Ste penzista a podnikáte ako živnostník? Akú sumu môžete zarobiť

Starobný dôchodca môže mať ako SZČO príjem v akejkoľvek výške. Neplatí to pri predčasnej penzii. Tam sa uplatňuje zákaz súbežného poberania dôchodku a dosahovania príjmu.

01.12.2022 10:00
Senior, penzista, dôchodca, premýšlanie, dôchodok Foto:
Ak podnikáte ako SZČO a ste v dôchodku, neznamená to, že sa vyhnete odvodovým a daňovým povinnostiam.
debata

Odvody

Živnostník nemá po založení živnosti voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Tie mu vznikajú až po prekročení ročnej hranice príjmov od 1. júla alebo 1. októbra nasledujúceho roka – podľa dátumu daňového priznania. Platiť si ale môže dobrovoľné príspevky.

Pre SZČO je 1. júl každoročne termínom, ku ktorému sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť. Sociálna poisťovňa každoročne počas júla posiela SZČO oznámenie, ak jej:

  • od 1. júla alebo 1. októbra vzniká povinné poistenie
  • pokračuje povinné poistenie aj po 30. júni alebo 30. septembri
  • zaniká povinné poistenie k 30. júnu alebo 30. septembru

Oznámenie od Sociálnej poisťovne v júli nedostanú len tí, ktorí nemali povinné poistenie, ktorým od 1. júla povinné poistenie nevzniklo alebo ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak je SZČO od 1. júla povinne poistená, v oznámení od Sociálnej poisťovne sa dozvie aj novú výšku poistného. Toto poistné treba prvýkrát zaplatiť za júl so splatnosťou 8. augusta. Ak SZČO má odklad daňového priznania, novú výšku poistného sa dozvie z oznámenia od Sociálnej poisťovne v októbri. Novú výšku poistného prvýkrát zaplatí za október so splatnosťou 8. novembra.

dochodca, senior, Čítajte aj Ste penzista a nebudete sa dlhšie zdržiavať doma? Nechajte si posielať penziu na inú adresu alebo na účet

SZČO začiatok svojej činnosti Sociálnej poisťovni neoznamuje. V prípade opätovného začatia výkonu činnosti tak urobí len SZČO bez oprávnenia predložením čestného vyhlásenia. SZČO sa na poistenie nemusí ani prihlásiť. Vznik poistenia jej oznámi Sociálna poisťovňa do 20 dní odo dňa, keď jej takáto povinnosť vznikne (od 1. júla nasledujúceho roku po začatí činnosti). Táto situácia nastane vtedy, keď prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmu. Vznik povinného poistenia Sociálna poisťovňa posudzuje až potom, keď SZČO podá prvé daňové priznanie.

Odvodová povinnosť SZČO sa posudzuje až na základe prvého daňového priznania. Preto hneď po začatí činnosti nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Obdobie neplatenia poistného po začatí činnosti môže byť rôzne dlhé, nemusí vždy trvať celý rok. Závisí od toho, kedy SZČO začala svoju činnosť vykonávať a kedy jej vznikne prvá daňová povinnosť.

Príklad:

SZČO má živnostenské oprávnenie a činnosť vykonáva od 1. mája 2022. Ak podá daňové priznanie za rok 2022, ktoré podá v riadnom termíne do konca marca 2023, prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmu za rok 2022, povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie SZČO mu vznikne od 1. júla 2023. To znamená, že poistné neplatil osem mesiacov. Ak činnosť vykonáva od 1. januára 2020 a prvé daňové priznanie podá v riadnom termíne do konca marca 2023 – povinné poistenie jej môže vzniknúť najskôr od 1. júla 2023. Poistné teda neplatí 18 mesiacov. Ak podá daňové priznanie k 30. júnu 2023, povinnosť platiť poistné mu vznikne až k 1. októbru 2023.

Pavel Škriniar, Ide o peniaze Čítajte aj Keď si penzisti z II. piliera vyberú úspory naraz, môže im zostať almužna. Dôchodcovia prišli presunom o 100 eur mesačne

Dokedy treba zaplatiť: SZČO musí poistné zaplatiť do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Napríklad za január musí zaplatiť do 8. februára. Ak ôsmy deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Spôsoby platby- SZČO môže zaplatiť poistné: bezhotovostným prevodom (platobným príkazom v banke),– poštovým poukazom,– v hotovosti alebo bankovou kartou v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zdravotné odvody

Ak živnostník poberá starobný alebo predčasný starobný dôchodok, platí za neho zdravotné poistenie štát. Ako živnostník má ale povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne, čím prichádza k súbehu platiteľov poistného. Na živnostníkov sa preto nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, a preto nemusia platiť minimálne mesačné preddavky, ale môžu si zvoliť mesačné preddavky aj v nulovej výške. Pri vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia im ale v takomto prípade môže zdravotná poisťovňa vykázať nedoplatok.

Po zúčtovaní poistenia poisťovňa živnostníkovi oznámi výšku preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré bude platiť od 1.¤1. nasledujúceho kalendárneho roka. Výška preddavkov závisí od výšky vymeriavacieho základu dôchodcu.

SZČO (živnostník) zaplatí preddavky na zdravotné poistenie: >14 % z vymeriavacieho základu (platí pre poberateľov starobného alebo predčasného starobného dôchodku)

Dane

Živnostník má po založení živnosti povinnosť zriadiť elektronický prístup na komunikáciu s daňovým úradom. Platí totiž, že od 1.¤7.¤2018 majú všetci podnikatelia – fyzické osoby povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky a takýmto spôsobom podávajú aj daňové priznanie.

Vybavenie elektronického prístupu na doručovanie dokumentov daňovému úradu cez portál Finančnej správy je možné tromi spôsobmi:

  • prostredníctvom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s aktivovaným a aktuálnym podpisovým certifikátom
  • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu
  • prostredníctvom elektronickej značky, cez pridelené ID a heslo (na základe podpísanej dohody s finančnou správou o elektronickom doručovaní)

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty Finančnej správe troma spôsobmi:

  • aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom)
  • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)
  • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní. (po 1.¤1.¤2018 dohodu uzatvoria už len fyzické osoby, ale všetky dohody uzatvorené do 31.¤12.¤2017 sú platné aj naďalej)

Ako platiť:

cez Elektronickú pobočku

Ak platíte odvody cez svoju Elektronickú pobočku, vyhnete sa prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku.

Cez mobilnú aplikáciu

V aplikácii nájdete jednoduchý návod, čo treba zaplatiť, dokedy a koľko. Za každý daný mesiac nájdete informáciu, čo bolo treba zaplatiť, čo ste zaplatili, prípadne čo ste nezaplatili. Následne zvolíte možnosť zaplatiť poistné.

Bankovým prevodom

Kvôli správnej identifikácii vašej platby, ktorá sa vykonáva automaticky v informačných systémoch, nezabudnite, prosím, uviesť všetky potrebné údaje úhrady (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu živnostník nemá, tie splnil prostredníctvom živnostenského úradu pri podávaní žiadosti.

debata chyba
Viac na túto tému: #živnostník #SZČO #penzista #Dôchodcovia #pracujúci dôchodca #dane a odvody