Chystáte sa do dôchodku? Tu je návod, ako si ho vybaviť, čakať naň budete aj 60 dní

Ako požiadam o dôchodok?Jednoducho. Stačí zájsť do najbližšej Sociálnej poisťovne, respektíve v pobočke podľa vášho trvalého bydliska.

27.07.2023 06:00
Seniori Foto:
Ilustračná foto.
debata

Tam sa o vás postarajú zamestnanci, ktorí s vami spíšu žiadosť o priznanie dôchodku. Termín si je však lepšie dopredu zabezpečiť. Najlepšie približne jeden mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ide o peniaze: Požiadali ste o dôchodok a... Kedy vám na účte pristane ten prvý? A ako sa vypočíta jeho výška?
Video
Odpovedá Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. Premiéra 7. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Ako si vybavím termín?

Termín spísania žiadosti si odporúčame objednať približne mesiac pred tým, než dovŕšite dôchodkový vek.

Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tam si môžete vybrať konkrétnu pobočku podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.

Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať, a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Ako zistím, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky moje obdobia zamestnania?

Aby ste si overili, ktoré obdobia poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca, v ktorom je váš Individuálny účet poistenca.

V účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované.

dôchodci Čítajte viac Niektorým penzistom štát vráti peniaze, treba o to ale požiadať. Skontrolujte si, či medzi nimi nie ste aj vy a pozrite si návod, ako o ne žiadať

Overiť si evidenciu období dôchodkového poistenia môžete aj tak, že požiadate o výpis z Individuálneho účtu poistenca a z Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca prostredníctvom:

 • formulára pre otázky,
 • telefonicky na bezplatnom tel. č. 0800 123 123,
 • e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk,
 • osobne v pobočke Sociálnej poisťovne.

Ako prebieha podanie žiadosti?

Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.

Potom predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.

Vzápätí zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený rezervačným systémom), spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.

Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. Môžete požiadať aj o vyhotovenie potvrdenia o spísaní žiadosti o dôchodok (pre svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného a ďalšie účely).

Aké doklady budem potrebovať?

 • Vopred pripravené doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania.
 • Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
 • Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo).
 • Ak ste sa narodili po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky.
 • Ak ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby.
 • Rodné listy detí, ale len: ak ste cudzinec alebo ak sa vaše deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky, ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku potrebujete úmrtný list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).
 • Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003.
 • Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.
 • Na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ste tieto obdobia poistenia získali. Ak sa vám vypláca dôchodok z cudziny, na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadate priznať starobný dôchodok.
 • Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár.
Seniori Čítajte viac Komu štát zvýši penziu a prečo? Kto dostane namiesto starobného dôchodku penzijné minimum?

Od čoho závisí suma dôchodku?

Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na dôchodok.

 • Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia.
 • Od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie).
 • Tiež od toho, či ste boli sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri a získali ste obdobie účasti na starobnom dôchodkovom poistení,
 • či ste získali aj obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok.

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).

Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do e-schránky, ak ju máte aktivovanú. V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len za splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok, ale pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku je potrebné ešte zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #návod