Utrpeli ste pracovný úraz? Na čo máte nárok

Pracovný úraz alebo choroba z povolania spadá pod úrazové poistenie. Neplatí ho ale zamestnanec, ale zamestnávateľ. Človek, ktorému sa pracovný úraz stane alebo má diagnostikovanú chorobu z povolania, môže žiadať o kompenzáciu Sociálnu poisťovňu. Tá vypláca až desať úrazových dávok.

, 15.10.2021 10:00
robotník, bolesť, pracovný úraz Foto:
Dôležité je uznanie pracovného úrazu a preverenie všetkých okolností daného prípadu zo strany Inšpektorátu práce aj zamestnávateľa.
debata

Nárok na úrazové dávky môže vzniknúť poškodenému zamestnancovi výhradne vtedy, ak k poškodeniu zdravia dôjde následkom pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania a splní podmienky na konkrétnu dávku. "Nárok na úrazové dávky má zamestnanec, ale aj žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo praxi,“ približuje podmienky priznania úrazových dávok hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

"Na samostatne zárobkovo činnú osobu sa povinné úrazové poistenie zamestnávateľa nevzťahuje. Úrazové poistenie sa vzťahuje iba na osoby taxatívne vymedzené v zákone. Čiže živnostníkovi nemôže vzniknúť nárok na úrazovú dávku z úrazového poistenia zamestnávateľa, vyplácanú Sociálnou poisťovňou. SZČO neodvádza odvody na úrazové poistenie, rovnako ani dobrovoľne poistený poistenec neplatí úrazové poistenie. Tieto osoby sa môžu poistiť pre prípad úrazu v komerčných poisťovniach,“ uviedla Dvoráková.

Ak sa zamestnancovi stane pracovný úraz, musí o úrazovú dávku žiadať sám. Prvým predpokladom začatia konania o úrazovú dávku je uplatnenie si nároku zo strany poškodeného. Nárok na úrazové dávky si poškodený uplatňuje v pobočke Sociálnej poisťovne, miestne príslušnej v danej veci konať, podaním žiadosti na tlačivách Sociálnej poisťovne, ktoré sú k dispozícii v pobočkách.

Zákon o sociálnom poistení rozlišuje desať úrazových dávok. "Nárok na niektorú z nich môže vzniknúť podľa charakteru konkrétneho prípadu a splnenia zákonných podmienok na priznanie tej-ktorej dávky, najčastejšie ide pri „klasickom“ pracovnom úraze o úrazovú rentu,“ vraví Zuzana Dvoráková. "Úrazová renta je aj najčastejšie vyplácanou úrazovou dávkou. V období január až august 2021 Sociálna poisťovňa vyplatila 54 134 dávok úrazovej renty.“

matka, dieťa, príroda, bábätko, objatie, láska Čítajte aj Za zaplatené odvody môžete dostať viaceré dávky

Poškodený zamestnanec si uplatňuje nárok na niektoré úrazové dávky podľa závažnosti poškodenia zdravia. Sociálna poisťovňa poskytuje tieto úrazové dávky: úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a náhrada nákladov spojená s liečením. Niektoré dávky sú nadstavbové: úrazový príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a k nemocenskému, úrazová renta k invalidnému dôchodku.

Nárok na úrazové dávky nevznikne v prípade, že poistenec nesplní zákonné podmienky na jej priznanie. "Nárok nevzniká ani vtedy, ak sa zamestnávateľ celkom zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť poškodeného, zodpovednosť zamestnávateľa sa posudzuje podľa Zákonníka práce. Napríklad, ak je príčinou vzniku pracovného úrazu skutočnosť, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu,“ priblížila Dvoráková.

Dôležité je uznanie pracovného úrazu a preverenie všetkých okolností daného prípadu. Čiže napríklad aj keď Inšpektorát práce uzná pracovný úraz, ale zamestnávateľ nie, Sociálnej poisťovni zákon neumožňuje dávku priznať dovtedy, kým prípad sporu medzi poškodeným zamestnancom a zamestnávateľom o miere zavinenia nie je uzavretý aj súdne. "Zamestnávateľ sa totiž môže zo zákona zbaviť zodpovednosti za pracovný úraz buď celkom, alebo čiastočne a o miere zavinenia potom rozhoduje súd medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Sociálna poisťovňa musí čakať na jeho závery, dovtedy je konanie o úrazovej dávke v zmysle zákona prerušené,“ dodala hovorkyňa.

rodina, generácie, rodičia, vnúčatá, radosť Čítajte aj Ako si vybaviť potvrdenia na dôchodky, nemocenské či úrazové dávky
Počet poistencov, ktorí poberajú úrazové dávky, a ich priemerné sumy v auguste 2021
druh dávky počet vyplatených dávok priemerná výška dávky (v eurách)
úrazový príplatok 3 037 199,35
úrazová renta 6 718 357,86
jednorazové vyrovnanie 1 1 661,30
pozostalostná úrazová renta 148 175,41
jednorazové odškodnenie 4 31 589,33
náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia 624 1 716,77
náhrada nákladov spojených s liečením 52 197,74
náhrada nákladov spojených s pohrebom 2 1 765,70
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #pracovný úraz #úrazové poistenie #úrazové dávky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy