzista penzista dôchodca Foto:
debata

Po ukončení zamestnania: Ak predčasný penzista ukončí zamestnanie, môže od nasledujúceho dňa po skončení práce požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty predčasného dôchodku a súčasne o jeho zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania) získané bez poberania dôchodku. Urobiť tak môže neformálnym listom, ktorý adresuje ústrediu Sociálnej poisťovne.

Po dovŕšení penzijného veku: Po dovŕšení dôchodkového veku môže zamestnaný predčasný dôchodca požiadať o uvoľnenie výplaty svojho už starobného dôchodku. Pri dovŕšení dôchodkového veku sa totiž predčasná penzia stáva automaticky starobným dôchodkom. Popri starobnom dôchodku už môže dovtedy predčasný dôchodca pracovať a zároveň poberať starobný dôchodok. Zároveň takýto dôchodca má nárok na zvýšenie penzie a prepočítanie jej výšky (tzv. vrátenie percent, ktorým mu bol znižovaný predčasný dôchodok pri jeho priznaní). Zvýšenie penzie mu bude patriť za obdobie, keď bol zamestnaný a nebol mu vyplácaný predčasný dôchodok.

V nasledujúcom roku, ak príjem dohodára v predchádzajúcom roku presiahol 2 400 eur: Ak príjem dohodára, ktorý pracuje na vybranú jednu dohodu s príjmom do 200 eur mesačne, presiahne za rok 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom roku mu výplatu automaticky bez podania žiadosti dôchodcu obnoví, zvýši a zúčtuje.

pracujúci penzista penzista dôchodca práca Čítajte aj Vyšší dôchodok? Vďaka práci popri penzii

Pracujete popri penzii? Na úľavu na odvodoch nárok automaticky nemáte

  • Ak ste penzista a zároveň pracujete ako živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), nemáte možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Táto odvodová úľava sa zo zákona vzťahuje výlučne na prácu dôchodcov na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti).
  • Ak popri živnosti pracujete aj na niektorú z týchto dohôd, výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si uplatniť môžete.
  • Odvodovú úľavu si môže uplatniť dôchodca pracujúci na dohodu. Výnimka sa týka dôchodcu so starobným, predčasným, invalidným, výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidným výsluhovým dôchodkom, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.
  • Na účely platenia poistného na dôchodkové poistenie právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia.
  • Tento dôchodca si bude môcť uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za mesiac nepresiahne 200 eur. V prípade, ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu – dohodára z určenej dohody za mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca – dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.
  • Dôchodca – dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
  • Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu tejto penzie – môže poberať predčasný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasnej penzie. V ďalšom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa predčasnému penzistovi s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #predčasný dôchodok #suma penzie #predčasný dôchodca
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy