Štát výrazne zvýšil príspevok pre niektoré domácnosti. Kto môže po novom dostať až 254,50 eura?

Ministerstvo práce zvýšilo a rozšírilo príspevok na bývanie, viac peňazí touto formou dostávajú domácnosti odkázané na pomoc v hmotnej núdzi.

05.09.2023 06:15
rodina, dom, domov, bývanie Foto:
Ilustračné foto.
debata (9)

Od 15. júla 2023 platí zmena vo vyplácaní príspevku na bývanie, ktorý je súčasťou pomoci v hmotnej núdzi. Popri jeho navýšení je zásadnou zmenou aj diferenciácia súm príspevku na bývanie podľa počtu členov žijúcich v domácnosti. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začali vyplácať zvýšené príspevky na bývanie podľa nových pravidiel už od augusta.

Na základe zmeny v legislatíve sa od 15. júla zvýšila suma príspevku na bývanie a zaviedli sa viaceré úrovne príspevku podľa počtu členov v domácnosti. Doteraz mala výška príspevku dve úrovne, prvá bola stanovená pre jednotlivca, druhá pre domácnosť s viacerými členmi. Od polovice júla má výška vyplácaného príspevku päť úrovní. Štvorčlenná rodina si tak napríklad prilepší o takmer 115 eur mesačne. Cieľom navýšenia a rozšírenia príspevku na bývanie je pomôcť lepšie preklenúť nepriaznivú situáciu ľuďom, ktorí sú na pomoc v hmotnej núdzi odkázaní.

Koľko dostanú domácnosti po novom?

Jedna osoba dostávala do 15. júla 63,90 eura, po novom dostáva 83,00 eura. Dve osoby v domácnosti mali nárok na 101,90 eura, teraz dostávajú 140,90 eura, tri osoby 101,90 eura, teraz 178,80, štyri osoby do 15. júla dostávali 101,90, teraz majú nárok na 216,70 eura, päť a viac osôb dostávalo 101,90 eura, po novom je to 254,50.

Žiadosť je treba podať osobne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Zamestnanec úradu poskytne príslušné písomné tlačivo, ktoré následne vyplníte.

A aké podmienky treba splniť?

Príspevok na bývanie sa vypláca v rámci pomoci ľu'dom v hmotnej núdzi. Je to stav, keď príjem človeka nedosahuje sumy životného minima. Pokiaľ sa nachádza v hmotnej núdzi, má nárok na príspevok na bývanie od úradu práce, ale zároveň musí spĺňať ďalšie podmienky.

Musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie alebo nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie (napr. ubytovne) alebo ak domácnosť býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku alebo byte alebo v rodinnom dome na základe práva zriadeného vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti, Preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje.

Poslanecký návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sebou tento rok doniesol adresnejšiu pomoc pre väčší počet domácností v hmotnej núdzi, ktoré majú nárok na príspevok na bývanie. Platí to od 15. júla 2023.

Súčasťou tohto návrhu bola napríklad aj predsunutá mimoriadna valorizácia súm pomoci v hmotnej núdzi.

rodina, dieťa, matka, otec, dávky, odvody Čítajte viac Valorizácia priniesla vyššie dávky od štátu + prehľad, o koľko sa zdvihli, kto ich dostane a o koľko ešte porastú

Cieľom novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z.) bolo čiastočne zmierniť nepriaznivé následky inflácie pre najodkázanejšie skupiny obyvateľov.

Najzásadnejšou zmenou bola najmä diferenciácia súm príspevku na bývanie, a to od 1 až po 5 a viac členov žijúcich v domácnosti. Doteraz platilo, že príspevok na bývanie bol stanovený buď pre jednotlivca, alebo pre domácnosť s viacerými členmi, teda maximálne v 2 úrovniach. Jeho rozšírenie na päť úrovní spoločne s navýšením príspevku na bývanie je jedno z nevyhnutných opatrení v aktuálnej sociálno-ekonomickej situácii. Napríklad pri štvorčlennej domácnosti ide o navýšenie tohto príspevku od júla takmer o 115 eur.

Súčasťou novely zákona bolo aj jednorazové mimoriadne predsunutie valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi na 1. októbra 2023. Napríklad zvýšenú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa alebo príspevok na bývanie príjemcovia dostanú po novom už v novembri 2023.

Cieľom predsunutej valorizácie by malo byť zabezpečiť pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu, základné vybavenie a potreby pre dieťa z dôvodu rastúcej miery inflácie, ktorá je spôsobená ekonomickým dôsledkom pandémie COVID-19 či vojnovým konfliktom na Ukrajine.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na bývanie #štátne príspevky #pomoc v hmotnej núdzi