Sociálna poisťovňa od januára zvýši viacero dávok. Získať môžete aj desiatky tisíc eur. O koľko môžete dostať viac? Pozrite si, ktoré sú to

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvýši vyplácané úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok o 3,2 %. Novopriznávané úrazové renty a pozostalostné úrazové renty sa zvýšia o 13,6 %.

08.11.2023 11:51
úraz, pracovný úraz, muž s laptopom Foto:
Ilustračné foto.
debata

Poškodení nemusia o nič žiadať, valorizované dávky im Sociálna poisťovňa vyplatí v obvyklých januárových výplatných termínoch automaticky. Zvýšia sa aj maximálne výšky jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Valorizácia úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty

Poberateľom úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty (ďalej len „úrazová renta“) Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvýši vyplácanú úrazovú rentu o 3,2 % automaticky, o valorizáciu teda nemusia osobitne žiadať. Úrazovú rentu v novej výške dostanú poberatelia v obvyklých januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa poberateľom úrazovej renty zároveň v januári 2024 zašle aj písomné rozhodnutie. Novopriznávaná úrazová renta, o ktorej bude Sociálna poisťovňa rozhodovať v budúcom roku s nárokom po 1. januári 2024, sa bude valorizovať o 13,6 %.

advokát, úraz, zranenie, právnik Čítajte viac Úraz v práci či na chodníku? Kedy máte nárok na dávku?

Ako sa určuje valorizácia úrazovej renty

Percento pravidelnej každoročnej valorizácie úrazovej renty sa odvíja od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvých deväť mesiacov roka 2023 a za prvý polrok roka 2023. Štatistický úrad SR zverejnil, že percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvých deväť mesiacov roka 2023 je 12 %. Medziročný rast spotrebiteľských cien za prvý polrok roka 2023 bol vo výške 13,6 %. Pri zvýšení úrazových rent priznaných v roku 2024 sa podľa platného zákona o sociálnom poistení použije vyššia hodnota, teda 13,6 %. Úrazové renty priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára 2024 zvýšia o 3,2 %. Percento zvýšenia je určené podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4b k platnému zákonu o sociálnom poistení, ktorý zohľadňuje mimoriadnu valorizáciu úrazových rent v roku 2023.

Príklad:

Úrazová renta bola priznaná od 1. augusta 2023 v sume 720,00 eur mesačne (odo dňa priznania je vypočítaná suma úrazovej renty 720,00 eur valorizovaná o 10,9 %, t. j. o 78,50 eur na 798,50 eur, a následne aj o mimoriadnu valorizáciu o 10,1 % , t. j. o 80,70 eur na 879,20 eur). Po mimoriadnej valorizácii v roku 2023 sa preto vyplácaná suma úrazovej renty 879,20 eur od 1. januára 2024 bude valorizovať o 3,2 %, t. j. o 28,20 eur (879,20 × 3,2 % = 28,20) na 907,40 eur mesačne.

Maximálne sumy určených úrazových dávok od 1. januára 2024

Od 1. januára 2024 vzrastú o 3,2 % aj tieto úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou.

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude od 1. januára 2024 predstavovať sumu 75 166,20 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa od 1. januára 2024 zvyšuje na 75 166,20 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude od 1. januára 2024 vo výške 37 583,70 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom od 1. januára 2024 bude vo výške 3 759,60 eura. Na hodnotu 3 759,60 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dávky #renta #úraz #úrazová dávka