Štát tento rok zvyšoval viaceré dávky a príspevky, ľudia si prilepšili o desiatky eur

Mnohé dávky a príspevky, ktoré vypláca štát, sa zvyšovali už počas tohto roka, ďalšie stúpnu od januára budúceho roka. Poberatelia si tak prilepšili o desiatky eur mesačne.

21.12.2023 00:00
man-holding-money-using-calculator, pr, nepouzivat Foto:
V tomto roku sa zvýšila maximálna dávka v nezamestnanosti.
debata

V tomto roku sa zvýšila maximálna dávka v nezamestnanosti. Tú dostávajú noví žiadatelia – teda tí, ktorí sa po 1. júli 2023 zaevidovali na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 608 eur mesačne.

Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nezmenila. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosahuje 1. júla 2023 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 329,10 eura (v súčasnosti je 1 234,30 eura) a pri 30-dňovom mesiaci je 1 286,20 eura (v súčasnosti 1 194,50 eura).

pohovor, odchodné, zamestnanec Čítajte aj Budúci rok odíde zamestnancom z výplaty viac peňazí do Sociálnej poisťovne, vráti sa im to ale takto

Zmenila sa maximálna výška dávky garančného poistenia. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu. Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2023 do 30. júna 2024, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 3 912 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2022 do 30. júna 2023) bola jej maximálna výška 3 633 eur.

Pomoc v hmotnej núdzi 2023 Zmeny od 1. júla 2023 Zmena od 1.10.2023 Zvýšenie
Dávka v hmotnej núdzi – § 10 ods. 2
jednotlivec bez detí 74,00 € 84,90€ 10,90€
jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 140,70€ 161,40€ 20,70€
jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 205,50€ 235,70€ 30,20€
dvojica bez detí 128,60€ 147,50€ 18,90€
dvojica s dieťaťom 1 až 4 192,40€ 220,70€ 28,30€
dvojica s dieťaťom 5 a viac 259,40€ 297,50€ 38,10€
Ochranný príspevok § 11 ods. 2 75,70€ 86,80€ 11,10€
Aktivačný príspevok § 12 75,70€ 86,80€ 11,10€
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 20,70€ 23,70€ 3,00€

Od augusta sa mimoriadne zvýšila suma rodičovského príspevku. Rodič, ktorý predtým poberal materské, si tak polepšil o viac ako 60 eur mesačne. Tradičná valorizácia príspevku mala pôvodne nastať až v januári 2024. Urýchlila ju nedávna novela zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili prvé zvýšené rodičovské príspevky v septembri za mesiac august 2023.

Od 1. augusta tohto roka sa zvýšili sumy rodičovského príspevku nasledovne: v prípade, ak sa oprávnenej osobe neposkytovalo materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok, rodičovský príspevok vzrástol z pôvodných 301 eur na sumu 345,20 eura, čo je o vyše 44 eur mesačne viac. V prípade, ak sa oprávnenej osobe poskytovalo materské, príspevok sa zvýšil z 412,60 eura na 473,30 eura, čo predstavuje mesačne viac ako 60 eur.

V roku 2023 dostávajú poistenci po splnení zákonných podmienok zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2023, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 43,79507000 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 313, 90 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 357,70 eura.

Maximálne denné materské dosahuje hodnotu 59,72055000 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 791,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 1 851,40 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Podobne vzrástla aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma predstavuje 11,94411000 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 358,40 eura mesačne (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 370,30 eura mesačne (pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci).

ódor, horváth, vašáková, vláda odborníkov Čítajte aj Už nie je čas otáľať. Analytici varujú pred bankrotom Slovenska. Najviac by ublížil chudobným, deťom a chorým

Maximálne denné ošetrovné v roku 2023 predstavuje hodnotu 43,79507000 eura. Dávka ošetrovné (nie pandemické ošetrovné), ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 613,20 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 313,90 eura mesačne (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 1 357,70 eura mesačne (pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci).

Príspevok na bývanie – § 14 ods. 2 2023 Zmeny od 1. júla 2023 Zmena od 1.10.2023 Zvýšenie
jedna osoba 83,00€ 95,20€ 12,20€
dve osoby 140,90€ 161,60€ 20,70€
tri osoby 178,80€ 205,10€ 26,30€
štyri osoby 216,70€ 248,60€ 31,90€
päť a viac osôb 254,50€ 291,90€ 46,40€

Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýšila od júla 2023 úrazové dávky – úrazové renty, pozostalostné úrazové renty, jednorazové odškodnenie, náhradu nákladov spojených s liečením a náhradu nákladov spojených s pohrebom. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, úrazové dávky sa zvyšujú od 1. júla 2023. Úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok sa od 1. júla 2023 zvýšili o 10,1 %. Prvýkrát boli úrazové renty a pozostalostné úrazové renty vo zvýšenej sume vyplatené v júli 2023. Sociálna poisťovňa sumy úrazových rent a pozostalostných rent prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona, to znamená, že poberatelia týchto dávok nemuseli o zvýšenie žiadať.

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky od 1. júla 2023 je 72 835,40 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa od 1. júla 2023 zvýšila na 72 835,40 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením je od 1. júla 2023 36 418,30 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom je od 1. júla 2023 vo výške 3 643,00 eura. Na hodnotu 3 643,00 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Od začiatku októbra vstúpila do platnosti novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Znamená to, že viacerým ľuďom sa zvýšia príspevky na bývanie a tak isto sa mimoriadne predsunie valorizácia súm pomoci v hmotnej núdzi, ktorá mala byť až v januári 2024. Rozšírením príspevku na bývanie a skoršou valorizáciou súm pomoci v hmotnej núdzi chce rezort práce adresne pomôcť najodkázanejším skupinám.

Navýšenie a rozšírenie príspevku na bývanie pre ďalšie skupiny podľa počtu osôb v domácnosti by malo zjemniť nepriaznivú situáciu tých ľudí, ktorí sú na pomoc v hmotnej núdzi odkázaní. Poslanecký návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny podľa ich slov prináša adresnejšiu pomoc pre väčší počet domácností v hmotnej núdzi, ktoré majú nárok na príspevok na bývanie. Rozšírený príspevok na bývanie nadobudol účinnosť už 15. júla 2023.

Najzásadnejšou zmenou je diferenciácia súm príspevku na bývanie, a to od 1 až po 5 a viac členov žijúcich v domácnosti. Doteraz platilo, že príspevok na bývanie bol stanovený buď pre jednotlivca, alebo pre domácnosť s viacerými členmi, teda maximálne v 2 úrovniach. Jeho rozšírenie na päť úrovní spoločne s navýšením príspevku na bývanie je jedno z nevyhnutných opatrení v aktuálnej sociálno-ekonomickej situácii. Napríklad pri štvorčlennej domácnosti ide o navýšenie tohto príspevku od júla o takmer 115 eur, teraz môže takáto domácnosť dostať 216,70 eura. Príspevok na bývanie k dávke v hmotnej núdzi sa teraz vypláca v najvyššej výške 254,50 eura a to pre päťčlenné domácnosti.

Opakovaný príspevok dieťaťu 2023 Zmeny od 1. júla 2023 Zmena od 1.10.2023 Zvýšenie
do 10 rokov veku 214,10€ 241,30€ 27,20€
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 246,20€ 277,50€ 31,30 €
nad 15 rokov veku 267,60€ 301,60€ 34,00€
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 208,80€ 235,30€ 26,50€
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
starajúcemu sa o 2 súrodencov 104,40€ 117,70€ 13,30€
starajúcemu sa o 3 súrodencov 208,80€ 235,30€ 26,50€
starajúcemu sa o 4 súrodencov 313,10€ 352,90€ 39.80€
starajúcemu sa o 5 súrodencov 417,50€ 470,50€ 53,00€
starajúcemu sa o 6 súrodencov 521,80 € 588,10€ 66,30€
starajúcemu sa o 7+ súrodencov 626,20€ 705,70€ 79,50€
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 256,90€ 289,60€ 32,70€

Súčasťou novely zákona je aj jednorazové mimoriadne predsunutie valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi na 1. októbra 2023. Napríklad zvýšenú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa alebo príspevok na bývanie príjemcovia dostali po novom už v novembri 2023.

Od začiatku októbra sa zvýšila dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca bez detí o 10,90 eura mesačne, pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi o 20,70 eura mesačne a pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi o 30,20 eura mesačne. U dvojice bez detí pôjde o nárast o 18,90 eura mesačne, u dvojice s jedným až štyrmi deťmi o 28,30 eura mesačne a u dvojice s viac ako štyrmi deťmi o 38,10 eura mesačne. Dávka v hmotnej núdzi je poskytovaná v sume 84,90 eura mesačne, ak ide o jednotlivca, 161,40 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi, 147,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí, 220,70 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi, 235,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi, 297,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi. Ochranný príspevok je poskytovaný v sume 86,80 eura mesačne. Aktivačný príspevok je poskytovaný v sume 86,80 eura mesačne. Príspevok na nezaopatrené dieťa je poskytovaný v sume 23,70 eura mesačne.

Erik Tomáš Čítajte aj Štát prispeje najviac 150 eurami mesačne na hypotéky. Poslanci definitívne schválili novinku

Príspevok na bývanie je poskytovaný v sume 95,20 eur mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti, 161,60 eura mesačne, ak ide o domácnosť s dvoma členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu dvoma nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 205,10 eura mesačne, ak ide o domácnosť s tromi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu tromi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc, 248,60 eura mesačne, ak ide o domácnosť so štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc, 291,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viac ako štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu viac ako štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc.

Ako sa zvyšovali príspevky

Príklady valorizácie súm životného minima a niektorých dávok a príspevkov. Nárast o 12,7 percenta.

Životné minimum 2023 Zmeny od 1. júla 2023 Zmena od 1.10.2023 Zvýšenie
a)prvá plnoletá fyzická osoba 234,42€ 264,20€ 29,78€
b)ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 163,53€ 184,30€ 20,77€
c)zaopatrené a nezaopatrené dieťa 107,03€ 120,63€ 13,6€
Rodičovský príspevok 301,00€ 339,20€ 38,20€
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 412,60€ 465,00€ 52,40€
Príspevky náhradnej starostlivosti 2023 Zmeny od 1. júla 2023 Zmena od 1.10.2023 Zvýšenie
Jednorazový príspevok pri zániku 1 091,80€ 1 230,50€ 138,70€

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #dávky