Potrebujete opatrovanie? Aké sú vaše práva. Môže vás opatrovateľ nejakým spôsobom obmedzovať?

Ste poskytovateľom sociálnych služieb? Čo musíte dodržiavať a aké sú vaše povinnosti?

15.03.2023 14:00
ťzp, hendikep, opatrovanie, príspevok na... Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Prijímatelia sociálnych služieb majú právo na dôstojné zaobchádzanie, starostlivosť a úctu aj pri nevyhnutnosti použitia obmedzenia.
  • V zariadeniach sociálnych služieb nie je možné používať prostriedky telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Jedinou výnimkou, ktorú zákon o sociálnych službách ustanovuje, je použitie netelesného alebo telesného obmedzenia iba v prípade, ak je priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných osôb. V tomto prípade možno použiť prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia.
  • K obmedzeniu možno pristúpiť iba vtedy, keď boli bez úspešného výsledku použité všetky ostatné možné stratégie či postupy na zabránenie takému správaniu prijímateľa, ktorým bezprostredne ohrozuje svoj život či zdravie, alebo zdravie a život iných osôb, a riziká, ktoré vyplývajú z neobmedzenia prijímateľa, sú väčšie ako riziká vyplývajúce z jeho obmedzenia.
žena, opatrovateľka, zťp, dôchodkyňa Čítajte viac Ľudí odkázaných na pomoc často opatrujú príbuzní. Dostať sa k opatrovateľskej službe je zložité
  1. Za prostriedky netelesného obmedzenia sa považuje zvládnutie situácie najmä verbálnou komunikáciou, odvrátením pozornosti alebo aktívnym počúvaním.
  • Za prostriedky telesného obmedzenia sa považuje zvládnutie situácie použitím rôznych špeciálnych úchopov, umiestnením prijímateľa sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená na bezpečný pobyt alebo použitím liekov na základe pokynu lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.
  1. Použitie akéhokoľvek iného telesného obmedzenia, okrem zákonom vymedzených spôsobov, je v rozpore so zákonom o sociálnych službách, a to aj v prípade, ak ide o použitie iného telesného obmedzenia na základe odporúčania lekára z odboru psychiatrie.
  2. Rozsah a povaha obmedzenia musia byť primerané aktuálnemu ohrozeniu a individualite prijímateľa.
  3. Obmedzenie sa ukončí vtedy, ak pominie situácia ohrozenia.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný použitie každého netelesného alebo telesného obmedzenia zapísať do registra telesných a netelesných obmedzení, ktorý je povinný viesť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sociálne služby #ZŤP #opatrovateľské služby