Hodnota stravného stúpla, kedy dostanete 16,40 eura na deň?

Zamestnanci majú od júna nárok na vyššie stravné. Koľko minimálne im zamestnávateľ musí dať?

19.06.2023 09:00
jedáleň, obed, prestávka Foto:
Ilustračné foto.
debata
 • Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýšila od júna o takmer 40 centov, konkrétne na 5,48 eura. Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • Ministerstvo práce tým reaguje na rastúce ceny v reštauračnom stravovaní vplyvom inflácie. Rezort práce naposledy upravoval sumy stravného opatrením účinným od 1. januára 2023. Mechanizmus určenia sumy stravného stanovuje zákon o cestovných náhradách. V januári 2023 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní hodnotu 107,0 %. To znamená, že ceny jedál vzrástli o 7 percent oproti základni, ktorá bola naposledy použitá na určenie sumy stravného. Znamená to, že bola splnená podmienka pre zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách v zmysle zákona.
 • Opatrením MPSVR SR sa suma stravného od 1. júna zvyšuje nasledovne: 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 eur na 7,30 eura, nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 eura na 10,90 eura, nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 15,30 eura na 16,40 eura.
 • Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní 5 až 12 hodín. Pri sume stravného 7,30 eur bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. Zákonník práce určuje iba minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.
práca online, žena s notebookom, pracovníčka Čítajte viac V júli si nájdu zamestnanci na výplatnej páske viac peňazí

Nárok zamestnanca

 • Zamestnanec má nárok na stravné, ak jeho pracovná cesta trvá najmenej 5 hodín v rámci jedného kalendárneho dňa. Stravné je určené pevnou sumou pre jednotlivé časové pásma a z tohto dôvodu sa jeho použitie zo strany zamestnanca nepreukazuje.
 • Trvanie tuzemskej pracovnej cesty za každý kalendárny deň je rozdelené na tri časové pásma:

5 až 12 hodín

nad 12 hodín do 18 hodín

nad 18 hodín.

 • Stravné sa pri tuzemskej pracovnej ceste poskytuje za každý kalendárny deň pracovnej cesty podľa dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni.

Poskytovanie stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov

 • Ak v rámci jedného kalendárneho dňa zamestnanec vykoná niekoľko tuzemských pracovných ciest, nárok na stravné sa posudzuje za každú pracovnú cestu samostatne.
 • Pri viacdňovej tuzemskej pracovnej ceste sa každý kalendárny deň vo vzťahu k nároku na stravné posudzuje samostatne.
 • Ak zamestnanec, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, vykoná:

počas kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest,

počas dvoch kalendárnych dní pracovnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

počas jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest.

 • So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno dohodnúť v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru:

iné podmienky poskytovania stravného oproti zákonnej úprave,

nižšie sumy stravného oproti štátom garantovanej výške, najviac však o 5 %.

robotník Čítajte viac V júli stúpne zamestnancom mzda. O koľko dostanú viac peňazí? + ako sa mení výška príplatkov za prácu v noci alebo cez víkend

Bezplatne zabezpečené stravovanie

Bezplatne zabezpečené stravovanie spĺňa tieto podmienky:

 • zamestnanec na toto stravovanie nemôže mať výdavok,
 • stravovanie musí byť poskytnuté zamestnancovi preukázaným spôsobom,
 • nie je stanovená hodnota (cena) bezplatne zabezpečeného stravovania – ide o nepeňažné plnenie.
 • Zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu znamená zabezpečenie troch hlavných jedál počas tuzemskej pracovnej cesty a kalendárneho dňa, čo znamená raňajky, obed a večera.
 • Zamestnávateľ stravné zamestnancovi neposkytuje, ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na tuzemskej pracovnej ceste bezplatné stravovanie v celom rozsahu.
 • Čiastočne zabezpečené bezplatné stravovanie znamená zabezpečenie jedného alebo dvoch hlavných jedál počas tuzemskej pracovnej cesty a kalendárneho dňa (napr. zabezpečenie len obeda, len večere, raňajok a obeda a pod.).
 • Zamestnávateľ nárokové stravné zamestnancovi kráti, ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na tuzemskej pracovnej ceste čiastočné bezplatné stravovanie (napr. len obed, ale v plnej výške).

Za zabezpečené stravovanie sa nepovažuje:

 • poskytnutie obvyklého pohostenia (káva, obložený chlebíček, obložená žemľa, minerálna voda a pod.). Stravné slúži zamestnancovi na zabezpečenie si teplého jedla.
 • poskytnutie zamestnancovi rôznych „stravovacích poukážok – gastro lístkov“. V tomto prípade sa zamestnancom poskytuje len určitá peňažná hodnota formou „lístka“ a nie stravovanie (napr. obed).
Pozrite sa, čo a ako jesť, aby ste žili čo najdlhšie
Video
Zdroj: TV Pravda

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #gastrolístky #stravné #stravné lístky