Zaujíma vás, čo vlastní sused, kolega alebo si chcete overiť predávajúceho? Tu je návod, ako hľadať v katastri

Vyhľadávať v katastri nehnuteľností je možné cez nasledovné webové stránky: www.kataster.skgeodesy.sk, www.zbgis.skgeodesy.sk alebo www.cica.vugk.sk.

23.04.2024 06:00
Kataster zmeny Foto:
Ilustračné foto.
debata

Slovenský katastrálny portál vlastní Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy na úseku katastra. Portál zabezpečuje a udržiava Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

Portál poskytuje právne a vecné informácie o vlastníctve nehnuteľností. Aktualizuje sa z údajov dodávaných príslušnými okresnými úradmi, katastrálnymi odbormi. Vyhľadávanie je možné v slovenčine a v angličtine. Portál poskytuje nasledovné informácie:

manželia, mladí pár, peniaze, kataster Čítajte aj Čakáte na list vlastníctva a kataster mešká? Podajte sťažnosť
 • vybrané údaje zo súboru geodetických informácií – katastrálne mapy
 • vybrané údaje zo súboru popisných informácií – informácie o pozemkoch, stavbách, bytoch, nebytových priestoroch a listy vlastníctva
 • register obcí, register katastrálnych území
 • štatistické zostavy
 • úhrnné hodnoty druhov pozemkov
 • informácie o stave katastrálneho konania
 • informácie o oznámení návrhu na vklad

List vlastníctva

Na liste vlastníctva sú uvedené základné údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a o právach k nehnuteľnostiam, ako aj skutočnosti súvisiace s právami k nehnuteľnostiam. Presnejšie list vlastníctva obsahuje:

 • číslo listu vlastníctva
 • názov okresu, v ktorom sa konkrétna nehnuteľnosť nachádza
 • názov príslušnej obce
 • názov katastrálneho územia

List vlastníctva sa skladá z troch častí:

Časť A – majetková podstata, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso) a údaje o nich:

výmeru

 • druh pozemku
 • spôsob využívania pozemku
 • príslušnosť k zastavanému územiu obce
 • iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia k časti A

Časť B – vlastník alebo iná oprávnená osoba, ktorá obsahuje:

 • meno
 • priezvisko
 • rodné priezvisko alebo názov vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby
 • dátum narodenia
 • spoluvlastnícky podiel
 • titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny
 • miesto trvalého pobytu alebo sídlo
 • iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia k časti B

Časť C – ťarchy obsahuje:

 • vecné bremeno (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného)
 • záložné právo (označenie záložného veriteľa), predkupné právo, ak má mať účinky vecného práva (označenie oprávneného z predkupného prá­va)
 • iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva
 • iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia k časti C

Ako hľadať v katastri nehnuteľností?

Vyhľadávať v katastri nehnuteľností dnes môžeme cez dve webové stránky. Ak poznáme iba adresu danej nehnuteľnosti alebo terénu, využijeme stránku www.zbgis.skgeodesy.sk. Ak však poznáme len meno vlatsníka nehnuteľnosti alebo len číslo listu vlasntíctva, použijeme webovú stránku www.cica.vugk.sk.

Vyhľadávanie podľa adresy

 1. krok je zájsť na stránku zbgis.skgeodesy.sk
 2. v ľavom hornom rohu si vyberieme možnosť podľa toho, čo hľadáme. Pre náš príklad to bude Kataster nehnuteľností.
 3. zadáme presnú adresu alebo približnú.
 4. klikneme na nehnuteľnosť, ktorá sa graficky znázorní na mape.
 5. v ľavom rohu vyskočia všetci vlastníci hľadanej nehnuteľnosti
 6. po zakliknutí na vlastníka sa zobrazí list vlastníctva

Vyhľadávanie podľa listu vlastníctva

 1. krok je zájsť na stránku cica.vugk.sk
 2. vybrať si možnosť: list vlastníctva
 3. zadať správny okres, kde hľadáme nehnuteľnosť
 4. vybrať kastrálne územie, v ktorom hľadáme nehnuteľnosť
 5. uviesť číslo listu vlastníctva
 6. ak ste všetko vyplnili správne, stačí odkliknúť: Vytvor LV
 7. zobrazí sa vám list vlastníctva

Vyhľadávanie podľa parcelného čísla

 1. krok je zájsť na stránku cica.vugk.sk
 2. vybrať si možnosť: parcelné číslo
 3. zadať správny okres, kde hľadáme nehnuteľnosť
 4. vybrať kastrálne územie, v ktorom hľadáme nehnuteľnosť
 5. vybrať typ parcely
 6. vybrať parcelné číslo
 7. ak ste všetko vyplnili správne, stačí odkliknúť: Vytvor LV
 8. zobrazí sa vám list vlastníctva

Vyhľadávanie podľa mena vlastníka

 1. krok je zájsť na stránku cica.vugk.sk
 2. vybrať si možnosť: vlastník správca
 3. zadať správny okres, kde hľadáme nehnuteľnosť
 4. vybrať kastrálne územie, v ktorom hľadáme nehnuteľnosť
 5. zadať prvé písmeno priezviska vlastníka
 6. vybrať z možností priezvisko
 7. zvoliť správneho vlastníka nehnuteľnosti
 8. systém vám vyhodí číslo listu vlastníctva
 9. ak ste všetko vyplnili správne, stačí odkliknúť: Vytvor LV
 10. zobrazí sa vám list vlastníctva
manželia, laptop, kataster, zmluva Čítajte aj Kúpili ste byt alebo dom? Tu je návod, ako rýchlo vybaviť list vlastníctva

Vyhľadávanie podľa súpisného čísla

 1. krok je zájsť na stránku cica.vugk.sk
 2. vybrať si možnosť: súpisné číslo
 3. zadať správny okres, kde hľadáme nehnuteľnosť
 4. vybrať správne súpisné číslo
 5. vybrať správny vchod alebo ulicu
 6. ak ste všetko vyplnili správne, stačí odkliknúť: Vytvor LV
 7. zobrazí sa vám list vlastníctva

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #pozemky #kataster #nehnuteľnosť