Ako sa od septembra zvýšilo stravné?

Od septembra je vyššie stravné počas pracovnej cesty, ktorá trvá od 5 do 12 hodín, zo súčasných 6 eur na 6,40 eura. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,40 eura je minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,80 eura.

19.09.2022 10:00
strava, kolegovia, radosť, jedlo, desiata Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok zamestnanca

Zamestnanec má nárok na stravné, ak jeho pracovná cesta trvá najmenej 5 hodín v rámci jedného kalendárneho dňa. Stravné je určené pevnou sumou pre jednotlivé časové pásma a z tohto dôvodu sa jeho použitie zo strany zamestnanca nepreukazuje.

Trvanie tuzemskej pracovnej cesty za každý kalendárny deň je rozdelené na tri časové pásma:

5 až 12 hodín

nad 12 hodín do 18 hodín

nad 18 hodín

Stravné sa pri tuzemskej pracovnej ceste poskytuje za každý kalendárny deň pracovnej cesty podľa dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni.

Nové sumy stravného

Minimálna hodnota stravných poukážok sa zmenila zo 4,50 (od 1. 5. 2022) na sumu 4,80 eura (najmenej 75 % stravného pri pracovnej ceste 5 až 12 hodín). Príspevok zamestnávateľa je najviac 3,50 eura (najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného pri pracovnej ceste 5 až 12 hodín).

Keďže minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 %, ak zamestnávateľ poskytuje stravné poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. mája 2022 je minimálna výška príspevku 2,48 eura.

Stravné pri pracovnej ceste
Suma stravného Časové pásmo
6,40 eura (do 31. 8. je 6 eur) 5 až 12 hodín
9,60 eura (do 31. 8. je to 9 eur) 12 až 18 hodín
14,50 eura (do 31. 8. je to 13,70 eura) nad 18 hodín

Poskytovanie stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov

Ak v rámci jedného kalendárneho dňa zamestnanec vykoná niekoľko tuzemských pracovných ciest, nárok na stravné sa posudzuje za každú pracovnú cestu samostatne.

Pri viacdňovej tuzemskej pracovnej ceste sa každý kalendárny deň vo vzťahu k nároku na stravné posudzuje samostatne.

pracovný obed, podnikatelia, večera, priatelia Čítajte viac Máte nárok na finančný príspevok na stravovanie?

Ak zamestnanec, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, vykoná:

  • počas kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest,
  • počas dvoch kalendárnych dní pracovnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • počas jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest.

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno dohodnúť v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru:

  • iné podmienky poskytovania stravného oproti zákonnej úprave,
  • nižšie sumy stravného oproti štátom garantovanej výške, najviac však o 5 %.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stravné #pracovná cesta #príspevok na stravu