Tisíce eur na podporu práce hendikepovaných. Ako o ne žiadať a kto ich dostane?

Bojujú s hendikepom, a aj s predsudkami. Mnohí by mohli pracovať, ale stretávajú sa s prekážkami. Štát ponúka viacero možností. Jednou z nich je aj začať podnikať. S pomocou príspevkov.

25.01.2023 06:00
podpora práce hendikepovaným, zdravotne... Foto:
Zdravotne znevýhodnení ľudia sa najčastejšie uplatňujú v chránených dielňach a na chránených pracoviskách.
debata

Ľudia so zdravotným postihnutím predstavujú minimálne 16 % celkovej populácie Európskej únie v produktívnom veku. Viac ako 45 miliónov ľudí v Európe vo veku od 16 do 64 rokov má dlhodobý zdravotný problém alebo zdravotné postihnutie. Predsudky o ich pracovnom výkone a využiteľných schopnostiach v zamestnávaní vedú k ich diskriminácii pri vstupe na trh práce.

"Ľudia so zdravotným postihnutím tvoria neoddeliteľnú súčasť každej spoločnosti, preto je jej úlohou nastaviť legislatívny rámec v oblasti zdravotného poistenia, ale aj sociálnej politiky tak, aby ľudia so zdravotným postihnutím prostredníctvom kvalitnej komplexnej rehabilitačnej starostlivosti boli schopní pracovať, vytvárať hodnoty a neostávali len príjemcami sociálnych dávok a kompenzácií.

osobná asistencia, invalid, invalidný vozík, ŤZP, opatrovanie, opatrovateľka, prechádzka, príroda, most Čítajte aj Prelomové zmeny v pomoci zdravotne hendikepovaným. Problémy s posudkovými lekármi však zostávajú

Takýto postoj k predmetnej problematike je určujúcim faktorom pre uspokojenie ich potrieb v sociálnej i ekonomickej rovine v rámci celej spoločnosti," hovorí Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. „Naším poslaním je dávať zmysel života klientom so zdravotným postihnutím. Snažíme sa znovu odkrývať hodnoty jednotlivca a jeho osobnostných predpokladov, ktoré sú dôležité pre nich a pre spoločnosť,“ uviedol Piršel.

Zdravotne postihnutý občan, ktorý sa chce zamestnať, môže využiť aj viaceré štátne príspevky na podporu zamestnávania. Tie sa odvíjajú od celkovej ceny práce, ktorú každoročne určuje Štatistický úrad SR. „Štatistický úrad SR stanovil v decembri 2022 celkovú cenu práce, vypočítanú z priemernej mzdy v hospodárstve SR za I. až III. štvrťrok 2022, pre rok 2023 na sumu 1 711,61 eura,“ uviedla Marianna Šebová z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. „Aktuálne prepočítavame všetky príspevky, ktoré sa vzťahujú na celkovú cenu práce a ktoré sa zmenia vo vzťahu k celkovej cene práce,“ dodala.

žena, práca, hendikep, postihnutie, invalidný vozík Čítajte viac Máte funkčnú poruchu? Úrad práce posúdi váš stav a vydá vám preukaz. Na pravidelný príjem však nárok nemáte

Zdravotne znevýhodnení ľudia sa najčastejšie uplatňujú v chránených dielňach a na chránených pracoviskách. Nástrojov je však viac. Po splnení podmienok vzniká nárok na poskytnutie príspevkov každému zamestnávateľovi alebo hendikepovanému občanovi, ktorý oň požiada.

Pracujúci znevýhodnený občan, ak je zamestnaný, je čiastočne chránený v prípade výpovede.

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok. Dôvodom výpovede však nesmie byť jeho invalidita. Od 1. apríla je však už kratšia lehota úradu práce na vybavenie žiadosti z 30 dní na sedem odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Ak úrad práce v stanovenej lehote rozhodnutie nevydá, zo zákona sa bude predpokladať, že bolo vydané súhlasné rozhodnutie.

Výška príspevku občanovi so ZP na SZČ od 1. januára 2023:
  Výška príspevku 100 % (v eurách) 30 % výšky príspevku (v eurách) 70 % výšky príspevku (v eurách)
Bratislavský kraj: 3,2-násobok CCP najviac 5 477,15 1 643,14 3 834,00
ostatné kraje s nezamestnanosťou ≤ ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP najviac 6 846,44 2 053,93 4 792,50
ostatné kraje s nezamestnanosťou > ako je celoslovenský priemer: 4,8-násobok CCP najviac 8 215,72 2 464,71 5 751,00

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podnikanie #hendikep #zdravotne znevýhodnený človek #práca pre hendikepovaných