Práca sa začína životopisom

Životopis je vaša vizitka. Napíšte si ho tak, aby ste si šancu získať zamestnanie zvýšili.

30.03.2023 10:00
prijímací pohovor, životopis Foto:
debata (1)

Osobné údaje

Správne uvedené základné údaje pomôžu, aby si vás personalista zapamätal už po prvom prečítaní a mohol sa s vami spojiť. Uvádzajte ich vždy na prvú stranu a dostatočne viditeľne.

 • nepíšte do životopisu nepotrebné informácie – rodinný stav, národnosť, politickú príslušnosť, personalistu nezaujímajú a ani nemá právo pýtať sa na ne
 • nebojte sa uviesť dátum narodenia, ak ide o pozíciu určenú pre starších či seniorov, vek je skôr výhodou

Kontakt

Dôkladne skontrolujte svoje kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 • telefónne číslo napíšte vo formáte s medzinárodnou predvoľbou +421
 • nepoužívajte e-mail, ktorý má v názve prezývky ani pracovnú adresu svojho súčasného zamestnávateľa, napíšte súkromný e-mail so svojím menom a priezviskom

Fotografia

Ak do životopisu pridáte svoju fotografiu, personalista vás bude vnímať osobnejšie, vyberte profilový portrét vhodný do formálneho dokumentu, kde sa na seba skutočne podobáte.

Vzdelanie

Začnite najvyšším dosiahnutýn stupňom vzdelania. Vypíšte celý názov školy, nepíšte skratky, uveďte odbor, ktorý ste študovali, získaný titul a rok ukončenia štúdia.

 • do životopisu patrí aj informácia o externom štúdiu či nedokončení uvedeného štúdia
 • ak ešte študujete, uveďte predpokladaný čas ukončenia školy
 • absolventi môžu uviesť názov diplomovej práce, najmä ak súvisí s pozíciou, na ktorú reagujú, pripravte sa na to, že zamestnávateľ sa bude pýtať aj na obsah a výstup z diplomovej práce
 • základnú školu uveďte iba vtedy, ak je to vaše najvyššie ukončené vzdelanie
mladý muž, laptop, vyúčtovanie, rozučtovanie, náklady na teplo Čítajte viac Najviac zaváži vyšší plat

Počítačové znalosti

Uveďte, ako ovládate programy potrebné na výkon daného povolania, vyberte si niektorú z úrovní – základy, pokročilý, expert. Ak máte znalosti grafických programov alebo s programovaním, priložte konkrétne príklady a ukážky.

Vodičský preukaz

Uvádzajte iba ak máte vodičský preukaz a ste aktívny šofér. Presne špecifikujte skupinu či informáciu o najazdených kilometroch

Záujmy

Voľnočasové aktivity a hobby, ktorému sa venujete, vypovedajú o vašich kvalitách alebo talente. Spomeňte, čo vás baví, čomu sa venujete dlhodobo. Môžete uviesť aj úspechy, ktoré ste dosiahli, napríklad úspech v súťaži či vystavovanie vašich prác.

Referencie

Sú žiadanou súčasťou životopisu, kontaktné osoby vopred poproste o súhlas a povedzte im, na akú pracovnú pozíciu reagujete. Súčasťou životopisu môže byť aj preklik na osobnú webovú stránku alebo profesionálne práce, ktorými sa chcete prezentovať.

Doplňujúce vzdelanie

Kurzy, rekvalifikácie alebo školenia, ktoré sú aktuálne v súvislosti s pozíciou, na ktorú sa hlásite, zvýšia váš kredit.

 • uveďte inštitúciu, ktorá vzdelávanie poskytla, dĺžku trvania, prípadne čím bolo štúdium zakončené – certifikáty, oprávnenia a podobne
 • vyberte iba kurzy, ktoré sa týkajú danej pozície, ostatné môžete len spomenúť na pohovore

Pracovné skúsenosti

Svoju pracovnú históriu zoraďte chronologicky, od najaktuálnejšej smerom do minulosti. Pri každom zamestnaní napíšte názov firmy a pracovnej pozície, ktorú ste zastávali, rok nástupu a odchodu a stručný opis pracovnej náplne.

 • pracovnú náplň opíšte stručne a jasne, aby bolo zrejmé, čo všetko ste mali na starosti. Nekopírujte doslova pracovnú náplň, ktorú vám dal zamestnávateľ, nepoužívajte interné skratky, môžu byť nezrozumiteľné.
 • ak si hľadáte zamestnanie v inej krajine, vašu firmu tam nemusia poznať, opíšte ju preto so zvýšenou pozornosťou
 • ak máte za sebou viac zamestnaní, venujte sa posledným pracovným miestam, ostatné spomeňte len v skratke, viac sa im môžete venovať na pohovore.
pracovný pohovor, interview, životopis Čítajte viac Na pracovnom pohovore pomôže pozitívna energia

Znalosti

Zhodnoťte svoje špecifické poznatky a zručnosti, ktoré si vyžaduje daná pracovná pozícia. Vyberte najmä to, čo môže potenciálny zamestnávateľ považovať za prínosné a výnimočné, napríklad znalosti projektového riadenia, rôzne vyhlášky a osvedčenia na obsluhu zariadení pri konkrétnych špecializáciách a podobne. Ak máte prax v niečom, čo nie je úplne bežné, uveďte to v životopise, rovnako ako výrazné pracovné projekty a úspechy, ktoré ste dosiahli.

Jazykové znalosti

Napíšte konkrétne jazyky a úrovne ich ovládania. Ak nie ste si istý, dajte sa otestovať u odborníka, môžete si vybrať niektorú zo štandardizovaných úrovní – úplný začiatočník, začiatočník, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, expert.

 • ak chodíte do jazykovej školy, uveďte to, zamestnávatelia oceňujú každú aktivitu navyše
 • pri hodnotení jazykových znalostí sa neopláca zavádzať a klamať, personalista si ich môže otestovať priamo na pohovore

Moje vlastnosti

Opíšte svoju osobnosť, buďte originálni a nevymenúvajte všeobecné prídavné mená ako komunikatívny, samostatný, kreatívny. Nebojte sa svoje znalosti ukázať v dlhších vetách a podložte svoje tvrdenia konkrétnymi príkladmi. Napríklad namiesto – Som tímový hráč, môžete napísať – Schopnosť spolupracovať v tíme som ukázal pôsobením vo veľkom medzinárodnom tíme, novým kolegom som sa venoval aj nad rámec bežných povinností, organizoval som pre nich prednášky.

 • vystihnite svoje kladné stránky
 • ak k životopisu prikladáte aj motivačný alebo sprievodný list, venujte sa viac svojím vlastnostiam priamo v ňom

Zdroj: Profesia.sk

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #životopis #pracovný pohovor #Práca a kariéra