Kedy nemusia dôchodcovia platiť odvody? Koľko môžu zarobiť?

Práca dôchodcov môže byť v určitých prípadoch výhodná a zostáva im celá zarobená suma. Penzisti pracujúci na dohodu totiž v presne určených prípadoch nemusia platiť odvody vôbec alebo nie z celej zarobenej sumy. Uplatniť si môžu takzvanú odvodovú úľavu.

03.12.2023 06:00
dôchodkyňa, zamestnakyňa, pani Foto:
Ilustračné foto.
debata

Výnimka sa týka dôchodcu:

  • so starobným dôchodkom
  • s predčasným starobným dôchodkom
  • s invalidným dôchodkom
  • svýsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo
  • s invalidným výsluhovým dôchodkom
  • ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).

Tento dôchodca si môže uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur.

V prípade ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu dohodára z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Ak penzista za mesiac zarobil 500 eur, zaplatí odvody len zo sumy 300 eur.

Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Predávajúca staršia žena Čítajte viac Chcete si zvýšiť o desiatky eur dôchodok? Dá sa to, môžete tak urobiť aj týmto spôsobom

Dôchodca dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia ) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Oslobodenie od odvodov sa uplatňuje priamo u zamestnávateľa. Ak penzista uzatvorí novú dohodu a chce, aby bola od začiatku odvodovo zvýhodnená, musí si úľavu uplatniť najneskôr v prvý deň platnosti tejto dohody. Napríklad, ak by niekto začínal pracovať od 27. novembra, môže si úľavu uplatniť buď pred týmto termínom, alebo najneskôr 27. novembra. Ak by dôchodca začal pracovať 27. novembra a odvodovú úľavu si uplatní 28. novembra, z výplaty za február mu zamestnávateľ strhne odvody v plnej výške a na odvodoch ušetrí až v decembrovej mzde.

Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – bude teda môcť poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. V ďalšom kalendárnom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že tento poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

Pozor, pracujúci dôchodca živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu, platí to len pre vybrané dohody.

Dôchodca živnostník alebo iná SZČO, ktorá po priznaní dôchodku vykonáva zárobkovú činnosť len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na niektorú z vybraných dohôd, výnimku z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si už uplatniť môže.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci dôchodcovia #daňová úľava #pracujúci penzisti