Dostať sa do predčasného dôchodku bude ťažšie. Od júla sa menia podmienky, niektorým poisťovňa žiadosť zamietne

Chcete ísť do predčasného dôchodku? Jeho suma musí byť ku dňu, kedy požiadate o jeho priznanie, viac ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Platí to od 1. novembra 2022. Do konca júna to musí byť minimálne 375,10 eura, od začiatku júla to bude 430,30 eura.

14.06.2023 06:00
Dôchodca s papiermi Foto:
Ilustračná foto.
debata (1)

Mám nárok na predčasný starobný dôchodok?

Nárok na predčasný starobný dôchodok máte, ak:

 • ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,
 • chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku
 • a suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Zdroj: Sociálna poisťovňa)

Kto má nárok na predčasný dôchodok?

Poistné za vás odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer, alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát.

Ide o peniaze: Ako sa pripraviť na prvý dôchodok
Video
Odpovedá Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda

Musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok.

dôchodci dve ženy a muž Čítajte viac Kedy môžu penzisti žiadať o zvýšenie dôchodku? Komu zvýši penziu poisťovňa automaticky?

To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Do odpracovaných rokov sa nezapočítava doba štúdia a obdobie nezamestnanosti.

Postup pri odchode do dôchodku

Tak isto ako pri iných dávkach aj pri vyplácaní dôchodku je potrebné podať si žiadosť. Nárok si uplatníte v tej pobočke Sociálnej poisťovne, do ktorej patríte na základe miesta trvalého bydliska.

Tam s vami podpíšu žiadosť. Na spísanie žiadosti sa objednajte najskôr na deň, keď dovŕšite dôchodkový vek alebo kedykoľvek po tomto dni.

Platnosť poberania dôchodku sa začne odo dňa, kedy ste žiadosť podali.

Pozor si dajte na to, ak ste dosiahli dôchodkový vek skôr, nárok na výplatu dôchodku budete mať až odo dňa podania.

O starobný dôchodok sa dá síce požiadať aj od spätného dátumu, no na jeho nárok sa môže vzťahovať premlčacia lehota.

peniaze, dôchodci, seniori Čítajte viac Čo má vplyv na výšku vašej penzie zo Sociálnej poisťovne? Ako sa počíta výška dôchodku ? +príklady

Termín na spísanie žiadosti

 • Termín spísania žiadosti je odporúčané objednať si približne mesiac pred tým, než dovŕšite dôchodkový vek.
 • Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.
 • Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Doklady, ktoré treba predložiť

Žiadosť, ktorú v Sociálnej poisťovni vyplníte, obsahuje okrem identifikačných údajov žiadateľa aj údaje na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy.

Doložiť budete musieť najmä:

 • platný preukaz totožnosti,
 • doklad o ukončení vzdelania (narodení po roku 1963 aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky),
 • vojenskú knižku,
 • rodné listy detí (v špecifických prípadoch) či rozhodnutie o prevzatí dieťaťa do náhradnej starostlivosti,
 • doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania,
 • hodnoverný doklad, z ktorého je zrejmé trvanie zamestnania a výška hrubých zárobkov (ak nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca),
 • potvrdenia o obdobiach, počas ktorých ste boli v evidencii nezamestnaných (pred 1. 1. 2001) alebo poberali podporu v nezamestnanosti (od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003),
 • bankou potvrdený formulár (pri výplate dôchodku na účet).
Zdroj: Tatra banka

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #predčasný dôchodok