Mali ste pracovný úraz? Kedy máte nárok na dávku a v akom prípade ju nedostanete

K úrazom na pracovisku by pri dodržiavaní bezpečnosti nemalo dochádzať. Ale to je teória. Realita je iná. Stačí sekunda nepozornosti a nešťastie je na svete. Čo je vlastne pracovný úraz? Na aké dávky máte ako zamestnanec nárok? Kedy vám úraz, aj keď sa stal na pracovisku, neuznajú?

15.05.2023 07:00
úraz, pracovný úraz, pád Foto:
Ilustračné foto.
debata

Niektoré dávky úrazového poistenia sú jednorazové, iné opakované. Tie opakované vzrástli od januára o 10,9 %. O rovnaké percento sa zvýšili aj ďalšie – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

„Úrazové dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak je 66 153,80 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je 66 153,80 eura,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. „Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením je 33 077,40 eura, suma náhrady nákladov spojených s pohrebom aj výška náhrad výdavkov spojených s pohrebom je 3 308,80 eura,“ dodal hovorca.

„Nárok na úrazové dávky má zamestnanec, ale aj žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní, a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo praxi,“ priblížil podmienky priznania úrazových dávok Martin Kontúr. „Na samostatne zárobkovo činnú osobu sa povinné úrazové poistenie zamestnávateľa nevzťahuje,“ uviedol. Ak sa zamestnancovi stane pracovný úraz, musí o úrazovú dávku žiadať sám v pobočke Sociálnej poisťovne.

dávky, poistenie, financie, peniaze, plánovanie, dohoda, zmluva Čítajte viac Koľko peňazí môžete dostať za pracovný úraz? + Príklady výpočtu

Zákon rozlišuje jedenásť úrazových dávok. Najčastejšie vyplácanou je úrazová renta. A kedy nárok na dávky nevznikne? V prípade, že poistenec nesplní podmienky na jej priznanie. „Nárok nevzniká ani vtedy, ak sa zamestnávateľ celkom zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť poškodeného, zodpovednosť zamestnávateľa sa posudzuje podľa Zákonníka práce. Napríklad, ak je príčinou vzniku pracovného úrazu skutočnosť, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu,“ dodal Kontúr.

Dôležité je uznanie pracovného úrazu a preverenie všetkých okolností daného prípadu. Čiže aj keď ho Inšpektorát práce uzná, ale zamestnávateľ nie, Sociálnej poisťovni zákon neumožňuje dávku priznať dovtedy, kým prípad nie je uzavretý aj súdne. Zamestnávateľ sa totiž môže zo zákona zbaviť zodpovednosti za pracovný úraz buď celkom, alebo čiastočne a o miere zavinenia potom rozhoduje súd medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Sociálna poisťovňa musí čakať na jeho závery, dovtedy je konanie o úrazovej dávke v zmysle zákona prerušené.

Vo februári tohto roka sa v Žilinskom kraji stal jeden smrteľný pracovný úraz (vo februári 2022 to bolo 5 smrteľných úrazov), štyria ľudia utrpeli ťažkú ujmu na zdraví (vlani vo februári to boli 3 pracovné úrazy), stalo sa aj 592 úrazov, po ktorých boli zamestnanci na péenke viac ako tri dni (február 2022 – 563 úrazov). Vo februári tohto roka vyplatila Sociálna poisťovňa viac ako 9 600 dávok úrazového poistenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz #úrazové poistenie #úrazové dávky