Stravné v roku 2024: Komu musí zamestnávateľ dať príspevok vo výške až 17,40 eura?

Zamestnanci majú nárok na stravné. Koľko minimálne musia dostať?

05.01.2024 06:00
muž na obede, šalát, práca, Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Suma stravného je v roku 2024 takáto: 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,30 eura na 7,80 eura, nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura, nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 16,40 eura na 17,40 eura. Sumy stravného sa podľa opatrenia zvyšovali naposledy od októbra 2023.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní 5 až 12 hodín. Pri sume stravného 7,80 eura bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,85 eura. Zákonník práce určuje iba minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Stravné lístky a príspevok na stravu 2024:

Minimálnu hodnotu stravných lístkov tvorí 75 percent výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín.

 • Minimálna výška pre stravné lístky naposledy stúpla zo sumy 5,48 eura na 5,85 eura.
 • Ide len o minimum, firma môže svojim zamestnancom dávať lístky s vyššou hodnotou.
 • Príspevok na stravovanie musí byť vždy vo výške najmenej 55 percent z ceny jedla a maximálne vo výške 55 percent zo sumy stravného za päť až 12 hodín trvania pracovnej cesty.
 • Minimálny príspevok zamestnávateľa stúpol z pôvodných 3,02 eura na 3,22 eura.
 • Najvyšší možný príspevok stúpol zo sumy 4,02 eura na 4,29 eura.
 • Rovnakú sumu si môžu do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň aj podnikatelia.
 • Počíta sa totiž ako 55 percent z hodnoty päť až 12 hodín trvajúcej pracovnej cesty.

Zdroj: Finsider

Nárok zamestnanca

Zamestnanec má nárok na stravné, ak jeho pracovná cesta trvá najmenej 5 hodín v rámci jedného kalendárneho dňa. Stravné je určené pevnou sumou pre jednotlivé časové pásma a z tohto dôvodu sa jeho použitie zo strany zamestnanca nepreukazuje.

Trvanie tuzemskej pracovnej cesty za každý kalendárny deň je rozdelené na tri časové pásma:

5 až 12 hodín

nad 12 hodín do 18 hodín

nad 18 hodín.

Stravné sa pri tuzemskej pracovnej ceste poskytuje za každý kalendárny deň pracovnej cesty podľa dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni. Zamestnávateľ môže svojim zamestnancom výšku stravného krátiť v prípade, že je na služobnej ceste strava zadarmo. V takom prípade by bolo krátené stravné o 4,35 eura za raňajky, o 6,96 eura za obed a o 6,09 eura za večeru.

peniaze Čítajte viac Štát začína od januára vyplácať zamestnancom nový príspevok. Kto si polepší? + návod, ako oň požiadať

Poskytovanie stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov

 • Ak v rámci jedného kalendárneho dňa zamestnanec vykoná niekoľko tuzemských pracovných ciest, nárok na stravné sa posudzuje za každú pracovnú cestu samostatne.
 • Pri viacdňovej tuzemskej pracovnej ceste sa každý kalendárny deň vo vzťahu k nároku na stravné posudzuje samostatne.

Ak zamestnanec, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, vykoná:

 • počas kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest,
 • počas dvoch kalendárnych dní pracovnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • počas jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest.

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno dohodnúť v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru:

 • iné podmienky poskytovania stravného oproti zákonnej úprave,
 • nižšie sumy stravného oproti štátom garantovanej výške, najviac však o 5 %.

Bezplatne zabezpečené stravovanie

Bezplatne zabezpečené stravovanie spĺňa tieto podmienky:

 • zamestnanec na toto stravovanie nemôže mať výdavok,
 • stravovanie musí byť poskytnuté zamestnancovi preukázaným spôsobom,
 • nie je stanovená hodnota (cena) bezplatne zabezpečeného stravovania – ide o nepeňažné plnenie.
Po čom zamestnanci túžia Čítajte viac Rok 2024: Zamestnancom stúpne mzda aj príplatky za prácu. O koľko si polepšia?

Zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu znamená zabezpečenie troch hlavných jedál počas tuzemskej pracovnej cesty a kalendárneho dňa, čo znamená raňajky, obed a večera.

Zamestnávateľ stravné zamestnancovi neposkytuje, ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na tuzemskej pracovnej ceste bezplatné stravovanie v celom rozsahu.

Čiastočne zabezpečené bezplatné stravovanie znamená zabezpečenie jedného alebo dvoch hlavných jedál počas tuzemskej pracovnej cesty a kalendárneho dňa (napr. zabezpečenie len obeda, len večere, raňajok a obeda a pod.).

Zamestnávateľ nárokové stravné zamestnancovi kráti, ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na tuzemskej pracovnej ceste čiastočné bezplatné stravovanie (napr. len obed, ale v plnej výške).

Za zabezpečené stravovanie sa nepovažuje:

 • poskytnutie obvyklého pohostenia (káva, obložený chlebík, obložená žemľa, minerálna voda a pod.). Stravné slúži zamestnancovi na zabezpečenie si teplého jedla.
 • poskytnutie zamestnancovi rôznych „stravovacích poukážok – gastro lístkov“. V tomto prípade sa zamestnancom poskytuje len určitá peňažná hodnota formou „lístka“ a nie stravovanie (napr. obed).

Zahraničné stravné 2024

 • Stravné sa zamestnancom prepláca aj pre pracovné cesty za hranice Slovenska. Počíta sa podľa základnej sadzby, ktorá je pri každej krajine odlišná. Do šesť hodín trvania cesty je stravné na úrovni 25 percent zo základnej sadzby stravného, nad šesť až 12 hodín je to 50 percent a nad 12 hodín je stravné v celkovej výške základnej sadzby podľa krajiny.
 • V prípade návštevy viacerých krajín v jeden deň sa počíta stravné podľa tej krajiny, kde pracujúci strávil najviac času. Keď je to nerozhodné z pohľadu hodín, zamestnanec si môže vybrať.
 • Ľuďom sa zahraničné stravné môže aj krátiť, ak na služobnej ceste dostali stravu zadarmo. Nepočíta sa do toho menšie občerstvenie ako pečivo či káva, malo by ísť o plnohodnotnú stravu podľa štandardov.
 • Pri raňajkách je to 25 percent, pri obede 40 percent a pri večeri 35 percent. Stravné sa kráti o hodnotu, ktorá sa vypočíta zo stravného základnej sadzby pri ceste nad 12 hodín alebo z najvyššej sumy stravného na danej ceste.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #stravné #príspevky na stravu