Aké bude penzijné minimum, koľko dostanú rodiny či hendikepovaní? Nové sumy životného minima ovplyvnia státisíce ľudí

Životné minimum by malo byť od júla vyššie o 15 eur. Kým dnes je jeho suma 218,06 eura, po novom by mala byť 233 eur. Bude to ale stačiť?

11.04.2022 06:00
rodina Foto:
Ilustračné foto.
debata (12)

Zvýšenie životného minima o 6,9 percenta oznámil v relácii RTVS Sobotné dialógy minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. „Česi dvíhajú životné minimum v prepočte o 15 eur. Aj my dvíhame životné minimum od 1. júla o 15 eur, Česi ho zdvihnú na 173 eur a my ho zdvihneme na 233 eur,“ uviedol Krajniak.

Životné minimum je v súčasnosti na úrovni 218,06 eura, od júla by malo vzrásť na 233,10, čiže pôjde o nárast o 6,9 percenta. Výška životného minima ovplyvňuje desiatok štátnych dávok a státisíce ľudí. Je však otázne, či pri súčasnej, takmer deväť percentnej inflácii to bude stačiť.

seniori dôchodcova penzista Čítajte aj Sociálna poisťovňa vyplatí pred sviatkami dôchodky inak

V závislosti od životného minima sa zvyšujú napríklad rodičovské dávky, ale až od 1. januára 2023. K uvedenému dátumu sa tak suma rodičovského príspevku zvýši zo sumy 280 eur na 299 eur ak matka pred narodením dieťaťa nepracovala. Ak dostávala materské, tak suma rodičovského príspevku porastie zo sumy 383 na 410 eura. Tiež od januára sa zvýši aj prídavok na dieťa z 25,88 na 27,66 eura.

Viac dostanú aj ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré poberajú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu. Ide predovšetkým o príspevok na prepravu, na kompenzáciu zvýšených výdavkov.

Zvýšenie „hranice chudoby“ narobí trochu problém budúcim žiadateľom o predčasný dôchodok. Suma minimálnej penzie sa zvýši zo súčasných 261,70 na 279,75 eura. Môže sa teda stať, že práve kvôli nesplneniu tejto podmienky im Sociálna poisťovňa predčasnú penziu od januára budúceho roka neprizná.

tvár, senior, muž, choroba, smútok, prvá pomoc, Čítajte aj Pozostalostný dôchodok nie je navždy. Kedy vám ho vyplácať prestanú?

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla aktuálneho kalendárneho roku.

Dávky a príspevky, ktoré sú naviazané na výšku životného minima
Druh peňažného príspevku (PP) od 1.7.2021 od 1.7.2022
PP na prepravu 111,26 € 118,93 €
PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie:    
I. skupina 40,48 € 43,27 €
II. skupina 20,24 € 21,63 €
III. skupina 12,15 € 12,98 €
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 20,24 € 21,63 €
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 36,42 € 38,93 €
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 48,57 € 51,92 €
Resocializačný príspevok od 1.7.2021 od 1.7.2022
Maximálna výška resocializačného príspevku 87,22 € 93,23 €
Náhradné výživné od 1.7.2021 od 1.7.2022
Maximálna výška náhradného výživného 368,37 € 393,78 €
Príspevky náhradnej starostlivosti od 1.7.2021 od 1.7.2022
Jednorazový príspevok pri zverení 550,60 € 588,59 €
Jednorazový príspevok pri zániku 1015,60 € 1085,67 €
Opakovaný príspevok dieťaťu    
do 10 rokov veku 199,20 € 212,94 €
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 229,00 € 244,80 €
nad 15 rokov veku 248,90 € 266,07 €
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 194,20 € 207,59 €
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 138,40 € 147,94 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 79,70 € 85,19 €
Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa od 1.1.2022 od 1.1.2023
Rodičovský príspevok 280,00 € 299,32 €
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 383,80 € 410,28 €
Prídavok na dieťa 25,88 € 27,66 €
Príplatok k prídavku na dieťa 12,14 € 12,97 €
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa 106,33 € 113,66 €
Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služ­by od 1.7.2021 od 1.7.2022
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 141,74 € 151,52 €
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služ­by 218,06 € 233,10 €
Predčasný dôchodok od 1.1.2022 od 1.1.2023
  261,70 € 279,75 €
Pomoc v hmotnej núdzi od 1.1.2022 od 1.1.2023
Dávka v hmotnej núdzi – § 10 ods. 2    
– jednotlivec bez detí 68,80 € 73,54 €
– jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 130,90 € 139,93 €
– jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 191,20 € 204,39 €
– dvojica bez detí 119,60 € 127,85 €
– dvojica s dieťaťom 1 až 4 179,00 € 191,35 €
– dvojica s dieťaťom 5 a viac 241,30 € 257,94 €
Ochranný príspevok § 11 ods. 2    
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) 70,40 € 75,25 €
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) 38,70 € 41,37 €
– pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa 15,10 € 16,14 €
Aktivačný príspevok § 12    
– príjem zo závislej činnosti 140,80 € 150,51 €
– uchádzač o zamestnanie 70,40 € 75,25 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 19,30 € 20,63 €
Príspevok na bývanie – § 14 ods. 2    
– jedna osoba 59,40 € 63,49 €
– dve a viac osôb 94,80 € 101,34 €
12 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #dávky #rodičovský príspevok #prídavok na dieťa