Prenajímate byt? Možno aj vy musíte zaplatiť daň

Prenájom nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu. Dokedy si treba splniť daňové povinnosti?

, 10.02.2022 08:00
prenájom bytu, pár, kľúče, byt, bývanie, podnájom Foto:
V prípade, ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príjem z prenájmu si manželia môžu rozdeliť rovnakým dielom.
debata (3)

Prenájmom nehnuteľnosti sa dá slušne privyrobiť. Pozor však, ak prenajímate byt, dom či inú nehnuteľnosť na základe uzavretej nájomnej zmluvy a nejde o prenájom nehnuteľnosti na základe živnostenského oprávnenia, musíte zaplatiť daň z príjmu. Podľa zákona o dani z príjmov sa totiž peniaze, ktoré dostávate od nájomcu, považujú za príjem podliehajúci dani. A ten je potrebné priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. Ak ste teda prenajímali minulý rok po prvýkrát nehnuteľnosť, máte najvyšší čas si zistiť, či aj vy musíte vyplniť daňové priznanie.

Pozor však, aj v tomto prípade existujú výnimky a vy daň zaplatiť nemusíte. Všeobecne platí, že ak ste minulý rok mali príjem z prenájmu nehnuteľnosti vyšší ako 500 eur, vzťahuje sa na vás povinnosť zaplatiť daň z príjmu. Tento príjem musíte priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. Daňovník je povinný podať daňové priznanie v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (teda aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2021 presiahne sumu 2 255,72 eura.

Ako bez chýb prenajímať byt - s advokátkou Katarínou Kasalovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 4. 8. 2020.

Oslobodenie od dane

Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur. Ak ste teda minulý rok dosiahli príjem z prenájmu bytu vo výške 10 000 eur, odrátať si môžete sumu 500 eur. Odrátať si možno aj preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti.

V prípade, ak ste takto vynaložili na prenajímaný byt sumu 2 000 eur, takisto si ju odrátate z celkového príjmu. Ak ste odrátali 500 eur z 10 000, môžete si odpočítať aj spomenutých 2 000 eur. Dani z príjmu teda podlieha len 7 500 eur.

V prípade, ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príjem z prenájmu si manželia môžu rozdeliť rovnakým dielom. Rozdeliť si ho môžu aj v inom, pre nich výhodnejšom pomere. Navyše každý z nich si môže príjmy z prenájmu nehnuteľnosti znížiť o 500 eur.

senior dôchodca počítač Čítajte viac Penzisti: Kedy sa vám oplatí priznať dane. A musíte priznať 200 či 300 eurovú odmenu za očkovanie?

Daňové priznanie

Na vyplnenie treba použiť formulár daňového priznania FO typ B, ktorým sa ustanovuje vzor tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Tlačivo daňového priznania FO typ B má 13 strán a 3 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania a ktoré sa počítajú do počtu príloh uvedeného na riadku 143 daňového priznania FO typ B, aj keď sa nevypĺňajú. Formulár daňového priznania môžete vyplniť priamo v počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo vytlačiť a ručne vyplniť, alebo vyplniť priamo v počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky.

Daňové priznanie sa podáva správcovi dane, ktorým je daňový úrad, pobočka daňového úradu a kontaktné miesto daňového úradu. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je stanovená do 31. marca 2022. Lehotu na podanie priznania si možno predĺžiť. Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie, sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je daň aj splatná.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #prenájom #daň z prenájmu #prenájom nehnuteľnosti
Flowers