Kedy nemusia pracujúci penzisti platiť odvody? Koľko môžu zarobiť?

Ktorí dôchodcovia majú nárok na odvodovú úľavu? Od toho, koľko zarobia, závisí, či musia pracujúci penzisti platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne. V niektorých prípadoch ich nemusia platiť vôbec, môžu si uplatniť odvodovú úľavu.

02.09.2023 07:40
pracujúci dôchodca, prenzista, daňové... Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Dôchodca pracujúci na dohodu si môže uplatniť odvodovú úľavu. Výnimka sa týka dôchodcu:

  • so starobným dôchodkom
  • s predčasným starobným dôchodkom
  • s invalidným dôchodkom
  • s výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo
  • s invalidným výsluhovým dôchodkom
  • ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka)

Tento dôchodca si môže uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur.

dôchodkyňa, pracujúca dôchodkyňa Čítajte viac Pracujúci penzisti musia dostať to, čo iní zamestnanci, aj voľno, aj príplatky aj odstupné. Inak ide o porušenie Zákonníka práce

V prípade ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu dohodára z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Ak penzista za mesiac zarobil 400 eur, zaplatí odvody len zo sumy 200 eur. Ak by zarobil 300 eur, platí odvody len zo sumy 100 eur.

Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Dôchodca dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dochodcovia ) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Oslobodenie od odvodov sa uplatňuje priamo u zamestnávateľa. Ak penzista uzatvorí novú dohodu a chce, aby bola od začiatku odvodovo zvýhodnená, musí si úľavu uplatniť najneskôr v prvý deň platnosti tejto dohody. Napríklad, ak by niekto začínal pracovať od 5. apríla, môže si úľavu uplatniť buď pred týmto termínom, alebo najneskôr 5. apríla. Ak by dôchodca začal pracovať 5. apríla a odvodovú úľavu si uplatní 6. apríla, z výplaty za apríl mu zamestnávateľ strhne odvody v plnej výške a na odvodoch ušetrí až v ďalšej mzde za mesiac máj.

seniori, dôchodci, relax, dovolenka Čítajte viac Penzisti majú od štátu nárok na 100, niektorí až na 275 eur. Na čo ich musia použiť a kto ich môže získať?

Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – bude teda môcť poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. V ďalšom kalendárnom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že tento poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #pracujúci dôchodcovia #odvodová úľava #pracujúci penzisti