Kedy sa môže príspevok na pohreb vyšplhať až do výšky 3 759,60 eura?

Jednorazové vyrovnanie je dávka pre zamestnanca poskytovaná z úrazového poistenia zamestnávateľa. V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania môžete dostať túto dávku, ak pokles pracovnej schopnosti dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %.

07.03.2024 06:00
UP Pohreb Foto:
Ilustračné foto.
debata

Je to dávka poskytovaná na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu zamestnanca, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Pracovná rehabilitácia

Pracovná rehabilitácia je dávka úrazového poistenia, ktorá má pomôcť poškodenému vrátiť sa do práce a spoločnosti po pracovnom úraze alebo chorobe z povolania. Pracovná rehabilitácia je výcvik potrebný na to, aby poškodený získal pracovné schopnosti, ktoré potrebuje na výkon doterajšej činnosti alebo inej vhodnej činnosti, ktorá zodpovedá jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Rehabilitačné

V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania môžete absolvovať pracovnú rehabilitáciu. Rehabilitačné je peňažná dávka, ktorá vás má finančne zabezpečiť počas absolvovania pracovnej rehabilitácie.

peniaze Čítajte viac Sociálna poisťovňa začína vyplácať príspevok za prácu. Máte nárok aj vy? A o akú sumu pôjde?

Rekvalifikácia a rekvalifikačné

Poskytla vám Sociálna poisťovňa z úrazového poistenia rekvalifikáciu? Na to, aby ste boli počas rekvalifikácie finančne zabezpečený, slúži rekvalifikačné – peňažná dávka poskytovaná tiež z úrazového poistenia.

Náhrada za bolesť

Z úrazového poistenia môžete dostať jednorazovú dávku, ktorá má kompenzovať poškodené zdravie (alebo liečbu) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Táto dávka sa vypláca z úrazového poistenia jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia v súvislosti s poškodením na zdraví.

peňaženka, peniaze, hotovosť Čítajte viac Nové prepočty nemocenských dávok na rok 2024. Komu sa zdvihnú a o koľko?

Náhrada nákladov spojených s liečením

Náhrada nákladov spojených s liečením je dávka poskytovaná z úrazového poistenia vášho zamestnávateľa, ktorá vám má nahradiť náklady pri liečení následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Ide o náklady, ktoré nemôžu byť hradené z povinného zdravotného poistenia.

Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Náhrada nákladov spojených s pohrebom je dávka poskytovaná z úrazového poistenia zamestnávateľa, ktorá slúži na úhradu nákladov spojených s pohrebom.

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom od 1. januára 2024 predstavuje 3 759,60 eura (zvýšila sa o 10,1 %).

Pozostalostná úrazová renta

Máte rozhodnutie súdu, na základe ktorého je istá osoba povinná poskytovať vám výživu, a táto osoba zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania? V tom prípade môžete byť zabezpečený dávkou úrazového poistenia – pozostalostnou úrazovou rentou.

Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #pracovný úraz #úrazové poistenie #jednorazový príspevok