Opatrovateľstvo: Nedocenené povolanie

Slovensko starne. Nejakú formu sociálnej pomoci bude potrebovať čoraz viac ľudí. Opatrovateliek je ale zúfalo málo. Situáciu nezlepšuje ani fakt, že opatrovateľom môže byť aj príbuzný. Seniori chcú totiž v domácom prostredí zotrvať čo najdlhšie.

, 20.05.2021 06:00
dôchodkyňa, opatrovanie, sestrička Foto:
Aktuálne pracuje na Slovensku v zariadeniach sociálnych služieb približne 22 500 ľudí pri kapacite takmer 42 000 lôžok. Chýba teda asi štvrtina personálu.
debata (1)

Navyše, profesia „opatrovateľ“ je na Slovensku stále nedocenená. Aj napriek tomu, že ide o náročnú prácu, spoločnosť stále nevie dostatočne oceniť jej hodnotu. Zhodli sa odborníci v diskusii pri príležitosti Svetového dňa ošetrovateľstva.

Aktuálne na Slovensku chýba približne 25 % personálu v zariadeniach sociálnych služieb. Na jedného opatrovateľa pripadá aj viac ako 40 klientov. Spolu so slabým finančným ohodnotením a s nízkou mierou akceptácie tohto povolania v očiach verejnosti je táto profesia nezaujímavá a na trhu práce málo vyhľadávaná. Už i tak kritickú situáciu ešte viac zhoršuje starnutie populácie, štandardy pre výkon tejto profesie nie sú dostatočne kontrolované a napĺňané. Reálne hrozí, že už o niekoľko rokov sa na Slovensku nebude mať kto starať o ľudí odkázaných na pomoc opatrovateľov a odborného zdravotníckeho personálu.

Aktuálne pracuje na Slovensku v zariadeniach sociálnych služieb približne 22 500 ľudí pri kapacite takmer 42 000 lôžok. „Alarmujúce je, že nám v systéme chýba 25 % personálu, čo má za následok obrovské preťaženie opatrovateľov, ale aj odborného zdravotníckeho personálu. Situácia je kritická naprieč celým Slovenskom,“ upozornila Dana Grafiková, predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska.

Štátna politika zamestnanosti bola v ostatných rokoch nastavená tak, že úrady práce sociálnych vecí a rodiny evidovaným nezamestnaným ponúkli rekvalifikačné kurzy opatrovania. Túto profesiu tak dnes vykonávajú aj ľudia, ktorí nemajú reálny vzťah k povolaniu a chýba im motivácia sústavne sa vzdelávať v danej oblasti. Ostatná veľká časť prevažne slovenských opatrovateliek, nielen v dôsledku lepšieho finančného ohodnotenia, ale aj celkového pracovného prostredia odchádza na výkon tohto povolania do zahraničia. Aktuálne len v Rakúsku pracuje viac ako 25 000 slovenských opatrovateľov. Tí denne zarobia od 70 do 100 eur a ich honorár po odpočítaní odvodov je približne od 800 do 900 eur brutto za 14 dní. Na Slovensku je priemerná mzda opatrovateľov na úrovni 623 eur. V Bratislave a jej okolí od 850 do 900 eur na mesiac.

ruky, držanie z ruku, spolu, opatrovanie, pomoc, pomocná ruka Čítajte viac Slovensku chýbajú opatrovatelia. Pracujú za minimálne sumy

„Mnohí opatrovatelia by boli ochotní pracovať aj na Slovensku, museli by sa však zmeniť podmienky na výkon tejto profesie. Vysoká miera preťaženosti, nízke mzdy, nedostatočný prístup k moderným zdravotníckym pomôckam a celkové pracovné prostredie ich však nútia odchádzať za prácou do zahraničia. Nie je to však len vidina lepšieho zárobku. Treba si uvedomiť, že mnohí odchádzajú od svojich rodín, detí, blízkych, čo nie je ľahká situácia. Aj oni by radi zostali pracovať doma na Slovensku, dôležité však je, aby kompetentné rezorty nastavili systém tak, aby boli slovenskí opatrovatelia dostatočne motivovaní pracovať doma na Slovensku,“ hovorí Bibiána Kudziová, zástupkyňa slovenských opatrovateľov WKO Viedeň.

Na Slovensku chýba legislatívny rámec – štandard, ktorý by určoval kompetencie opatrovateľov a opatrovateliek. „Dnes sa pohybujeme skutočne na hrane zákona, napríklad v oblasti podávania liečiv. Čo je v kompetencii zdravotníckeho personálu a čo v kompetencii opatrovateľov? Štát musí byť akcieschopnejší a okrem nastavenia štandardov musí prichádzať s ideami, ako zvýšiť mieru akceptácie a spoločenského uznania tejto profesie, ako motivovať ľudí k tejto profesii a ako zabrániť tomu, aby slovenskí opatrovatelia odchádzali za prácou do zahraničia,“ konštatovala Anna Ghannamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku.

Chcete sa stať opatrovateľkou? Prihláste sa na kurz

Pokiaľ ste sa rozhodli zmeniť svoju profesiu a stať sa opatrovateľom, musíte absolvovať v niektorom z certifikovaných zariadení rekvalifikačný kurz, ktorý trvá približne 220 hodín a stojí od 170 do 350 eur. Ak sa rozhodnete preškoliť ako fyzická osoba a kurz vám nehradí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, môžete požiadať o refundáciu nákladov spojených s absolvovaním rekvalifikácie.

Program Nadačného fondu Hartmann je určený pre ľudí, ktorí sa rozhodnú vykonávať povolanie opatrovateľa a potrebujú absolvovať akreditovaný kurz opatrovania. Rozhodujúcim kritériom je motivácia žiadateľa vykonávať prácu opatrovateľky/o­patrovateľa, ktorú opíše v motivačnom liste. Prvá grantová výzva je určená len pre žiadateľov z okresov Bratislava, Trenčín, Prešov. Prednosť dostanú žiadatelia, ktorí už pracujú alebo majú dohodnuté pracovné miesto v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku.

Kurzy sa začnú v júli tohto roka a potrvajú do apríla 2022. Prvú splátku dostane žiadateľ na účet po predložení potvrdenia – registrácie na konkrétny kurz vo vybranom školiacom stredisku, druhú po skončení kurzu a predložení certifikátu o jeho absolvovaní. Maximálna suma na podporu jednej žiadosti je 300 eur.

Žiadosti môžete posielať od 12. mája do 16. júna. Dôležité je, aby žiadateľ opísal v žiadosti dôvod, prečo žiada o príspevok, prečo sa rozhodol vykonávať prácu opatrovateľa, či má prax a skúsenosti v tejto oblasti, prípadne dohodnuté pracovné miesto v niektorom zo zariadení sociálnych služieb. Uvedie, v ktorej vzdelávacej inštitúcii plánuje absolvovať rekvalifikačný kurz opatrovania a kde bude prácu opatrovateľa vykonávať.

Zdroj: nadaciacpf.egran­t.sk

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #kurz #opatrovateľské služby
Flowers