Od 1. mája sa vracajú školské obedy zadarmo. Ktoré deti majú nárok?

Od 1. mája budú opätovne zavedené dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. obedy zadarmo.

19.04.2023 10:00
Deti v škole Foto:
Ilustračná foto.
debata (1)

Nárok na obedy zadarmo budú mať všetci žiaci posledného ročníka materských škôl a základných škôl.

Cieľom je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom.

Dotáciu na stravu dostanú deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo sú žiakmi základnej školy.

Stravovanie dieťaťa v školskej jedálni je podmienené prihlásením dieťaťa na stravovanie pomocou zápisného lístka stravníka.

Tým rodič potvrdzuje záujem o stravovanie dieťaťa v školskej jedálni. Zároveň pri prihlásení, ak má záujem, požiada o poskytovanie dotácie na stravu na jeho dieťa.

Dotácia nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti. Nebude sa prihliadať ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa.

To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

žena s prasaťom Čítajte viac Kto dostane v máji sto eur? Prečo treba žiadosť? Kedy sa začnú obedy zadarmo? Ktoré dávky porastú už na jeseň?

Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy je výška dotácie na stravu v sume 1,40 eura na deň, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho programu a odoberie obed.

V prípade žiaka prvého stupňa základnej školy sa poskytne dotácia na stravu v sume 2,10 eura na deň, ak sa zúčastní na vyučovaní a odoberie obed.

Rovnaké podmienky platia aj pre žiaka druhého stupňa základnej školy, ktorému dotácia na stravu prináleží v sume 2,30 eura na deň.

Naďalej platí, že dotácia na stravu môže byť priznaná aj dieťaťu v inom ako v poslednom ročníku materskej školy, ak dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima.

Dotácia na stravu sa rovnako poskytne všetkým deťom v materskej škole, ak 50 % všetkých detí, ktoré navštevujú materskú školu, s výnimkou posledného ročníka, pochádza z domácností, ktoré sú odkázané na pomoc v hmotnej núdzi.

Ak má žiak individuálny študijný plán bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, rovnako má nárok na dotáciu na stravu za identických podmienok ako žiaci študujúci dennou formou štúdia.

Nárok na štátnu dotáciu na stravu by malo mať od septembra tohto roka aj približne 11-tisíc žiakov prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za hnutie Sme rodina. Finančný vplyv legislatívneho návrhu je podľa nich zabezpečený z rozpočtu kapitoly rezortu práce a sociálnych vecí. Zavedenie dotácie aj pre žiakov osemročných gymnázií si do konca tohto roka vyžiada 101,2 tisíca eur a v ďalších rokoch 303,6 tisíca eur ročne. Novela zákona má zrovnoprávniť deti, ktoré chodia na základnú školu a deti, ktoré študujú na osemročných gymnáziách a sú v rovnakom veku.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #obedy zadarmo