Chorí, tehotné ženy, ale aj rodičia si od tohto roka polepšia, zvyšujú sa dávky, dostať môžete až 1 993 eura mesačne

V roku 2024 budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok.

01.01.2024 06:00
poistenie, nemocenská, dávky Foto:
Ilustračné foto.
debata
 • nemocenské
 • materské
 • tehotenské
 • ošetrovné
 • Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenské poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú.
 • Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2024, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 85,7425 eura.
 • Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2024, pravdepodobný denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného je 21,7334 eura.
 • Znamená to, že ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2024, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 47,158375 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 414,80 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 462 eur.
man-holding-money-using-calculator, pr, nepouzivat Čítajte viac Štát tento rok zvyšoval viaceré dávky a príspevky, ľudia si prilepšili o desiatky eur
 • Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 64,306875 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 929,30 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 1 993,60 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.
 • Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 12,861375 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 385,90 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 398,80 eura mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.
 • Maximálne denné ošetrovné v roku 2024 predstavuje hodnotu 47,158375 eura. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, dosiahne maximálnu výšku 660,30 eura.
 • Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 414,80 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, respektíve 1 462 eur mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Kto si ešte prilepší

Od 1. januára 2024 sa do obdobia 270 dní trvania nemocenského poistenia pri nároku nemocensky poistených matiek (poistenky, ktoré sú nemocensky poistené alebo spĺňajú podmienky ochrannej lehoty) na materské započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenka týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania.

Ak dôvod na poskytnutie materského vznikne po 31. decembri 2023, do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na účely nároku na materské možno započítať obdobie štúdia.

Sociálna poisťovňa si bude overovať obdobie štúdia na slovenských školách sama. Obdobie štúdia v zahraničí a doklad o skončení štúdia predkladajú žiadateľky.

Táto zmena pomôže bývalým študentkám, ktoré sú síce nemocensky poistené, ale nedosiahli 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Bude sa to týkať tých bývalých študentiek, ktorým dôvod na poskytnutie materského (6–8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu) vznikne po 31. decembri 2023.

Napríklad ak má žena očakávaný deň pôrodu stanovený na 11. februára 2024 a skôr, doba štúdia sa jej nezapočíta, keďže 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu pripadne na 31. december 2023 a skôr. Ak má žena očakávaný deň pôrodu stanovený na 12. februára 2024 a neskôr a o materské požiada 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, doba štúdia sa jej započíta.

Musí však ísť o úspešne skončené štúdium. Stále však platí, že základnou podmienkou nároku na materské je existencia nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v deň vzniku dôvodu na poskytnutie materského. Podmienka 270 dní nemocenského poistenia sa sleduje až následne..

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #nemocenské dávky #nemocenské poistenie #materská dávka #tehotenská dávka