Valorizácia priniesla vyššie dávky od štátu + prehľad, o koľko sa zdvihli, kto ich dostane a o koľko ešte porastú

Od júla stúplo životné minimum a s ním sa zvýšili dávky, ktoré poskytuje štát tým najodkázanejším osobám. O koľko si polepšili a o koľko dostanú viac od budúceho roka?

26.08.2023 06:00
rodina, dieťa, matka, otec, dávky, odvody Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi upravila valorizačný mechanizmus, ktorým sa menia sumy životného minima. Priniesla predovšetkým adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na ňu odkázaní.

Zároveň má motivovať jej príjemcov, aby sa dokázali vymaniť z jej poskytovania. Súčasťou novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi (č. 417/2013 Z. z.) je aj úprava valorizačného mechanizmu životného minima, čo sa premietlo do výšky viacerých naň nadviazaných dávok a príspevkov. Zaviedli sa tiež opätovné plošné dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. dotácie na stravu.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Novela zákona upravila valorizačný mechanizmus, ktorým sa menia sumy životného minima. Po novom tak podľa informácií ministerstva práce sumy životného minima budú odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia životné náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebuje vynaložiť na zabezpečenie základných životných podmienok.

Príklady valorizácie súm životného minima a niektorých dávok
Životné minimum 2023 od 1.7.2023 od 1.1.2024 zvýšenie
a) prvá plnoletá fyzická osoba 234,42 € 264,20 € 29,78 €
b) ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 163,53 € 184,30 € 20,77 €
c) zaopatrené a nezaopatrené dieťa 107,03 € 120,63 € 13,60 €
Rodičovský príspevok 301,00 € 339,20 € 38,20 €
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 412,60 € 465,00 € 52,40 €
Príspevky náhradnej starostlivosti  
Jednorazový príspevok pri zániku 1 091,80 € 1 230,50 € 138,70 €
Opakovaný príspevok dieťaťu  
do 10 rokov veku 214,10 € 241,30 € 27,20 €
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 246,20 € 277,50 € 31,30 €
nad 15 rokov veku 267,60 € 301,60 € 34,00 €
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 208,80 € 235,30 € 26,50 €
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 0,00 €  
starajúcemu sa o 2 súrodencov 104,40 € 117,70 € 13,30 €
starajúcemu sa o 3 súrodencov 208,80 € 235,30 € 26,50 €
starajúcemu sa o 4 súrodencov 313,10 € 352,90 € 39,80 €
starajúcemu sa o 5 súrodencov 417,50 € 470,50 € 53,00 €
starajúcemu sa o 6 súrodencov 521,80 € 588,10 € 66,30 €
starajúcemu sa o 7+ súrodencov 626,20 € 705,70 € 79,50 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 256,90 € 289,60 € 32,70 €
Pomoc v hmotnej núdzi  
Dávka v hmotnej núdzi – § 10 ods. 2  
jednotlivec bez detí 74,00 € 83,40 € 9,40 €
jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 140,70 € 158,60 € 17,90 €
jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 205,50 € 231,60 € 26,10 €
dvojica bez detí 128,60 € 144,90 € 16,30 €
dvojica s dieťaťom 1 až 4 192,40 € 216,80 € 24,40 €
dvojica s dieťaťom 5 a viac 259,40 € 292,30 € 32,90 €
Ochranný príspevok § 11 ods. 2 75,70 € 85,30 € 9,60 €
Aktivačný príspevok § 12 75,70 € 85,30 € 9,60 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 20,70 € 23,30 € 2,60 €
Príspevok na bývanie – § 14 ods. 2  
jedna osoba 63,90 € 72,00 € 8,10 €
dve a viac osôb 101,90 € 114,80 € 12,90 €
         

Zdroj: MPSVaR SR

Úpravou valorizačného mechanizmu podľa ministerstva financií – Inštitútu finančnej politiky (IFP) k makroekonomickej situácii na Slovensku (z februára 2023) sa sumy životného minima upravili na základe rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností s predpokladanou úrovňou 12,7¤%. V prípade životného minima u prvej plnoletej fyzickej osoby predstavuje zvýšenie od júla 2023 takmer o 30 eur, zo súčasných cca 234 eur na sumu 264,20 eura. Nárast sa tak premietne do všetkých dávok a príspevkov, ktoré sa viažu na životné minimum.

žena, práca, nezamestnanosť Čítajte viac Od čoho sa odvíja výška dávky v nezamestnanosti a ako sa počíta? Pozrite si príklady

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #dávky #valorizácia