V júli stúpne zamestnancom mzda. O koľko dostanú viac peňazí? + ako sa mení výška príplatkov za prácu v noci alebo cez víkend

Zamestnanci si od júna 2023 polepšia. Zvyšujú sa príplatky za nočnú prácu alebo prácu cez víkend. Príplatky budú opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy a to určitým percentom z minimálnej hodinovej mzdy.

21.06.2023 06:00
robotník Foto:
Ilustračné foto.
debata
 • V prípade príplatkov za prácu vo sviatok nedochádza k zmene. Zamestnanec v pracovnom pomere dostane stále príplatok minimálne vo výške 100 % jeho priemerného zárobku za hodinu. Zmenu pocítia aj ľudia pracujúci na dohodu. Patriť im bude za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu, teda o sumu 4,023 eura.
O koľko tento rok zarobia zamestnanci viac a prečo?
Video
Zdroj: TV Pravda
 • Minimálna mzda od januára stúpla v prvom stupni náročnosti práce na 700 eur, hodinová mzda na 4,023 eura. Výška príplatkov k mzde sa do júna neurčovala percentuálnou výškou z minimálnej hodinovej mzdy, ale určovala sa pevnou sumou. Pevná suma vychádza z minimálnej mzdy schválenej pre príslušný rok. V roku 2023 sa ale situácia zmenila. Novela Zákonníka práce stanovuje, že po dvoch rokoch sa tak opäť príplatky naviažu na minimálnu mzdu.

Príplatky za prácu cez víkend a v noci od júna 2023

 • Príplatok za prácu v sobotu – najmenej 2,012 eura (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • Znížený príplatok za prácu v sobotu – najmenej 1,810 eura (45 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • Príplatok za prácu v nedeľu – najmenej 4,023 eura (100 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • Znížený príplatok za prácu v nedeľu – najmenej 3,621 eura (90 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci – najmenej 1,609 eura (40 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • Znížený príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci – najmenej 1,408 eura (35 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci – najmenej 2,012 eura (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce – najmenej 0,805 eura (20 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • Mzdová kompenzácia za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska – najmenej 0,805 eura (20 % minimálnej mzdy za hodinu)
práca online, žena s notebookom, pracovníčka Čítajte viac V júli si nájdu zamestnanci na výplatnej páske viac peňazí

Príplatok za prácu v sobotu

 • Príplatok za prácu v sobotu upravuje Zákonník práce. Podľa neho má zamestnanec za prácu v sobotu v roku 2023 do júna nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura za hodinu, od júna je to suma najmenej 2,012 eura.
 • Zákonník práce umožňuje, aby zamestnávateľ, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pracovalo pravidelne v sobotu, mohol dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma bola do júna vo výške najmenej 1,61 eura za hodinu, od júna je to 1, 810 eura.
 • Kto má nárok na príplatok: za prácu v sobotu má nárok na príplatok zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy – trvalého pracovného pomeru, zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov.

Príplatok za prácu v nedeľu

 • Príplatok za prácu v nedeľu upravuje Zákonník práce. Podľa neho má zamestnanec za prácu v nedeľu v roku 2023 do júna nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura za hodinu, od júna je to najmenej 4,023 eura.
 • Zákonník práce umožňuje, aby zamestnávateľ, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pracovalo pravidelne v nedeľu, mohol dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma bola vo výške najmenej 3,22 eura za hodinu do júna, od júna je to 3,621 eura.
 • Kto má nárok na príplatok: za prácu v sobotu má nárok na príplatok zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy – trvalého pracovného pomeru, zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov.

Príplatok za prácu v noci

 • Príplatok za prácu v noci upravuje Zákonník práce. Za nočnú prácu sa považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. až 6. hodinou. Podľa Zákonníka práce mal zamestnanec za prácu v noci v roku 2023 do júna nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume najmenej 1,43 eura za každú hodinu nočnej práce, od júna je to najmenej 1,609 eura. Platí pre zamestnanca vykonávajúceho nerizikovú prácu. Zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu mal nárok na mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79 eura za hodinu, od júna je to 2,012 eura.
 • Zákonník práce umožňuje, aby zamestnávateľ, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pracovalo pravidelne v noci, mohol dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma ale musí byť vo výške najmenej 1,25 eura za hodinu pre zamestnanca, ktorý vykonáva nerizikovú prácu. V prípade zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu nie je možné dohodnúť nižšiu sumu príplatku.
stavbár, robotník, zamestnanec Čítajte viac Po pracovnom úraze môžete dostať viacero dávok. Ako sa vypočíta ich výška? + príklady

Príplatok za prácu vo sviatok

 • Výška mzdového zvýhodnenia za prácu sa neviaže na minimálnu hodinovú mzdu, ale na priemerný zárobok zamestnanca pracujúceho na základe trvalého pracovného pomeru. Neplatí to pre zamestnanca pracujúceho na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % jeho priemerného zárobku.
 • Zamestnancovi, ktorý pracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, patrí za prácu príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách, teda najmenej 3,713 eura za hodinu do júna, od júna je to suma 4,023 eura.
 • V prípade, ak zamestnanec bude budúci rok pracovať vo sviatok a zároveň aj cez víkend, bude mať nárok na príplatok za prácu vo sviatok, ale aj nárok na príplatok za prácu v sobotu či v nedeľu.

Príplatok za sťažený výkon práce

 • Za sťažený výkon práce v prostredí sa vyplácala do konca mája mzdová kompenzácia najmenej v sume 0,72 eura za každú hodinu práce. Od začiatku júna je tento príplatok najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu, teda 0,805 eura.

Príplatok za pracovnú pohotovosť

 • Výška príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere, bola minimálne 0,72 eura za hodinu. U dohodára sa príplatok nevypláca, lebo nie je možné dohodnúť pracovnú pohotovosť. Mzdová kompenzácia za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska je od júna najmenej 0,805 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #príplatky #príplatky za prácu