Celosvetová epidémia ničí starších ľudí, zvyšuje riziko smrti a nie vždy sa dá pred ňou brániť

Zneužívanie a násilie sa nepácha len ženách a deťoch, často sú obeťou aj seniori. Niektorú z foriem takéhoto násilia zažije ročne každý desiaty človek vo vyššom veku.

10.02.2024 06:00
uzi Foto:
Ilustračné foto
debata (3)

Zneužívanie starších jedincov je stále celosvetovým a často prehliadaným problémom. Zhodujú sa na tom oraganizácie ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).

Podľa WHO sa zneužívanie starších osôb definuje ako „jedno či opakované konanie alebo nedostatok vhodného konania, ktoré sa vyskytuje v akomkoľvek vzťahu, kde sa očakáva dôvera, a ktoré spôsobuje staršej osobe škodu alebo úzkosť.“ Môže mať rôzne formy, vrátane fyzického, emocionálneho, psychologického, finančného a sexuálneho zneužívania, ako aj zanedbávania.

ovocie, exotika, karotenoidy, farby Čítajte viac Rýchlo odstraňuje bolesť hlavy, upraví trávenie, chráni srdce a upokojí nervy

Štatistiky CDC odhaľujú, že približne jedna z desiatich starších dospelých osôb každý rok zažije nejakú formu zneužívania alebo zanedbávania. Avšak tieto čísla nie sú úplne presné, keďže mnoho osôb sa k týraniu buď neprizná alebo si ho často ani neuvedomuje.

Následky zneužívania

Dôsledky zneužívania starších osôb sú hlboké a ďalekosiahle. Okrem okamžitých fyzických zranení alebo finančných strát často staršie obete trpia zhoršujúcim sa duševným zdravím, zníženou kvalitou života a zvýšeným rizikom úmrtia.

Okrem toho traumy spôsobené zneužívaním môžu podkopať dôveru a pocit bezpečia, ktoré by si staršie osoby mali vychutnávať vo svojich zlatých rokoch.

Týranie a zneužívanie často vyskytuje v prostrediach, kde by sa mali cítiť najbezpečnejšie, ako sú ich vlastné domovy, zariadenia poskytujúce starostlivosť o seniorov.

OHCHR zdôrazňuje, že násilie a zneužívanie starších osôb nie sú len individuálne alebo rodinné problémy, ale sú hlboko zakorenené v širších spoločenských postojoch a systémovom zanedbaní. Vekizmus, diskriminácia a nedostatočné sociálne oporné systémy prispievajú k udržiavaniu zneužívania starších osôb, ďalej marginalizujúc tento už tak zraniteľný segment populácie.

Ako riešiť situáciu

Riešenie pohromy zneužívania starších osôb vyžaduje viacstranný prístup zahŕňajúci legislatívne opatrenia, intervencie na základe komunity a zlepšené podporné služby. Vlády musia prijímať a presadzovať zákony chrániace práva starších osôb, poskytovať prístupné kanály na oznámenie zneužívania a zabezpečiť, aby boli páchateľom za ich konanie vykonané dôsledky.

Komunitné organizácie, zdravotnícki pracovníci a agentúry sociálnych služieb zohrávajú kľúčovú úlohu pri identifikácii známok zneužívania starších osôb, poskytovaní podpory obetiam a implementácii preventívnych opatrení. Vzdelávacie kampane s cieľom zvýšiť povedomie o zneužívaní starších osôb a podporovať úctivé a inkluzívne postoje k starším osobám sú tiež nevyhnutné na odstránenie problému.

Vytváraním súdržných a starostlivých komunít, ktoré si vážia a dodržiavajú práva seniorov, môžeme vytvoriť bezpečnejšie a podporujúce prostredie pre všetkých členov spoločnosti.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #zneužívanie #násilie #seniori